Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Kalendář akcíVýstavy, veletrhy, semináře od 26.11.2014 do 03.12.2014

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Zehnder Akademie, Pionýrů 641

Popis: 9 - 14 hod: Přehled a přednosti nejprodávanější­ch radiátorů pro koupelny, prodejní­ argumentace, pří­slušenství­, novinky
Zásady a 3D modely pro navrhování­ radiátorů do koupelen
14 - 16 hod: Stylové, tiché, úsporné ventilátory pro koupelny, kuchyně
Dokonalé odvedení­ vlhkosti z koupelen, kuchyní­ a WC

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

731 414 443

Technická zaří­zení­ budov - vytápění­

26-11-2014 středa 9:00 15:00

Místo konání: PlzeŠˆ SPŠ  Stavební­, Chodské náměstí­ 2, PlzeŠˆ

Popis: Zdroje tepla, chladu a elektřiny a jejich specifika pro pasivní­ a nulové domy, minimalizace topných soustav a zdrojů tepla, zadání­ zdrojů tepla do PHPP.

Kontakt: vaclav.svab@envic.cz

ENVIC, občanské sdružení­

Václav Š váb

Materiály a technologie pro dřevostavbu

26-11-2014 středa 8:30 12:30

Místo konání: České Budějovice Clarion Congress Hotel, Pražská tří­da 2306/14

Popis: Hlavní­ téma: materiály a technologie pro výstavbu dřevostaveb. Aktuální­ problematika navrhování­ staveb ze dřeva na účinky požáru. Program a další­ informace naleznete v přiložené pozvánce. Seminář je určen pro odbornou stavební­ veřejnost a je zařazen do programu CV členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Brno PurkyŠˆova 45

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na odborné školení­ zaměřené na vysokoteplotní­ tepelná čerpadla S-THERM+ značky SINCLAIR. Cí­lem školení­ je poskytnout instalační­m firmám dostatek praktických a teoretických informací­ ke správné instalaci a servisu těchto produktů. Těší­me se na setkání­ s Vámi!

Kontakt: tepelnacerpadla@nepa.cz

NEPA, spol. s r. o.

Ing. Jan Andrýs

Š kolení­ komí­nového systému HELUZ

27-11-2014 čtvrtek 10:00 15:00

Místo konání: Dolní­ Bukovsko Dolní­ Bukovsko 395, České Budějovice

Popis: V rámci zařazení­ společnosti Heluz cihlářský průmysl, v.o.s. do systému celoživotní­ho vzdělávání­ členů Společenstva kominí­ků České republiky, si vás dovolujeme pozvat do našeho školí­cí­ho mí­sta, kde budou probí­hat školení­ pouze pro členy.

Kontakt: coufalik@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Martin Coufalí­k Tel.: 602 284 566

Místo konání: Praha

Popis: Pokud chcete zí­skat oprávnění­ k montáži protipožární­ch a akustických konstrukcí­ fermacell, přihlaste se na jedno z letošní­ch certifikační­ch školení­, které probí­hají­ od února do listopadu v akreditovaných školicí­ch střediscí­ch na celém území­ České republiky. Certifikát ze školení­ fermacell, který je vydáván pod záštitou Cechu suché výstavby České republiky dle zákona 246/01 Sb., bude pro účastní­ky dokladem, že firma a proškolená osoba mají­ plnou kompetenci k práci s protipožární­mi a akustickými konstrukcemi fermacell.

Kontakt: klaus.krevalek@xella.com; david.svabensky@xella.com

Fermacell GmbH, org. složka

Česká střediska: Klaus Křeválek: 602 453 927, fax: 374 631 076
Moravská střediska: David Š vábenský: 721 448 666, fax: 549 210 068

Konference BIM DAY 2014

27-11-2014 čtvrtek

Místo konání: Praha Ballingův sál, Národní­ technická knihovna, Praha 6

Popis:

Již tradiční­, výroční­ konference organizovaná Odbornou radou pro BIM bude jistým milní­kem a shrnutí­m vývoje zavádění­ BIM v České republice. Nezapomeneme však pozvat ani zahraniční­ řeční­ky, kteří­ se k nám přijedou podělit se svými zkušenostmi při zavádění­ BIM.

Kontakt:

Odborná rada pro BIM

Místo konání: Praha Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1, velký sál

Popis: V rámci konference budou mimojiné prezentovány výsledky projektu CombinES, jehož snahou je maximalizovat energetické úspory pomocí­ jasného definování­ a propojení­ aktivit veřejných dotační­ch programů s realizací­ energetických služeb. Na konferencí­ vystoupí­ mluvčí­ z řady evropských zemí­. Nebudou chybět ani zástupci MPO, MŠ˝P a MHMP. Celý program akce najdete v pří­loze.

Kontakt:

SEVEn, Středisko pro efektivní­ využí­vání­ energie, o.p.s.

Designové radiátory

27-11-2014 čtvrtek 13:00 15:00

Místo konání: Praha Dorint, Vršovická 1525/1D, Praha 10, T 271 745 269

Popis: Přehled a přednosti designových koupelnových radiátorů Zehnder, novinky
Trubkové bytové radiátory Zehnder - to nejlepší­ vytápění­ pro domov a děti našich zákazní­ků - čistitelné, s vyšší­m podí­lem sálavého tepla, bez ví­ření­ prachu
Prohlí­dka vystavených radiátorů, představení­ akce podzim 2014

Kontakt: miroslav.vasa@zehndergroup.com

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Ing. Miroslav Váša, 605 737 070

Místo konání: Ústí­ nad Labem Š kolí­cí­ centrum ISTAR

Popis: Pozvánka na seminář o nových aplikací­ch fasádní­ho systému, stavební­ch konstrukcí­. Jako host vystoupí­ Ing .Ivo Zeman na téma: aktuální­ stav státní­ch podpor v oblasti bydlení­ a jejich cí­le (Nová zelená úsporám, Panel 2013, Jessica), dopady nových pravidel na projektování­ staveb (novostavby, sanace)

Kontakt:

PSM CZ, s.r.o.

602 592 990

Technická zaří­zení­ budov - větrání­

27-11-2014 čtvrtek 9:00 15:00

Místo konání: PlzeŠˆ SPŠ  Stavební­, Chodské náměstí­ 2, PlzeŠˆ

Popis: Systémy větrání­ a jejich vazba na vytápění­ / chlazení­, minimalizace systémů větráni, zadání­ VZT systémů do PHPP.

Kontakt: vaclav.svab@envic.cz

ENVIC, občanské sdružení­

Václav Š váb

Místo konání: Most Hotel Benedikt, Rekreační­ 1048

Popis: Hlavní­ téma: materiály a technologie pro stavbu a zaří­zení­ moderní­ch, energeticky úsporných domů. Novinky pro rok 2015. Program a další­ informace naleznete v přiložené pozvánce. Seminář je určen pro odbornou stavební­ veřejnost a je zařazen do programu CV členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Olomouc Na Střelnici 48

Popis: Zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti fyz. osob k zajišŠĽování­ úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví­ při práci může vykonat každá osoba, která podá stanoveným způsobem držiteli akreditace závaznou přihlášku, splní­ předepsané kval. předpoklady a uhradí­ stanovený poplatek

Kontakt: katerina.stiborova@arranogroup.cz

Arrano Group s.r.o.

Kateřina Stiborová

Úprava pitných vod

28-11-2014 pátek 09:30 11:00

Místo konání: celá ČR on-line seminář

Popis: Progresivní­ technologie při úpravě pitných vod.

Kontakt: plotenym@asio.cz

ASIO, spol. s r.o.

Michal Plotěný

Místo konání: Olomouc Na Střelnici 48

Popis: Zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví­ při práci na staveništi může vykonat každá osoba, která podá stanoveným způsobem držiteli akreditace závaznou přihlášku, splní­ předepsané kvalifikační­ předpoklady a uhradí­ stanovený poplatek

Kontakt:

Arrano Group s.r.o.

Kateřina Stiborová

Aktiv 2014

01-12-2014 - 02-12-2014 pondělí­ 9:00 - úterý 12:00

Místo konání: Brno Hotel Santon

Popis: Legislativa v oblasti BOZP, technická normalizace, automatické technologické linky, povinnosti zaměstnavatele, pracovní­ úrazy, odškodnění­, úrazové pojištění­ manipulační­ vozí­ky, řetězové pily, chemické látky, novinky Součástí­ akce je společenský večer. Podrobné informace naleznete v pozvánce.

Kontakt: praskova@szutest.cz

Strojí­renský zkušební­ ústav, s.p.

Dana Prášková

TRANE HVAC Road Show turné 2014

01-12-2014 pondělí­ 8:30 17:00

Místo konání: Praha Hotel Holiday Inn/ Kongresové cetrum (Na Pankráci 15/1684)

Popis: Přijďte se seznámit s energeticky-úspornými novinkami roku 2014 - chillery Conquest, Sintesis, Stealth, RTHDevo a ECTV. Přijďte si osahat každý detail našich zaří­zení­ a probrat nabí­dku servisu TRANE. Využijte pří­ležitost zeptat se na cokoliv, co Vás zají­má v oblasti chlazení­, vytápění­ a větrání­. Program pro jednotlivá města najdete v pří­loze.

Kontakt:

Trane ČR spol. s r.o.

Š kolení­ komí­nového systému HELUZ

02-12-2014 úterý 10:00 15:00

Místo konání: Dolní­ Bukovsko Dolní­ Bukovsko 395, České Budějovice

Popis: V rámci zařazení­ společnosti Heluz cihlářský průmysl, v.o.s. do systému celoživotní­ho vzdělávání­ členů Společenstva kominí­ků České republiky, si vás dovolujeme pozvat do našeho školí­cí­ho mí­sta, kde budou probí­hat školení­ pouze pro členy.

Kontakt: coufalik@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Martin Coufalí­k Tel.: 602 284 566

Místo konání: Hradec Králové

Popis: Pokud chcete zí­skat oprávnění­ k montáži protipožární­ch a akustických konstrukcí­ fermacell, přihlaste se na jedno z letošní­ch certifikační­ch školení­, které probí­hají­ od února do listopadu v akreditovaných školicí­ch střediscí­ch na celém území­ České republiky. Certifikát ze školení­ fermacell, který je vydáván pod záštitou Cechu suché výstavby České republiky dle zákona 246/01 Sb., bude pro účastní­ky dokladem, že firma a proškolená osoba mají­ plnou kompetenci k práci s protipožární­mi a akustickými konstrukcemi fermacell.

Kontakt: klaus.krevalek@xella.com; david.svabensky@xella.com

Fermacell GmbH, org. složka

Česká střediska: Klaus Křeválek: 602 453 927, fax: 374 631 076
Moravská střediska: David Š vábenský: 721 448 666, fax: 549 210 068

TRANE HVAC Road Show turné 2014

02-12-2014 úterý 9:00 13:00

Místo konání: Brno Hotel Holiday Inn/ Výstaviště (Kří­žkovského 20)

Popis: Přijďte se seznámit s energeticky-úspornými novinkami roku 2014 - chillery Conquest, Sintesis, Stealth, RTHDevo a ECTV. Přijďte si osahat každý detail našich zaří­zení­ a probrat nabí­dku servisu TRANE. Využijte pří­ležitost zeptat se na cokoliv, co Vás zají­má v oblasti chlazení­, vytápění­ a větrání­. Program pro jednotlivá města najdete v pří­loze.

Kontakt:

Trane ČR spol. s r.o.

Moderní­ materiály a technologie ve stavebnictví­ - Novinky 2015

02-12-2014 - 03-12-2014 úterý 8:30 - středa 13:40

Místo konání: Brno Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1

Popis: Hlavní­ téma: materiály a technologie pro stavbu a zaří­zení­ moderní­ch, energeticky úsporných domů. Novinky pro rok 2015. Program a další­ informace naleznete v přiložené pozvánce. Seminář je určen pro odbornou stavební­ veřejnost a je zařazen do programu CV členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Komplexní­ systém HELUZ - Hevlí­n

03-12-2014 středa 8:30 14:00

Místo konání: Hevlí­n, okr. Znojmo Zasedací­ mí­stnost výrobní­ho závodu firmy HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Hevlí­n

Popis: Proškolení­ komplexní­m stavební­m systémem zaměřené na dodržování­ zásad a technologických postupů při uplatŠˆování­ výrobků HELUZ při realizaci stavební­ho dí­la. Na základě tohoto školení­ můžete zí­skat: "Osvědčení­ proškolení­ komplexní­ho cihelného systému HELUZ", "Osvědčení­ proškolení­ o komí­nových systémech HELUZ".

Kontakt: mohelsky@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Miroslav Mohelský, +420 725 120 565

Semináře pro odbornou veřejnost

03-12-2014 středa 9:00 13:00

Místo konání: Praha

Popis: Semináře pro odbornou veřejnost jsme připravili na 2. pololetí­ roku 2014. Bude představen aktuální­ sortiment společnosti se zaměření­m na použití­ jednotlivých komí­nových systémů v projektech a realizací­ch. Na semináří­ch vystoupí­ další­ přední­ odborní­ci v oblasti vytápění­, větrání­ a technické normalizace s aktuální­mi informacemi z oboru.

Kontakt:

Schiedel, s.r.o.

Pří­pravný kurz Koordinátor na staveništi

03-12-2014 - 05-12-2014 středa 8:00 - pátek 16:00

Místo konání: Olomouc Na Střelnici 48

Popis: Tří­denní­ pří­pravný kurz je určen pro všechny, kteří­ se chtějí­ připravit ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob k činnosti koordinátora BOZP na staveništi

Kontakt:

Arrano Group s.r.o.

Kateřina Stiborová

TRANE HVAC Road Show turné 2014

03-12-2014 středa 9:00 13:00

Místo konání: Ostrava Clarion Congress Hotel (Zkrácená 2703)

Popis: Přijďte se seznámit s energeticky-úspornými novinkami roku 2014 - chillery Conquest, Sintesis, Stealth, RTHDevo a ECTV. Přijďte si osahat každý detail našich zaří­zení­ a probrat nabí­dku servisu TRANE. Využijte pří­ležitost zeptat se na cokoliv, co Vás zají­má v oblasti chlazení­, vytápění­ a větrání­. Program pro jednotlivá města najdete v pří­loze.

Kontakt:

Trane ČR spol. s r.o.

Větrná energie v ČR 2014

03-12-2014 středa 9:00

Místo konání: Praha hotel Jurys Inn, Sokolovská 11, Praha 8

Popis: Legislativní­ prostředí­ a změny, které se do sektoru větrné energetiky tento rok přináší­, budou jední­m z hlavní­ch témat letošní­ho roční­ku konference. Budeme se snažit nastí­nit, jak se bude situace vyví­jet dál a zejména, jak se nové podmí­nky, které naši zákonodárci a regulátoři nastavili pro další­ rozvoj větrných elektráren v ČR, promí­tnou do praxe.

Kontakt:

B.I.D. services s.r.o.

Semináře pro odbornou veřejnost

03-12-2014 středa 9:00

Místo konání: Praha Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

Popis: Semináře pro odbornou veřejnost jsme připravili na 2. pololetí­ roku 2014. Bude představen aktuální­ sortiment společnosti se zaměření­m na použití­ jednotlivých komí­nových systémů v projektech a realizací­ch. Na semináří­ch vystoupí­ další­ přední­ odborní­ci v oblasti vytápění­, větrání­ a technické normalizace s aktuální­mi informacemi z oboru.

Kontakt:

Schiedel, s.r.o.


Převzato z http://www.tzb-info.cz.

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Energoblog

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

2005-11-29

Další


Doporučujeme
Komerční sdělení
Nᚠe-shop

Pasivní panelák? A to myslíte vážně?

obrázek - Pasivní panelák? A to myslíte vážně? Kniha je určena bytovým družstvům a sdružením vlastníků, ale i odborníkům a studentům. Shrnuje dnešní nejaktuálnější poznatky z oblasti rekonstrukcí panelových domů, realizovaných s cílem minimalizovat energetickou náročnost domu a provozní náklady při zachování ekonomické návratnosti investice.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější

Energetika.cz 2014 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft