Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...
Ampér 2014

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Kalendář akcíVýstavy, veletrhy, semináře od 01.05.2014 do 01.06.2014

Místo konání: Liberec stavebniny Woodcote

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Místo konání: Klatovy stavebniny Woodcote

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Místo konání: Praha Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

Popis: Odborné školení­ zaměřené na ventilaci s rekuperací­ tepla, vytápění­, chlazení­ a ohřev vody pomocí­ TČ ve stavbách s ní­zkou spotřebou energie. Š kolení­ je určeno projektantům, provozovatelům a technickým pracovní­kům v oblasti TZB, kteří­ se zabývají­ problematikou dimenzování­ a výběru pří­strojů.

Kontakt:

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

tel. 251 116 140

Místo konání: Ostrava Club hotel Harmony, 28.ří­jna 170

Popis: Hlavní­ téma: Návrh a provozní­ podmí­nky protipožární­ch uzávěrů. Technické možnosti požární­ch konstrukcí­ a uzávěrů, omezení­ vyplývají­cí­ z provozní­ch podmí­nek. Program a podrobnější­ informace naleznete v přiložené pozvánce. Seminář je zařazen do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Revitalizace bytového fondu

06-05-2014 úterý 09:00 14:30

Místo konání: Most Hotel Cascade, Radniční­ 3

Popis: Zveme Vás na odborná sympozia zaměřená na problematiku revitalizace bytového fondu s tématy týkají­cí­ se: stavební­ch technologií­, zateplovací­ch a izolační­ch systémů, výtahových a zabezpečovací­ch systémů, financování­ a dotační­ch titulů, vytápění­ a zdrojů tepla, solární­ch systémů, komunikace v domě atd.

Kontakt: info@pronasdum.cz

Pro nᚠdům o.s.

721 184 237

Místo konání: PlzeŠˆ stavebniny Profi Schierer s.r.o.

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Místo konání: České Budějovice Hotel Budweis, Mlýnská 6

Popis: Odborné školení­ zaměřené na ventilaci s rekuperací­ tepla, vytápění­, chlazení­ a ohřev vody pomocí­ TČ ve stavbách s ní­zkou spotřebou energie. Š kolení­ je určeno projektantům, provozovatelům a technickým pracovní­kům v oblasti TZB, kteří­ se zabývají­ problematikou dimenzování­ a výběru pří­strojů.

Kontakt:

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

tel. 251 116 140

Tepelná čerpadla Atlantic Alfea

07-05-2014 středa 10:00 14:00

Místo konání: Praha školí­cí­ centrum Brilon a.s.s

Popis: Zveme Vás na jarní­ školení­ tepelných čerpadel vzduch/voda s invertorovou technologií­ Atlantic Alfea

Kontakt: info@brilon.cz

BRILON a.s.

tel. 226 21 21 21

Místo konání: Praha Hospodářská komora ČR - Praha 9 -Vysočany

Popis: Pozvánka na seminář 7. 5. 2014 v budově Hospodářské komory ČR. Přednášejí­cí­: Ing. Jiří­ Blažek, lektor v oblasti investiční­ výstavby. 28. 3. 2014, byly v Úřední­m věstní­ku EU (řada L, č. 94) po ví­ce než dvouletém legislativní­m procesu zveřejněny nové směrnice upravují­cí­ zadávání­ veřejných zakázek.

Kontakt: prezentace@psmcz.cz

PSM CZ

242486976

Revitalizace bytového fondu

07-05-2014 středa 09:00 14:30

Místo konání: Karlovy Vary Spa Resort Sanssouci, U Imperialu 11

Popis: Zveme Vás na odborná sympozia zaměřená na problematiku revitalizace bytového fondu s tématy týkají­cí­ se: stavební­ch technologií­, zateplovací­ch a izolační­ch systémů, výtahových a zabezpečovací­ch systémů, financování­ a dotační­ch titulů, vytápění­ a zdrojů tepla, solární­ch systémů, komunikace v domě atd.

Kontakt: info@pronasdum.cz

Pro nᚠdům o.s.

721 184 237

Místo konání: Rokycany stavebniny Jaf Holz

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Místo konání: Brno Výstaviště, Kongresové centrum

Popis: Odborné školení­ zaměřené na ventilaci s rekuperací­ tepla, vytápění­, chlazení­ a ohřev vody pomocí­ TČ ve stavbách s ní­zkou spotřebou energie. Š kolení­ je určeno projektantům, provozovatelům a technickým pracovní­kům v oblasti TZB, kteří­ se zabývají­ problematikou dimenzování­ a výběru pří­strojů.

Kontakt:

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

tel. 251 116 140

Místo konání: Udržitelná řešení­ Light Center Praha, Zumtobel Lighting s.r.o., Jankovcova 2, Praha 7

Popis: Prezentace světelných řešení­. Program: vhodná sví­tidla, typová řešení­, realizace Délka prezentace cca 60min

Kontakt: pavel.sobra@zumtobel.com

Zumtobel Lighting s.r.o.

Pavel Š obra – 724 765 673

Klimatizace a větrání­ - dvousemestrální­ kurz

12-05-2014 - 14-05-2014 pondělí­ 9.00 - středa 16.30

Místo konání: Praha ČVUT v Praze, Fakulta strojní­, Technická 4, Praha 6

Popis: Kurz je určen zejména projektantům, pracovní­kům činným ve výstavbě, provozovatelům vzduchotechnických zaří­zení­. Bude svým zaměření­m "pokračovací­m", navazují­cí­m na kurz základní­ a je připravován jako součást celoživotní­ho vzdělávání­ absolventů VŠ  i SŠ  studií­ v oborech techniky prostředí­.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: (seminář pro projektanty) Sezimovo Ústí­ II Zehnder Akademie, sí­dlo společnosti Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Pionýrů 641

Popis: 1-denní­ školení­, cí­lová skupina: instalatéři, specialisti velkoobchodů, projektanti. Obsah::● Princip systému ří­zeného větrání­, rekuperace tepla a vlhkosti ● Typy, parametry a výhody větrací­ch jednotek s rekuperací­ tepla až 95%, entalpických výmění­ků, zemní­ch výmění­ků, chladicí­ch jednotek a ostatní­ho pří­slušenství­ ● Druhy a instalace vysoce hygienických rozvodů vzduchu, ventilů a designových mří­žek ● Zásady a pří­klad návrhu systému větrání­ v programu Zehnder ComfoPlan, ukázky realizací­ ● Nová zelená úsporám, certifikát

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

T +420 383 136 222, M + 420 731 414 443

Místo konání: Pří­bram stavebniny DEKTRADE a.s

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Místo konání: Olomouc Clarion Congress Hotel Olomouc

Popis: Odborné školení­ zaměřené na ventilaci s rekuperací­ tepla, vytápění­, chlazení­ a ohřev vody pomocí­ TČ ve stavbách s ní­zkou spotřebou energie. Š kolení­ je určeno projektantům, provozovatelům a technickým pracovní­kům v oblasti TZB, kteří­ se zabývají­ problematikou dimenzování­ a výběru pří­strojů.

Kontakt:

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

tel. 251 116 140

Energetická efektivita budov

13-05-2014 úterý 9:00 16:30

Místo konání: Praha Hotel Diplomat

Popis: Cí­lem konference je výměna znalostí­ a zkušeností­ mezi českými a německými odborní­ky a navázání­ obchodní­ch kontaktů mezi společnostmi z obou zemí­.
Konference se uskuteční­ v rámci programu na podporu exportu energeticky efektivní­ch technologií­ (Exportinitiative Energieeffizienz) financovaného Spolkovým ministerstvem hospodářství­ a energetiky (BMWi).

Kontakt: knollova@dtihk.cz

Česko-německá obchodní­ a průmyslová komora

Mgr. Renáta Knollová, tel.: +420 221 490 364

Š kolení­ Montហkondenzační­ch kotlů

13-05-2014 úterý 10:00 13:00

Místo konání: Praha 9 - Horní­ Počernice školí­cí­ centrum Brilon a.s., Sezemická 6/A3, Praha 9 - Horní­ Počernice (průmyslový areál VGP, vedle dálnice R10 směr Mladá Bolestav, Exit3, hala A3)

Popis: Pozvánka společnosti Brilon, a.s. na školení­ montáže kotlů Geminox, Zem a Seradens.

Kontakt:

BRILON a.s.

Tel.: 226 21 21 21

Právní­ seminář pro SVJ a BD

13-05-2014 - 13-05-2014 úterý 14:00 - úterý 19:00

Místo konání: Ústí­ nad Labem Hotel Vladimí­r, Masarykova 36

Popis: Seminář vás seznámí­ se změnami obsaženými v novém občanském zákoní­ku, zákoně o obchodní­ch korporací­ch a navazují­cí­ch právní­ch normách, které jsou účinné od 1. 1. 2014, a připraví­ vás na potí­že spojené s jejich aplikací­ v praxi.

Kontakt: eliska.frankova@pronasdum.cz

Pro nᚠdům, o. s.

Eliška Franková

Místo konání: Brno Š˝ižkova 17, Fakulta stavební­ VUT v Brně

Popis: Kurz je zaměřen jednak na teoretické poznatky ohledně čerpací­ techniky použí­vané ve vodárenství­ a dále na výpočty prováděné při návrhu čerpací­ch stanic: Rozdělení­ čerpadel; Charakteristiky čerpadel dle velikosti specifických otáček; Přizpůsobení­ čerpadel na provozní­ podmí­nky...

Kontakt:

Vysoké učení­ technické v Brně

Místo konání: České Budějovice stavebniny DEKTRADE a.s

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Energetická náročnost budov - pří­pravný kurz ke zkoušce na MPO ČR

14-05-2014 - 16-05-2014 středa 09:00 - pátek 15:30

Místo konání: Ostrava Sanit, konferenční­ centrum

Popis: Kurz je určen všem, kteří­ se chystají­ zí­skat oprávnění­ vypracovávat průkazy energetické náročnosti budov a dále energetickým auditorům, autorizovaným inženýrům a technikům, stavební­kům, pří­padně těm, kteří­ se o problematiku ENB zají­mají­.

Kontakt: jitka.jandusova@tuv-sud.cz

Pořadatel:TíœV SíœD Czech s.r.o.

Bc. Jitka Jandusová

Komplexní­ systém HELUZ - Hevlí­n

14-05-2014 středa 8:30 14:00

Místo konání: Hevlí­n, okr. Znojmo Zasedací­ mí­stnost výrobní­ho závodu firmy HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Hevlí­n

Popis: Proškolení­ komplexní­m stavební­m systémem zaměřené na dodržování­ zásad a technologických postupů při uplatŠˆování­ výrobků HELUZ při realizaci stavební­ho dí­la. Na základě tohoto školení­ můžete zí­skat: "Osvědčení­ proškolení­ komplexní­ho cihelného systému HELUZ", "Osvědčení­ proškolení­ o komí­nových systémech HELUZ".

Kontakt: mohelsky@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Miroslav Mohelský, +420 725 120 565

Místo konání: Ostrava Hotel Imperial, Tyršova 6

Popis: Odborné školení­ zaměřené na ventilaci s rekuperací­ tepla, vytápění­, chlazení­ a ohřev vody pomocí­ TČ ve stavbách s ní­zkou spotřebou energie. Š kolení­ je určeno projektantům, provozovatelům a technickým pracovní­kům v oblasti TZB, kteří­ se zabývají­ problematikou dimenzování­ a výběru pří­strojů.

Kontakt:

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

tel. 251 116 140

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT, Chemická 952, objekt "Sázava", Praha 4 - Kunratice

Popis:

Kurz určený pro pracovní­ky společností­ na straně dodavatelů veř. zakázek ve stavebnictví­ poskytuje nové informace pro úspěšné administrativní­, organizační­ a právní­ zajištění­ účasti v zadávací­m ří­zení­ (pří­pravy žádosti a nabí­dky, podávání­ opravných prostředků, uzavření­ smlouvy, vlastní­ realizace).

Kontakt: kurzy@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

Betonconsult, s.r.o.; Na Veselí­ 45; 140 00 Praha 4; tel.: 244 401 879

Místo konání: Praha 9 - Horní­ Počernice školí­cí­ centrum Brilon a.s., Sezemická 6/A3, Praha 9 - Horní­ Počernice (průmyslový areál VGP, vedle dálnice R10 směr Mladá Bolestav, Exit3, hala A3)

Popis: Pozvánka společnosti Brilon, a.s. na školení­ montáže zásobní­ků Austria Email a úpraven vody Softena.

Kontakt: info@brilon.cz

BRILON a.s.

Tel.: 226 21 21 21

Místo konání: Praha Praha 10, Rigips, Počernická 272/96

Popis: Cí­lem certifikace montážní­ch firem na montហakustických a designových podhledů a předstěn Rigips je zvyšování­ jakosti montáže a to předevší­m trvalým zlepšování­m teoretických znalostí­ a montážní­ch dovedností­ pracovní­ků. Jedná se o zvýšení­ odborné kvalifikace a úrovně odborných znalostí­ u zodpovědných pracovní­ků firem nebo fyzických osob v oblasti akustických a designových podhledů a předstěn Rigips, nebo na montហstropní­ch podhledových systémů OWA.

Kontakt:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - divize Rigips

Právní­ seminář pro SVJ a BD

14-05-2014 - 14-05-2014 středa 14:00 - středa 19:00

Místo konání: Karlovy Vary Hotel Lafonte, Majakovského 707/29

Popis: Seminář vás seznámí­ se změnami obsaženými v novém občanském zákoní­ku, zákoně o obchodní­ch korporací­ch a navazují­cí­ch právní­ch normách, které jsou účinné od 1. 1. 2014, a připraví­ vás na potí­že spojené s jejich aplikací­ v praxi.

Kontakt: eliska.frankova@pronasdum.cz

Pro nᚠdům, o. s.

Eliška Franková

Místo konání: Tábor stavebniny DEKTRADE a.s

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Certifikační­ kurz EU -CERT .HP

15-05-2014 - 17-05-2014 čtvrtek 10.00 - sobota 14.00

Místo konání: Brno Střední­ polytechnická škola, Jí­lová 36g

Popis: Tento ojedinělý specializovaný kurs poskytuje rozsáhlé informace vycházejí­cí­ z nejnovější­ch poznatků v oboru tepelných čerpadel. Studijní­ materiály byly zpracovány evropskými specialisty, působí­cí­ v Evropské asociaci tepelných čerpadel.

Kontakt: info@avtc.cz

Asociace pro využití­ tepelných čerpadel

Ing. Dagmar Vaverková, sekretariát AVTČ, 721 363 610

Komplexní­ systém HELUZ - Dolní­ Bukovsko

15-05-2014 čtvrtek 8:30 14:00

Místo konání: Dolní­ Bukovsko, okr. České Budějovice Zasedací­ mí­stnost výrobní­ho závodu firmy HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Dolní­ Bukovsko 295

Popis: Proškolení­ komplexní­m stavební­m systémem zaměřené na dodržování­ zásad a technologických postupů při uplatŠˆování­ výrobků HELUZ při realizaci stavební­ho dí­la. Na základě tohoto školení­ můžete zí­skat: "Osvědčení­ proškolení­ komplexní­ho cihelného systému HELUZ", "Osvědčení­ proškolení­ o komí­nových systémech HELUZ".

Kontakt: lomsky@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Jiří­ Lomský, mobil: +420 602 274 894

Š kolení­ Montហkotlů Ygnis, Hamworthy

15-05-2014 čtvrtek 9:30 14:00

Místo konání: Praha 9 Brilon a.s., Sezemická 6/hala A3,

Popis: Rádi bychom Vás pozvali na školení­ montáže kotlů Hamworthy, Ygnis. Ví­ce informací­ naleznete v přiložené pozvánce.

Kontakt: info@brilon.cz

BRILON a.s.

Tel.: 226 21 21 21

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT, Chemická 952, objekt "Sázava" - Praha 4 - Kunratice

Popis:

Kurz je zaměřen na změny občanského zákoní­ku a katastrální­ho zákona od 1.1.2014, které zásadní­m způsobem ovlivŠˆují­ některé aspekty věcných práv, vč. vlastnictví­ nemovitostí­: věcné břemeno; zástavní­ právo; sousedská práva; spoluvlastnictví­; definice základní­ch pojmů; stavba na cizí­m pozemku a další­.

Kontakt: kurzy@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

Betonconsult, s.r.o.; Na Veselí­ 45; 140 00 Praha 4; tel.: 244 401 879

Místo konání: Praha Hospodářská komora ČR, Freyova 27, Praha 9 - Vysočany

Popis:

Seminář je určen pro realitní­ kanceláře (realitní­ makléře), projektanty a všechny vlastní­ky a provozovatele, kteří­ prodávají­, pronají­mají­ nemovitosti. Pro projektanty, architekty, stavební­ inženýry a budoucí­ i současní­ majitelé nemovitostí­.Přednášejí­cí­ Dr. Ing. Jiří­ Beranovský, MBA, Ing Ivo Zeman.

Kontakt: prezentace@psmcz.cz

PSM CZ

602 592 990

Místo konání: Jihlava stavebniny DEKTRADE a.s

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky, jsou vhodné i jako rekvalifikační­ kurzy. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Pořadatel:Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil - tel.: 541 142 581, doc. Jan Fiedler - tel.: 541 142 574

Místo konání: Znojmo stavebniny Woodcote

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Vady a poruchy staveb - poučení­ z chyb. Obalové a kompletační­ konstrukce

19-05-2014 - 20-05-2014 pondělí­ 9:00 - úterý 17:00

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT, Chemická 952, objekt "Sázava" - Praha 4 - Kunratice

Popis:

Kurz je zaměřen na problematiku vad obalových a kompletační­ch konstrukcí­. Lektoři přednášejí­ o svých zkušenostech s nejčastěji se vyskytují­cí­mi vadami těchto konstrukcí­, o možnostech prevence i následných oprav. Cí­lem kurzu je poskytnout posluchačům pří­ležitost k poučení­ se z cizí­ch chyb.

Kontakt: kurzy@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

Betonconsult, s.r.o.; Na Veselí­ 45; 140 00 Praha 4; tel.: 244 401 879

Místo konání: Brno stavebniny DEKTRADE a.s

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Ní­zkoteplotné vykurovanie 2014

20-05-2014 - 21-05-2014 úterý - středa

Místo konání: Š trbské Pleso hotel PATRIA, Š trbské Pleso

Popis:

Slovenská spoločnosŠĽ pre techniku prostredia organizuje aj v tomto roku odbornú konferenciu Ní­zkoteplotné vykurovanie 2014, obnoviteĞné zdroje energie a budovy s takmer nulovou potrebou energie.

Kontakt: sstp@stonline.sk

Slovenská spoločnosŠĽ pre techniku prostredia

Viera Slabejová, tel: +421 903 562 108

Revitalizace bytového fondu

20-05-2014 úterý 09:00 14:30

Místo konání: Š˝Äár nad Sázavou Hotel Hajčman, Strojí­renská 372

Popis: Zveme Vás na odborná sympozia zaměřená na problematiku revitalizace bytového fondu s tématy týkají­cí­ se: stavební­ch technologií­, zateplovací­ch a izolační­ch systémů, výtahových a zabezpečovací­ch systémů, financování­ a dotační­ch titulů, vytápění­ a zdrojů tepla, solární­ch systémů, komunikace v domě atd.

Kontakt: info@pronasdum.cz

Pro nᚠdům o.s.

721 184 237

Místo konání: Brno stavebniny MPL Trading

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Tepelná čerpadla Stiebel Eltron

21-05-2014 - 21-05-2014 středa 9.00 - středa 13.30

Místo konání: Praha Stiebel Eltron spol. s r.o., K Hájům 946, 155 00 Praha 5

Popis: Tepelná čerpadla německé firmy Stiebel Eltron jsou vyráběna od roku 1974 a na český trh dodávána od roku 1983. Pro úvodní­ seznámení­ s projektování­m a montáží­ výrobků naší­ značky si Vás dovolujeme pozvat na školení­ zabývají­cí­ se touto tématikou.

Kontakt: info@stiebel-eltron.cz

Stiebel Eltron spol. s r.o.

Stiebel Eltron spol. s r.o., K Hájům 946, 155 00 Praha 5

Komí­nové systémy Schiedel

21-05-2014 - 21-05-2014 středa - středa

Místo konání: Košice hotel CENTRUM

Popis: SpoločnosŠĽ Schiedel prezentuje svoju aktuálnu ponuku komí­nových systémov a legislatí­vu v oblasti odvodu spalí­n. Predstavený bude aj nový produkt Schiedel  UNI ADVANCED s novou vysokokvalitnou šamotovou rúrou. Kovové komí­nové systémy budú zastúpené nielen novinkou  - Schiedel PERMETER.

Kontakt:

Pořadatel:G- tvar štúdia

21. konference Klimatizace a větrání­ 2014

21-05-2014 - 22-05-2014 středa 8.30 - čtvrtek 17.00

Místo konání: Praha Národní­ dům na Vinohradech, Náměstí­ Mí­ru 9, Praha 2

Popis: Program konference je zaměřen na nejnovější­ poznatky z oboru klimatizace a větrání­ souvisejí­cí­ s činností­ projektantů, výrobců a montážní­ch firem VZT zaří­zení­ i souvisejí­cí­ch profesí­. Ústřední­m tématem konference je Větrání­ a klimatizace nejen v nové výstavbě, ale i při revitalizaci budov.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Revitalizace bytového fondu

21-05-2014 středa 09:00 14:30

Místo konání: Pardubice Hotel Euro, Jiráskova 2781

Popis: Zveme Vás na odborná sympozia zaměřená na problematiku revitalizace bytového fondu s tématy týkají­cí­ se: stavební­ch technologií­, zateplovací­ch a izolační­ch systémů, výtahových a zabezpečovací­ch systémů, financování­ a dotační­ch titulů, vytápění­ a zdrojů tepla, solární­ch systémů, komunikace v domě atd.

Kontakt: info@pronasdum.cz

Pro nᚠdům o.s.

721 184 237

Obchodování­ s energií­ v ČR 2014

21-05-2014 středa 9:00

Místo konání: Praha hotel DAP, Ví­tězné nám. 4, Praha 6

Popis: 3. roční­k konference o vývoji českého energetického trhu se bude věnovat evropské a české legislativě, ochraně zákazní­ka, progníłzám cenového vývoje energie, konkurenční­mu prostředí­ na trhu, vývoji prodeje v segmentu firemní­ch zákazní­ků i v retailu, postavení­ zákazní­ků na trhu a další­

Kontakt: marcela.musilkova@bids.cz

B.I.D. services, s.r.o.

Marcela Musí­lková

Místo konání: Brno stavebniny Ikast

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky, jsou vhodné i jako rekvalifikační­ kurzy. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Pořadatel:Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil - tel.: 541 142 581, doc. Jan Fiedler - tel.: 541 142 574

Místo konání: PlzeŠˆ

Popis: Pokud chcete zí­skat oprávnění­ k montáži protipožární­ch a akustických konstrukcí­ fermacell, přihlaste se na jedno z letošní­ch certifikační­ch školení­, které probí­hají­ od února do listopadu v akreditovaných školicí­ch střediscí­ch na celém území­ České republiky. Certifikát ze školení­ fermacell, který je vydáván pod záštitou Cechu suché výstavby České republiky dle zákona 246/01 Sb., bude pro účastní­ky dokladem, že firma a proškolená osoba mají­ plnou kompetenci k práci s protipožární­mi a akustickými konstrukcemi fermacell.

Kontakt: klaus.krevalek@xella.com; david.svabensky@xella.com

Fermacell GmbH, org. složka

Česká střediska: Klaus Křeválek: 602 453 927, fax: 374 631 076
Moravská střediska: David Š vábenský: 721 448 666, fax: 549 210 068

Místo konání: Praha Hotel Alwyn, Ví­tkova 26/151

Popis: Cí­lem školení­ je zí­skání­ oprávnění­ „Kontrolní­ technik požárně bezpečnostní­ch zaří­zení­ protipožární­ch systémů Promat“. Účastní­ci školení­ jsou seznámeni s požadavky výše uvedené vyhlášky 246. Jsou podrobně seznámeni se všemi protipožární­mi materiály firmy Promat. Dále jsou vysvětleny všechny protipožární­ konstrukce s vazbou na způsob provádění­ kontrol s důrazem na základní­ požadavky funkčnosti PBZ Promat. Pro názornost jsou ukázány i špatné aplikace PBZ na stavbách. Š kolení­ je vhodné pro projektanty PO, techniky PO, montážní­ firmy. Toto školení­ je zařazeno do celoživotní­ho vzdělávání­ ČKAIT a je ohodnoceno 1 bodem.

Kontakt: skoleni.pbz@promatpraha.cz

PROMAT, s. r. o.

Martina Stanková, Fax: 233 333 576

Š kolení­ podlahy v interiérech

22-05-2014 čtvrtek 12:30

Místo konání: Kácov Sporthotel Kácov, V Hájku 307

Popis: Společnost Sika si Vás dovoluje pozvat na školení­ Podlahy v interiérech. Určení­: distributoři produktů Sika, realizační­ firmy, řemeslní­ci. Program: prezentace Sika CZ - podlahy v interiérech, problematika dřevěných podlah, prezentace sortimentu, diskuze, otázky a odpovědi.

Kontakt: strouhal.ivo@cz.sika.com, vokal.petr@cz.sika.com

Sika CZ s.r.o.

Ivo Strouhal, Petr Vokál

Místo konání: Vyškov stavebniny Jaf Holz

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky, jsou vhodné i jako rekvalifikační­ kurzy. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Pořadatel:Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil - tel.: 541 142 581, doc. Jan Fiedler - tel.: 541 142 574

Místo konání: Praha Hotel Čertousy, Bártlova 35/10, 193 00 Praha 9

Popis:

Š kolení­ je určeno pro odborné montážní­ firmy a je zaměřeno předevší­m na zálohované oběhové čerpadlo a regulaci topení­. Po školení­ je možné stát se montážní­m partnerem Jablotronu a zí­skat celu řadu výhod (prodloužený servis na pět let, vzorové projekty a bezplatné odborné poradenství­, a další­).

Kontakt: skoleni@jablotron.cz

JABLOTRON ALARMS a.s.

483 559 951

Místo konání: Prostějov stavebniny Pro-Doma

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Místo konání: Osvětlení­ pro vzdělávání­ Light Center Praha, Zumtobel Lighting s.r.o., Jankovcova 2, Praha 7

Popis: Prezentace světelných řešení­. Program: vhodná sví­tidla, typová řešení­, realizace Délka prezentace cca 60min

Kontakt: pavel.sobra@zumtobel.com

Zumtobel Lighting s.r.o.

Pavel Š obra – 724 765 673

Místo konání: Hradec Králové Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494

Popis: Seminář je určen pro projektanty VZT, klimatizace, vytápění­ a chlazení­, facility a property manažery a technické pracovní­ky. Odbornou přednášku na téma “Technické aspekty navrhování­ komfortní­ klimatizace” přednese významný odborní­k ze strojní­ fakulty ČVUT v Praze doc. Ing. Vladimí­r Zmrhal, Ph.D.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Sezimovo Ústí­ II Zehnder Akademie, sí­dlo společnosti Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Pionýrů 641

Popis: 1-denní­ školení­, cí­lová skupina: projektanti, realizační­ firmy, instalatéři. Š kolení­ rozděleno do 2 bloků: ● Ocelové stropní­ panely Zehnder pro výrobní­, skladovací­ a sportovní­ haly, autosalíłny, kanceláře, školy, nemocnice, ● Sádrokartíłnové stropní­ a stěnové panely Zehnder Nest pro rodinné domy, byty a ostatní­ interiéry.

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

T +420 383 136 222, M + 420 731 414 443

Místo konání: Zlí­n stavebniny DEKTRADE a.s

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Místo konání: Brno Hotel International, Husova 16

Popis: Seminář je určen pro projektanty VZT, klimatizace, vytápění­ a chlazení­, facility a property manažery a technické pracovní­ky. Odbornou přednášku na téma “Technické aspekty navrhování­ komfortní­ klimatizace” přednese významný odborní­k ze strojní­ fakulty ČVUT v Praze doc. Ing. Vladimí­r Zmrhal, Ph.D.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: (seminář pro instalatéry, velkoobchody) Sezimovo Ústí­ II Zehnder Akademie, sí­dlo společnosti Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Pionýrů 641

Popis: 1-denní­ školení­, cí­lová skupina: instalatéři, specialisti velkoobchodů, projektanti. Obsah::● Princip systému ří­zeného větrání­, rekuperace tepla a vlhkosti ● Typy, parametry a výhody větrací­ch jednotek s rekuperací­ tepla až 95%, entalpických výmění­ků, zemní­ch výmění­ků, chladicí­ch jednotek a ostatní­ho pří­slušenství­ ● Druhy a instalace vysoce hygienických rozvodů vzduchu, ventilů a designových mří­žek ● Zásady a pří­klad návrhu systému větrání­ v programu Zehnder ComfoPlan, ukázky realizací­ ● Nová zelená úsporám, certifikát

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

T +420 383 136 222, M + 420 731 414 443

Revitalizace bytového fondu

27-05-2014 úterý 09:00 14:30

Místo konání: Liberec Hotel Liberec, Š aldovo náměstí­ 1345/6

Popis: Zveme Vás na odborná sympozia zaměřená na problematiku revitalizace bytového fondu s tématy týkají­cí­ se: stavební­ch technologií­, zateplovací­ch a izolační­ch systémů, výtahových a zabezpečovací­ch systémů, financování­ a dotační­ch titulů, vytápění­ a zdrojů tepla, solární­ch systémů, komunikace v domě atd.

Kontakt: info@pronasdum.cz

Pro nᚠdům o.s.

721 184 237

Integrované služby FM - cesta k trvalej udržateĞnosti

27-05-2014 - 29-05-2014 úterý - čtvrtek

Místo konání: Bratislava Slovenská sporiteĞŠˆa, Tomášikova 48

Popis: Slovenská asociácia facility managementu SAFM organizuje v dŠˆoch 27. až 29. mája 2014 tretí­ roční­k medzinárodnej konferencie DNI FACILITY MANAGEMENTU SAFM

Kontakt:

Pořadatel:Slovenská asociáca Facility managementu

Místo konání: Nový Jičí­n stavebniny DEKTRADE a.s

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum City, Na Strži 1702/65, Praha 4

Popis: Ani po účinnosti technické novely a nového občanského zákoní­ku není­ v oblasti zadávání­ veřejných zakázek klid – na řadě je nyní­ transpozice evropských směrnic a v souvislosti s nimi také pří­prava zbrusu nového zákona o veřejných zakázkách.

Kontakt:

Nakladatelství­ FORUM s.r.o.

Místo konání: Zlí­n Hotel Moskva, nám. Práce 2512

Popis: Seminář je určen pro projektanty VZT, klimatizace, vytápění­ a chlazení­, facility a property manažery a technické pracovní­ky. Odbornou přednášku na téma “Technické aspekty navrhování­ komfortní­ klimatizace” přednese významný odborní­k ze strojní­ fakulty ČVUT v Praze doc. Ing. Vladimí­r Zmrhal, Ph.D.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Sezimovo Ústí­ II Zehnder Akademie, sí­dlo společnosti Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Pionýrů 641

Popis: 1-denní­ školení­, cí­lová skupina: instalatéři se zkušenostmi s navrhování­m a instalací­ ří­zeného větrání­. Obsah:● Podrobné technické parametry výrobků Zehnder ● Uvedení­ do provozu a vyregulování­ systému ● Možné poruchy a jejich diagnostika, Záruční­ a pozáruční­ servis na výrobky Zehnder ● Nová Zelená úsporám, certifikát

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

T +420 383 136 222, M + 420 731 414 443

Revitalizace bytového fondu

28-05-2014 středa 09:00 14:30

Místo konání: Ústí­ nad Labem Hotel Vladimir, Masarykova 36

Popis: Zveme Vás na odborná sympozia zaměřená na problematiku revitalizace bytového fondu s tématy týkají­cí­ se: stavební­ch technologií­, zateplovací­ch a izolační­ch systémů, výtahových a zabezpečovací­ch systémů, financování­ a dotační­ch titulů, vytápění­ a zdrojů tepla, solární­ch systémů, komunikace v domě atd.

Kontakt: info@pronasdum.cz

Pro nᚠdům o.s.

721 184 237

Místo konání: Zlí­n stavebniny MPL Trading

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky, jsou vhodné i jako rekvalifikační­ kurzy. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Pořadatel:Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil - tel.: 541 142 581, doc. Jan Fiedler - tel.: 541 142 574

Místo konání: Brno

Popis: Pokud chcete zí­skat oprávnění­ k montáži protipožární­ch a akustických konstrukcí­ fermacell, přihlaste se na jedno z letošní­ch certifikační­ch školení­, které probí­hají­ od února do listopadu v akreditovaných školicí­ch střediscí­ch na celém území­ České republiky. Certifikát ze školení­ fermacell, který je vydáván pod záštitou Cechu suché výstavby České republiky dle zákona 246/01 Sb., bude pro účastní­ky dokladem, že firma a proškolená osoba mají­ plnou kompetenci k práci s protipožární­mi a akustickými konstrukcemi fermacell.

Kontakt: klaus.krevalek@xella.com; david.svabensky@xella.com

Fermacell GmbH, org. složka

Česká střediska: Klaus Křeválek: 602 453 927, fax: 374 631 076
Moravská střediska: David Š vábenský: 721 448 666, fax: 549 210 068

Místo konání: Ostrava Hotel Imperial, Tyršova 6

Popis: Seminář je určen pro projektanty VZT, klimatizace, vytápění­ a chlazení­, facility a property manažery a technické pracovní­ky. Odbornou přednášku na téma “Technické aspekty navrhování­ komfortní­ klimatizace” přednese významný odborní­k ze strojní­ fakulty ČVUT v Praze doc. Ing. Vladimí­r Zmrhal, Ph.D.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Š kolení­ Montហsolární­ch systémů

29-05-2014 čtvrtek 10:00 13:00

Místo konání: Praha 9 - Horní­ Počernice školí­cí­ centrum Brilon a.s., Sezemická 6/A3, Praha 9 - Horní­ Počernice (průmyslový areál VGP, vedle dálnice R10 směr Mladá Bolestav, Exit3, hala A3)

Popis: Společnost Brilon, a.s Vás zve na školení­ í­ montáže solární­ch systémů Thermomax, Varisol, Xelios.

Kontakt: info@brilon.cz

BRILON a.s.

Revitalizace bytového fondu

29-05-2014 čtvrtek 09:00 14:30

Místo konání: Praha Hotel Populus, U staré cihelny 2182/11

Popis: Zveme Vás na odborná sympozia zaměřená na problematiku revitalizace bytového fondu s tématy týkají­cí­ se: stavební­ch technologií­, zateplovací­ch a izolační­ch systémů, výtahových a zabezpečovací­ch systémů, financování­ a dotační­ch titulů, vytápění­ a zdrojů tepla, solární­ch systémů, komunikace v domě atd.

Kontakt: info@pronasdum.cz

Pro nᚠdům o.s.

721 184 237

Místo konání: Prostějov stavebniny DEKTRADE a.s

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky, jsou vhodné i jako rekvalifikační­ kurzy. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Pořadatel:Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil - tel.: 541 142 581, doc. Jan Fiedler - tel.: 541 142 574

Místo konání: celá ČR on-line seminář

Popis: Odprezentována bude problematika čerpací­ch šachet (jejich navrhování­ a provoz) a odlehčovací­ch komor, včetně ekonomiky výstavby a dále i novinek pro rok 2014.

Kontakt: plotenym@asio.cz

ASIO, spol. s r.o.

Michal Plotěný


Převzato z http://www.tzb-info.cz.

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Energoblog

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

2005-11-29

Další


Doporučujeme
Komerční sdělení
Nᚠe-shop

Pasivní panelák? A to myslíte vážně?

obrázek - Pasivní panelák? A to myslíte vážně? Kniha je určena bytovým družstvům a sdružením vlastníků, ale i odborníkům a studentům. Shrnuje dnešní nejaktuálnější poznatky z oblasti rekonstrukcí panelových domů, realizovaných s cílem minimalizovat energetickou náročnost domu a provozní náklady při zachování ekonomické návratnosti investice.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější

Energetika.cz 2014 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft