Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Kalendář akcíVýstavy, veletrhy, semináře od 23.05.2015 do 30.05.2015

Pozvánka na školení­ pro ČR - tuhá paliva

25-05-2015 pondělí­ 8:30 14:30

Místo konání: PlzeŠˆ Hotel York, Prvomájová 7, PlzeŠˆ – Křimice

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na tuhá pjavascript:galerie();void(0);aliva / automatické kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Dvousemestrální­ kurz Větrání­ a klimatizace

25-05-2015 - 27-05-2015 pondělí­ 9:00 - středa 16:30

Místo konání: Praha ČVUT v Praze, Fakulta strojní­, Technická 4, Praha 6

Popis: Obsahem základní­ho kurzu jsou teoretické a praktické základy větrání­ a klimatizace a je určen zájemcům s úplným střední­m (střední­m odborným) nebo vysokoškolským vzdělání­m. Studium je orientováno na výkon povolání­ kombinovanou rozšiřují­cí­ formou (přednášky, cvičení­, samostatné studium).

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Most Hotel Benedikt, Rekreační­ 1048

Popis: Hlavní­ téma: Systémy hrubé stavby, omí­tky a povrchové úpravy pro zdivo pasivní­ch domů. Ekonomika úsporných opatření­ v praxi. Seminář je zařazen do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Pozvánka na školení­ pro ČR - plynové kotle

26-05-2015 - 28-05-2015 úterý 8:30 - čtvrtek 14:30

Místo konání: PlzeŠˆ Hotel York, Prvomájová 7, PlzeŠˆ – Křimice

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na plynové kondenzační­ kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Místo konání: Košice Hotel Košice

Popis: V rámci jednodenného kurzu vás zoznámime s novinkami, ktoré Jablotron za posledný rok uviedol na trh. Ďalej preberieme do ví¤čší­ch podrobností­ funkcie alarmu JABLOTRON 100, vrátane riešenia neštandardných požiadaviek zákazní­kov. V rámci výkladu je vyhradený dostatočný priestor na riešenie otázok.

Kontakt: dhartel@jablotron.sk

JABLOTRON Slovakia s.r.o.

Daniel Hartel

Místo konání: Olomouc Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36

Popis: Materiály a technologie pro výstavbu ekologicky šetrných a energeticky úsporných budov. Dřevostavby z pohledu současných požadavků na jejich spolehlivost a energetickou náročnost. Seminář je zařazen do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286882025

Dni facility managementu SAFM-Máj 2015

27-05-2015 - 29-05-2015 středa - pátek

Místo konání: Bratislava Slovenska sporiteĞna, Tomášikova ulice

Popis: Medzinárodná konferencia Dni facility managementu SAFM-Máj 2015 sa bude konaŠĽ v dŠˆoch 27. až 29. mája 2015 v priestoroch budovy Slovenskej sporiteĞne na Tomášikovej ulici. Organizátori očakávajú širokú účasŠĽ nielen poskytovateĞov služieb, ale aj zástupcov zo strany klientov. Prepojenie na budúcnosŠĽ zabezpečia kolegyne a kolegovia z akademickej obce a poslucháči vysokých škí´l.

Kontakt:

SAFM - Slovenská asociace facility managementu

Místo konání: Staré Město Kongresové centrum, areál REC Group, Brněnská 2163, Staré Město

Popis: Na konferenci Vám představí­me technické parametry pěnového skla A-GLASS, seznámí­me Vás s obchodní­ nabí­dkou a v rámci exkurze továrny i s detailní­m procesem výroby. Zájemci si mohou prohlédnout atrakce KOVOZOO a vychutnat si české pivo ze skla.

Kontakt:

A-GLASS PĚNOVí‰ SKLO

Š kolení­ softwarových techniků – SoftPLC

28-05-2015 čtvrtek 9:00 17:00

Místo konání: Bratislava Úderní­cka 11, 851 01 Bratislava

Popis: Základní­ seznámení­ s prostředí­m SoftPLC IDE pro programování­ procesní­ch stanic, funkční­ bloky, komunikace s I/O moduly, nahrávání­ programu, dálková diagnostika, tvorba LCD menu, webový pří­stup. Pro ty, kdo chtějí­ začí­t programovat oblí­bené regulátory MiniPLC. V průběhu jednoho dne uvidí­te hodnoty z vlastní­ho programu na embedded webovém serveru.

Kontakt: skoleni@domat.cz

Domat Control System s.r.o.

461 100 823

Konzultační­ den "Design pro radiátory 2015

28-05-2015 čtvrtek 8.00 15.00

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Průmyslová 631

Popis: Vyhlášený projekt DESIGN PRO RADIÁTORY 2015 máte možnost konzultovat a zí­skat k němu aktuální­ informace telefonicky, e-mailem nebo osobní­ návštěvou v sí­dle společnosti. Při osobní­ návštěvě si prohlédnete současný design radiátorů BITHERM a k projektu zí­skáte tištěný manuál projektu s malým dárkem.

Kontakt: lapacek@bitherm.cz

ELVL s. r. o.

František Lapáček

Místo konání: Praha hotel Fusion

Popis: Úspora nákladů až 30% dí­ky použití­ komplexní­ho řešení­? Úsporné technologie a certifikace LEED – vliv technologií­ na certifikaci, pří­padová studie budovy. Jak na realizaci úsporných opatření­ bez nutnosti investice?

Kontakt:

Hoval + Rada pro šetrné budovy

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojní­ho inženýrství­ Vysokého učení­ technického v Brně jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky. Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační­ kurzy pracovní­ků z neenergetických specializací­ pracují­cí­ch v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejí­cí­mi z řad akademických pracovní­ků Energetického ústavu Fakulty strojní­ho inženýrství­ Vysokého učení­ technického v Brně.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Pořadatel:Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil 541 142 581, doc. Jan Fiedler 541 142 574

Místo konání: Košice Hotel Košice

Popis: Unikátne zálohované obehové čerpadlo pre vykurovacie systémy. Nejedná sa len o ní­zkoodberovú pumpu s akumulátorom, ale o kompletný a premyslený systém so širokou škálou uplatnení­. Ďalšou novinkou je programovateĞný zíłnový regulátor kúrenia vrátane regulácie teplej úžitkovej vody série JABLOTRON 100.

Kontakt: dhartel@jablotron.sk

JABLOTRON Slovakia s.r.o.

Daniel Hartel

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojní­ho inženýrství­ Vysokého učení­ technického v Brně jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky. Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační­ kurzy pracovní­ků z neenergetických specializací­ pracují­cí­ch v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejí­cí­mi z řad akademických pracovní­ků Energetického ústavu Fakulty strojní­ho inženýrství­ Vysokého učení­ technického v Brně.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Pořadatel:Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil 541 142 581, doc. Jan Fiedler 541 142 574

Místo konání: celá ČR

Popis: Stále ví­ce se budeme potkávat v souvislosti s čištění­m vod i s problematikou zápachu a jeho řešení­m. Mezi nejúčinnější­ technologie patří­ systémy na principu fotokatalytické oxidace. S rozvojem technologií­ pro ČOV s obcí­ je třeba také řešit otázky minimalizace produkce kalů a jejich zpracování­.

Kontakt: plotenym@asio.cz

ASIO, spol. s r.o.

Michal Plotěný


Převzato z http://www.tzb-info.cz.

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Energoblog

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

2005-11-29

Další


Doporučujeme
Komerční sdělení
Nᚠe-shop

Investice do úspor energií v budovách versus budoucnost malých systémů centralizovaného zásobování teplem

obrázek - Investice do úspor energií v budovách versus budoucnost malých systémů centralizovaného zásobování teplem Trend snižování energetické náročnosti budov a jejich odpojování od CZT vede k tomu, že jsou nyní některé systémy CZT předimenzované. Teplárenské subjekty se dostávají do komplikované situace, kdy jsou povinny dodržet parametry teplonosného média potřebné pro připojené objektya to i za situace, kdy je množství dodávaného tepla velmi malé. Vznikají dodatečné náklady, které teplárenské subjekty buď nesou samy, nebo je přenášejí na odběratele tepla. Publikace rozebírá mechanismy a možné scénáře tohoto jevu.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější
Komerční sdělení

Energetika.cz 2015 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft