Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Kalendář akcíVýstavy, veletrhy, semináře od 01.05.2015 do 04.06.2015

Pozvánka na školení­ pro ČR - tuhá paliva

04-05-2015 - 06-05-2015 pondělí­ 8:30 - středa 14:30

Místo konání: Bohumí­n Gastrocentrum MIGO, Š unychelská 43, Bohumí­n-Š unychl

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na tuhá pjavascript:galerie();void(0);aliva / automatické kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Pozvánka na školení­ pro ČR - plynové kotle

05-05-2015 - 07-05-2015 úterý 8:30 - čtvrtek 14:30

Místo konání: Bohumí­n Gastrocentrum MIGO, Š unychelská 43, Bohumí­n-Š unychl

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na plynové kondenzační­ kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Akademie Zehnder, Pionýrů 641

Popis: Princip ří­zeného větrání­, rekuperace tepla a vlhkosti; Typy, parametry a přednosti: větrací­ jednotky, jedinečné entalpické výmění­ky, zemní­ výmění­ky, předehřev, chladicí­ jednotky, rozvody vzduchu, ventily, designové mří­žky, atd.;Zásady, vyhlášky, pří­klad návrhu v programu ComfoPlan; Odborná instalace, program Zehnder „Výrobky & služby”; Pří­klady realizací­ – novostavba, rekonstrukce. Cí­lová skupina: instalatéři & specialisti obchodní­ci, projektanti

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

383 136 222

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Akademie Zehnder, Pionýrů 641

Popis: Podrobné technické parametry výrobků Zehnder, Uvedení­ do provozu, nastavenjavascript:galerie();void(0);í­ větrací­ jednotky; Vyregulování­ systému, měří­cí­ zaří­zení­, zaškolení­; Možné poruchy a jejich diagnostika, náhradní­ dí­ly; Záruční­ a pozáruční­ servis na výrobky Zehnder; Protokol o zprovoznění­, vyregulování­, servis. zásahu. Cí­lová skupina: instalatéři se zkušenostmi s navrhování­m a instalací­ ří­zeného větrání­

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

383 136 222

Místo konání: Brno Kongresové centrum BVV, sál C, Výstaviště 1

Popis: Hlavní­ téma: Aktuální­ pravidla pro navrhování­ hydroizolační­ch vrstev šikmých střech. Změny při navrhování­ a provádění­ střech s pálenými taškami. Hliní­kové střešní­ systémy, nadkrokevní­ zateplení­ a izolace. Seminář je zařazen do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Akademie Zehnder, Pionýrů 641

Popis: Podrobný postup návrhu systému větrání­ a vytvoření­ cenové nabí­dky v bezplatném programu Zehnder ComfoPlan pro byt, dům a další­ aplikace (vlastní­ notebook výhodou); Zahrnuje vytvoření­ účtu pro uživatele, zadání­ parametrů stavby, stanovení­ výkonu větrání­ dle vyhlášky, volba jednotky a další­ch prvků, návrh a liniové schéma rozvodů vzduchu, výpis materiálu, vygenerování­ cenové nabí­dky s položkovým rozpočtem. Cí­lová skupina: instalatéři & specialisti obchodní­ci, projektanti se zkušenostmi s výrobky Zehnder (nejlépe absolventi 1. semináře)

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

383 136 222

Místo konání: Praha Masarykova kolej - Kongresový sál, Praha 6, Thákurova 1

Popis: Cyklus školení­ 6 městech, společně s Prof. Ing. Karlem Kabelem, CSc Pořadatelem je Stiebel Eltron spol s.r.o.

Kontakt:

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

ISH CHINA & CIHE

13-05-2015 - 15-05-2015 středa - pátek

Místo konání: Peking New China International Exhibition Center 88 Yuxiang Road, Tianzhu Area, Shunyi District, China

Popis: Čí­nský mezinárodní­ veletrh sanitární­, vytápěcí­, větrací­ a klimatizační­ techniky.
China International Trade Fair for Sanitation, Heating, Ventilation & Air-conditioning.

Kontakt: keena.tsui@hongkong.messefrankfurt.com

Messe Frankfurt (HK) Ltd.

Š kolení­ projektantů MaR

14-05-2015 čtvrtek 9:00

Místo konání: Klecany Třebí­zského náměstí­ 424

Popis: Pro projektanty ří­dicí­ch systémů Domat. Důraz bude kladen na nejčastěji se vyskytují­cí­ chyby, zapojení­ zemí­, ochranu proti přepětí­, napájecí­ poměry atd. Budeme se ale věnovat i komunikaci po RS485, integraci cizí­ch systémů s přihlédnutí­m k rekonstrukci starší­ch systémů MaR a ochraně investic, sí­ŠĽovým topologií­m, možnostem záznamu dat do databází­ i další­m tématům, která při projektování­ přinášejí­ nejví­ce otazní­ků.

Kontakt: skoleni@domat.cz

Domat Control System s.r.o.

461 100 823

Certifikační­ kurz EU-CERT.HP

14-05-2015 - 16-05-2015 čtvrtek 10.00 - sobota 15.00

Místo konání: Brno Střední­ polytechnická škola, Jí­lová 36g

Popis: Tento ojedinělý specializovaný kurs poskytuje rozsáhlé informace vycházejí­cí­ z nejnovější­ch poznatků v oboru tepelných čerpadel. Studijní­ materiály byly zpracovány evropskými specialisty, působí­cí­ v Evropské asociaci tepelných čerpadel.

Kontakt: info@avtc.cz

Pořadatel:AVTČ

Ing. Dagmar Vaverková, sekretariát AVTČ, Mobil: 721363610

Místo konání: České Budějovice Hotel Budweis - Salonek A, Mlýnská 6

Popis: Cyklus školení­ 6 městech, společně s Prof. Ing. Karlem Kabelem, CSc Pořadatelem je Stiebel Eltron spol s.r.o.

Kontakt:

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojní­ho inženýrství­ Vysokého učení­ technického v Brně jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky. Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační­ kurzy pracovní­ků z neenergetických specializací­ pracují­cí­ch v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejí­cí­mi z řad akademických pracovní­ků Energetického ústavu Fakulty strojní­ho inženýrství­ Vysokého učení­ technického v Brně.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Pořadatel:Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil 541 142 581, doc. Jan Fiedler 541 142 574

Pozvánka na školení­ pro ČR - tuhá paliva

18-05-2015 pondělí­ 8:30 14:30

Místo konání: Krnov Hotel Steiger, Sv. Ducha 5, Krnov

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na tuhá pjavascript:galerie();void(0);aliva / automatické kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Místo konání: Krnov Hotel Steiger, Sv. Ducha 5, Krnov

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na plynové kondenzační­ kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Mezinárodní­ vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE

19-05-2015 - 21-05-2015 úterý - čtvrtek

Místo konání: Praha PVA EXPO Praha – LetŠˆany

Popis: Jaké možnosti nabí­zí­ nové programovací­ období­ dotací­ EU a jak je efektivně čerpat? Jaké jsou nové technologie v oblasti životní­ho prostředí­ a vodní­ho hospodářství­? Jak hospodařit s dešŠĽovou či pitnou vodou? A jak zvládnout povodně a sucha a vypořádat se s legislativou? To jsou jen některé z otázek, na které odpoví­ 19. roční­k vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE. Výstava pořádaná Sdružení­m oboru vodovodů a kanalizací­ se koná jednou za dva roky i s mezinárodní­ účastí­. Nenechte si ují­t jednu z nejvýznamnější­ch vodárenských akcí­.

Kontakt:

Pořadatel:Sdružení­ oboru vodovodů a kanalizací­ ČR

Místo konání: Ústí­ nad Labem Clarion Congress Hotel, Š pitálské náměstí­ 3517

Popis: Hlavní­ téma: Aktuální­ pravidla pro navrhování­ hydroizolační­ch vrstev šikmých střech. Změny při navrhování­ a provádění­ střech s pálenými taškami. Hliní­kové střešní­ systémy, nadkrokevní­ zateplení­ a izolace. Seminář je zařazen do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Konference Vytápění­ TřeboŠ? 2015

19-05-2015 - 21-05-2015 úterý - čtvrtek

Místo konání: TřeboŠˆ Kongresové a kulturní­ centrum Roháč, Na Sadech 349/II, TřeboŠˆ

Popis: Odborná sekce Vytápění­ STP pořádá v Třeboni tradiční­ odbornou konferenci „Vytápění­ TřeboŠˆ 2015“. Program konference je zaměřen na nejnovější­ poznatky z oboru vytápění­ souvisejí­cí­ s činností­ projektantů, výrobců a firem zabývají­cí­ch se dodávkou, montáží­ a provozem zaří­zení­ pro vytápění­. Vedle odborného programu a výstavky budou součástí­ konference i doprovodné společenské akce.

Kontakt: stp@stpcr.cz

STP - Společnost pro techniku prostředí­

Ing. Marek Mádr, +420 602 312 900

Místo konání: PlzeŠˆ PRIMAVERA Hotel and Congress centre PlzeŠˆ, Nepomucká 1058/128, 326 00 PlzeŠˆ

Popis: Š kolení­ je určeno pro odborné montážní­ firmy. Zaměřeno je na zálohované oběhové čerpadlo, regulaci topení­ a detektory prostředí­. Po školení­ se stáváte montážní­m partnerem Jablotronu a zí­skáváte celu řadu výhod (prodloužený servis na pět let, vzorové projekty a bezplatné odborné poradenství­ a další­).

Kontakt: mildnerova@jablotron.cz

JABLOTRON ALARMS a.s.

Jitka Mildnerová, 488 055 232

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojní­ho inženýrství­ Vysokého učení­ technického v Brně jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky. Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační­ kurzy pracovní­ků z neenergetických specializací­ pracují­cí­ch v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejí­cí­mi z řad akademických pracovní­ků Energetického ústavu Fakulty strojní­ho inženýrství­ Vysokého učení­ technického v Brně.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Pořadatel:Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil 541 142 581, doc. Jan Fiedler 541 142 574

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojní­ho inženýrství­ Vysokého učení­ technického v Brně jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky. Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační­ kurzy pracovní­ků z neenergetických specializací­ pracují­cí­ch v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejí­cí­mi z řad akademických pracovní­ků Energetického ústavu Fakulty strojní­ho inženýrství­ Vysokého učení­ technického v Brně.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Pořadatel:Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil 541 142 581, doc. Jan Fiedler 541 142 574

Pozvánka na školení­ pro ČR - tuhá paliva

25-05-2015 pondělí­ 8:30 14:30

Místo konání: PlzeŠˆ Hotel York, Prvomájová 7, PlzeŠˆ – Křimice

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na tuhá pjavascript:galerie();void(0);aliva / automatické kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Dvousemestrální­ kurz Větrání­ a klimatizace

25-05-2015 - 27-05-2015 pondělí­ 9:00 - středa 16:30

Místo konání: Praha ČVUT v Praze, Fakulta strojní­, Technická 4, Praha 6

Popis: Obsahem základní­ho kurzu jsou teoretické a praktické základy větrání­ a klimatizace a je určen zájemcům s úplným střední­m (střední­m odborným) nebo vysokoškolským vzdělání­m. Studium je orientováno na výkon povolání­ kombinovanou rozšiřují­cí­ formou (přednášky, cvičení­, samostatné studium).

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Pozvánka na školení­ pro ČR - plynové kotle

26-05-2015 - 28-05-2015 úterý 8:30 - čtvrtek 14:30

Místo konání: PlzeŠˆ Hotel York, Prvomájová 7, PlzeŠˆ – Křimice

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na plynové kondenzační­ kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Š kolení­ softwarových techniků – SoftPLC

28-05-2015 čtvrtek 9:00 17:00

Místo konání: Bratislava Úderní­cka 11, 851 01 Bratislava

Popis: Základní­ seznámení­ s prostředí­m SoftPLC IDE pro programování­ procesní­ch stanic, funkční­ bloky, komunikace s I/O moduly, nahrávání­ programu, dálková diagnostika, tvorba LCD menu, webový pří­stup. Pro ty, kdo chtějí­ začí­t programovat oblí­bené regulátory MiniPLC. V průběhu jednoho dne uvidí­te hodnoty z vlastní­ho programu na embedded webovém serveru.

Kontakt: skoleni@domat.cz

Domat Control System s.r.o.

461 100 823

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojní­ho inženýrství­ Vysokého učení­ technického v Brně jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky. Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační­ kurzy pracovní­ků z neenergetických specializací­ pracují­cí­ch v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejí­cí­mi z řad akademických pracovní­ků Energetického ústavu Fakulty strojní­ho inženýrství­ Vysokého učení­ technického v Brně.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Pořadatel:Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil 541 142 581, doc. Jan Fiedler 541 142 574

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojní­ho inženýrství­ Vysokého učení­ technického v Brně jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky. Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační­ kurzy pracovní­ků z neenergetických specializací­ pracují­cí­ch v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejí­cí­mi z řad akademických pracovní­ků Energetického ústavu Fakulty strojní­ho inženýrství­ Vysokého učení­ technického v Brně.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Pořadatel:Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil 541 142 581, doc. Jan Fiedler 541 142 574

Místo konání: celá ČR

Popis: Stále ví­ce se budeme potkávat v souvislosti s čištění­m vod i s problematikou zápachu a jeho řešení­m. Mezi nejúčinnější­ technologie patří­ systémy na principu fotokatalytické oxidace. S rozvojem technologií­ pro ČOV s obcí­ je třeba také řešit otázky minimalizace produkce kalů a jejich zpracování­.

Kontakt: plotenym@asio.cz

ASIO, spol. s r.o.

Michal Plotěný

Pozvánka na školení­ pro ČR - tuhá paliva

01-06-2015 - 02-06-2015 pondělí­ 8:30 - úterý 14:30

Místo konání: Kladno Hotel Kladno, Náměstí­ Sí­tná 3113, Kladno

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na tuhá pjavascript:galerie();void(0);aliva / automatické kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

ICEBMP 2015 - Ekologie a nové stavební­ hmoty a výrobky

02-06-2015 - 04-06-2015 úterý - čtvrtek

Místo konání: Černá Hora HOTEL SLADOVNA, Černá Hora 3/5, Černá Hora 679 21

Popis: V průběhu konference ICEBMP 2015 budou prezentovány nejnovější­ poznatky a progresivní­ trendy z oblasti ekologie a vývoje nových stavební­ch materiálů a výrobků. Prezentovány budou výsledky výzkumu prováděného nejen ve Výzkumném ústavu stavební­ch hmot,a.s., ale i na další­ch výzkumných pracoviští­ch, vysokých školách a v podnicí­ch soukromé sféry formou ústní­ch prezentací­ pří­slušných problematik nebo posterů.

Kontakt: vustah@vustah.cz

Výzkumný ústav stavební­ch hmot, a.s.

513 036 090

Pozvánka na školení­ pro ČR - plynové kotle

03-06-2015 - 05-06-2015 středa 8:30 - pátek 14:30

Místo konání: Kladno Hotel Kladno, Náměstí­ Sí­tná 3113, Kladno

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na plynové kondenzační­ kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojní­ho inženýrství­ Vysokého učení­ technického v Brně jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky. Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační­ kurzy pracovní­ků z neenergetických specializací­ pracují­cí­ch v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejí­cí­mi z řad akademických pracovní­ků Energetického ústavu Fakulty strojní­ho inženýrství­ Vysokého učení­ technického v Brně.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Pořadatel:Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil 541 142 581, doc. Jan Fiedler 541 142 574


Převzato z http://www.tzb-info.cz.

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Energoblog

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

2005-11-29

Další


Doporučujeme
Komerční sdělení
Nᚠe-shop

Pasivní panelák? A to myslíte vážně?

obrázek - Pasivní panelák? A to myslíte vážně? Kniha je určena bytovým družstvům a sdružením vlastníků, ale i odborníkům a studentům. Shrnuje dnešní nejaktuálnější poznatky z oblasti rekonstrukcí panelových domů, realizovaných s cílem minimalizovat energetickou náročnost domu a provozní náklady při zachování ekonomické návratnosti investice.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější

Energetika.cz 2015 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft