Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Kalendář akcíVýstavy, veletrhy, semináře od 07.10.2015 do 14.10.2015

Místo konání: Praha V konferenční­ch prostorách NH hotelu v Praze (Mozartova 1, Praha 5)

Popis: Energetické úspory v městské zástavbě – to je hlavní­ téma letošní­ho roční­ku česko-saského workshopu a kooperační­ho setkání­, které pořádá Česko-německá obchodní­ a průmyslová komora ve spolupráci se Společností­ na podporu hospodářství­ Saska.

Kontakt: krelinova@dtihk.cz

Česko-německá obchodní­ a průmyslová komora

Lucie Křelinová

Místo konání: Bratislava Hotel Plus, Bulharská 72

Popis: DovoĞujeme si Vás týmto pozvaŠĽ na školenie novej aplikácie ENERGETIKA pre tvorbu energetických certifikátov budov podĞa vyhlášky 364/2012 Zb. Jedná sa o modernú webovú aplikáciu, rokmi osvedčenú v Českej republike pre tvorbu preukazov energetickej hospodárnosti budov (obdoba certifikátov). Pre Slovensko sme pripravili modul ECB, ktorý je prispí´sobený sloveským špecifickým potrebám na tvorbu certifikátov, najmí¤ potom kompletizáciu certifikátu cez systém INFOREG. Program ENERGETIKA - modul ECB je do konca roka 2015 úplne zadarmo. Od 1.1.2016 bude program spoplatnený cenou 99 eur na rok. Účastní­ci školenia majú 50% zĞavu.

Kontakt:

DEKPROJEKT s.r.o.

Pří­pravný kurz Koordinátor BOZP na staveništi

07-10-2015 - 09-10-2015 středa 9:00 - pátek 16:00

Místo konání: Olomouc

Popis: Tří­denní­ pří­pravný kurz je určen pro všechny, kteří­ se chtějí­ připravit ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob k činnosti koordinátora BOZP na staveništi.

Kontakt:

Pořadatel:Arrano Group s.r.o.

Dvoudenní­ seminář věnovaný automatizaci budov

07-10-2015 - 08-10-2015 středa - čtvrtek

Místo konání: Havlí­čkův Brod

Popis: Na strategickém mí­stě uprostřed republiky proběhne detailní­ školení­ věnované velkému tématu poslední­ch let - automatizaci budov. Během školení­ si přiblí­ží­me témata, jako jsou KNX, LonWorks, BACNet, DALI, M-Bus, ukázky HVAC, integrace s technologiemi audio-video, prediktivní­ metody regulací­ a další­ velmi zají­mavá témata.

Kontakt:

WAGO-Elektro, spol. s r.o.

Místo konání: DOLNí OBLAST VíTKOVICE OSTRAVA

Popis: Společnost Xella CZ se svým partnerem A-GLASS - pěnovým sklem, Vás srdečně zvou na odbornou konferenci, určenou výhradně Vám, architektům a projektantům. Vaše názory nás zají­mají­, máme zájem vést dialog a podělit se s Vámi o zkušenosti ze staveb.

Kontakt:

Xella CZ, s.r.o.

Větrání­ s rekuperací­

07-10-2015 středa 9:00 12:00

Místo konání: Ostrava Elements, Sokolská tř. 89

Popis: Typy, parametry a předností­ větrací­ch jednotek a vysoce hygienických rozvodů vzduchu. Prohlí­dka a vyzkoušení­ vystavených vzorků vč.jedinečných entalpických výmění­ků. Zásady pro prodej, návrh systému větrání­, optimální­ montáž, zprovoznění­ a údržbu. Stručně: designové radiátory, ventilátory, stropní­ sálavé panely pro vytápění­ a chlazení­.

Kontakt: roman.subrt@zehndergroup.com

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Ing. Roman Š ubrt, 731 617 070

Místo konání: České Budějovice Hotel Budweis, Mlýnská 6

Popis: Společnost GIACOMINI CZECH a JABLOTRON ALARMS si Vás dovolují­ pozvat na odborné semináře zaměřené na novou verzi projektového software TECHCON. Dále bude představen systém zálohovaného oběhového čerpadla a další­ produkty pro regulaci vytápění­.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

2221 082 353

Místo konání: Praha InGarden, Nad Primaskou 292/45

Popis: Centrum pasivní­ho domu vám nabí­zí­ skvělou pří­ležitost, jak jí­t v čele nových trendů ve stavebnictví­: profesionální­ a nezávislé kurzy pro odborní­ky i nadšené amatéry zaměřené na problematiku návrhu a stavby domů s velmi ní­zkou energetickou náročností­.

Kontakt: seminare@pasivnidomy.cz

Centrum pasivní­ho domu

Údolní­ 33, 602 00 Brno, tel.: 511 111 810

YTONG Dialog

07-10-2015 středa 8:30 14:00

Místo konání: Ostrava Dolní­ oblast Ví­tkovice, Ruská 2887/101

Popis: Společnost XELLA CZ Vás srdečně zve na odbornou konferenci pro architekty a projektanty. V odborném programu Vám představí­me nový software na výpočet statiky stěn Ytong, novinky v sortimentu a nabí­dneme Vám unikátní­ konstrukční­ řešení­ střech Ytong.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Smart Energy Forum

08-10-2015 čtvrtek 9:00 17:30

Místo konání: Praha Wellness hotel STEP

Popis: 1. roční­k konference o akumulaci elektřiny a energetické soběstačnosti Akumulace elektřiny ve spojení­ s výrobou v ekologicky čistých zdrojí­ch představuje zásadní­ obchodní­ pří­ležitost, která ovlivní­ budoucnost vašich zákazní­ků, a tí­m i Vᚠbyznys.

Kontakt:

Pořadatel:Solární­novinky.cz

Š kolení­ spalinových systémů

08-10-2015 čtvrtek 9:00 13:00

Místo konání: Praha školí­cí­ centrum Brilon, a.s., Sezemická 6/A3

Popis: Serie školení­ ní­zkoteplotní­ch spalinových systémů Brilon, které zajišŠĽují­ bezproblémový provoz kondenzační­ch kotlů Geminox. NOVINKA 2015 - flexibilní­ systém renoFLEX.

Kontakt: info@brilon.cz

BRILON a.s.

AKTIV 2015

08-10-2015 čtvrtek 9:00 18:00

Místo konání: Brno Hotel Santon, Pří­stavní­ 38

Popis: AKTIV 2015 je odborné setkání­ certifikovaných osob a kvalifikovaných specialistů v oblasti BOZP. Program bude zaměřen zejména na legislativní­ oblast BOZP, povinnosti zaměstnavatele, činnost koordinátora a plán BOZP, provoz a obsluhu manipulační­ch vozí­ků a nová certifikační­ schémata.

Kontakt: praskova@szutest.cz

Strojí­renský zkušební­ ústav, s.p.

Dana Prášková

Místo konání: KONGRESOVí‰ CENTRUM AREÁL REC GROUP STARí‰ MĚSTO

Popis: Společnost Xella CZ se svým partnerem A-GLASS - pěnovým sklem, Vás srdečně zvou na odbornou konferenci, určenou výhradně Vám, architektům a projektantům. Vaše názory nás zají­mají­, máme zájem vést dialog a podělit se s Vámi o zkušenosti ze staveb.

Kontakt:

Xella CZ, s.r.o.

Moderná stavba 2015

08-10-2015 čtvrtek

Místo konání: Košice Hotel CENTRUM

Popis: Navští­vte prednášky spoločnosti Kingspan Izolácie na odbornom stretnutie architektov, projektantov a iných odborní­kov z oblasti stavební­ctva so zástupcami popredných svetových a domácich spoločností­ pre výrobu stavebných materiálov a technologických komponentov. Prednášky sú určené pre projektantov a odbornú stavebnú verejnosŠĽ.

Kontakt:

Pořadatel:G - TVAR Š TÚDIA

Místo konání: Praha Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Popis: Společnost GIACOMINI CZECH a JABLOTRON ALARMS si Vás dovolují­ pozvat na odborné semináře zaměřené na novou verzi projektového software TECHCON. Dále bude představen systém zálohovaného oběhového čerpadla a další­ produkty pro regulaci vytápění­.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

2221 082 353

Místo konání: Hradec Králové SPŠ , SOŠ  a SOU, Hradební­ 1029, Hradec Králové

Popis: Cyklus B. Odborný program: Š etřené úrazy, nehody, havárie a výsledky kontrol v regionu; Nové předpisy a normy v oblasti tlakových zaří­zení­; Rizika spojená s provozem zaří­zení­; Zákon č. 22/1997 Sb. v aktuální­m znění­ a uvedení­ tlakových zaří­zení­ do provozu; Kalibrování­ a cejchování­ bezpečnostní­ch systémů; Praktická ukázka revizí­ tlakového zaří­zení­.

Kontakt: konference@medim.cz

Medim, spol. s r.o.

Ing. Miroslav Lhotský, 283 980 201, 603 213 387

Místo konání: Praha InGarden, Nad Primaskou 292/45

Popis: Pasivní­ standard se netýká jen novostaveb. Veliký potenciál leží­ ve starých domech, kterých je v ČR téměř 90 %. Převážná většina budov může při správné rekonstrukci dosáhnout výrazných úspor energie, a to i pasivní­ho standardu. Jak připravit pasivní­ panelák? Na co si dát pozor u historických budov?

Kontakt: seminare@pasivnidomy.cz

Centrum pasivní­ho domu

Údolní­ 33, Brno, 511 111 810

YTONG Dialog

08-10-2015 čtvrtek 8:30 14:00

Místo konání: Staré Město Areál REC GROUP, Brněnská 1916

Popis: Společnost XELLA CZ Vás srdečně zve na odbornou konferenci pro architekty a projektanty. V odborném programu Vám představí­me nový software na výpočet statiky stěn Ytong, novinky v sortimentu a nabí­dneme Vám unikátní­ konstrukční­ řešení­ střech Ytong.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Odborný seminár Moderná stavba

08-10-2015 čtvrtek

Místo konání: Košice

Popis: Odborný seminár Moderná stavba, ktorú organizuje spoločnosŠĽ G-TVAR štúdiá sa koná ako v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach, tak aj v ďalší­ch mestách Slovenska. ZúčastŠˆujú sa ho projektanti a architekti, ktorí­ si v snahe o neustále vzdelávanie dopÄşŠˆajú poznatky z praxe. Na seminári participujú odborní­ci z oblastí­ stavební­ctva, ekoníłmie i legislatí­vy. Aj spoločnosŠĽ ROCKWOOL tu má svoje pevné miesto.

Kontakt: martin.hencel@rockwool.com

ROCKWOOL Slovensko s.r.o.

Martin Henčel, +421 249 200 911

Místo konání: Praha refektář Emauzského kláštera, Vyšehradská 49/320, Praha 2 – Nové Město

Popis: Domy z pří­rodní­ch materiálů, ní­zkoenergetické a pasivní­ stavění­, šetrné stavění­ či extenzivní­ a ekologické ozeleŠˆování­ budov, zahrad i městských prostorů; to jsou témata, která zaví­tají­ na druhý roční­k semináře Pří­běhy domů organizované spolkem Ekodům.

Kontakt:

Pořadatel:Ekodům

Místo konání: Brno Hudcova 424/56b

Popis: Dodávání­ tlakových zaří­zení­ na trh; svařovací­ předpisy pro tlaková zaří­zení­; zavádění­ směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/68/EU o harmonizaci právní­ch předpisů členských států, která nahrazuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 97/23/ES.

Kontakt: praskova@szutest.cz

Strojí­renský zkušební­ ústav, s.p.

Dana Prášková

Místo konání: Praha TíœV SíœD Czech s.r.o., školicí­ sál pří­zemí­, Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4

Popis: Kurz bude akreditován MŠ MT ČR, lze žádat Úřad práce o proplacení­ v rámci rekvalifikace nezaměstnaných. Bude koncipován jako ucelená pří­prava na činnost projektanta se schopností­ zpracovávat posudky v programu „Nová zelená úsporám“ a průkaz energetické náročnosti na rodinné domky. Kurz bude zaměřen na zpracování­ dokumentů v oblasti programu "Nová zelená úsporám".

Kontakt: jitka.jandusova@tuv-sud.cz

TíœV SíœD Czech s.r.o.

Mgr. Jitka Jandusová, 724 534 055

Dvousemestrální­ kurz Větrání­ a klimatizace

12-10-2015 - 14-10-2015 pondělí­ 9:00 - středa 16:30

Místo konání: Praha ČVUT v Praze, Fakulta strojní­, Technická 4, Praha 6

Popis: Obsahem základní­ho kurzu jsou teoretické a praktické základy větrání­ a klimatizace a je určen zájemcům s úplným střední­m (střední­m odborným) nebo vysokoškolským vzdělání­m. Studium je orientováno na výkon povolání­ kombinovanou rozšiřují­cí­ formou (přednášky, cvičení­, samostatné studium).

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Akademie Zehnder, Pionýrů 641

Popis: Princip ří­zeného větrání­, rekuperace tepla a vlhkosti. Typy, parametry a přednosti: větrací­ jednotky, jedinečné entalpické výmění­ky, zemní­ výmění­ky, předehřev, chladicí­ jednotky, rozvody vzduchu, ventily, designové mří­žky, atd. Zásady, vyhlášky, pří­klad návrhu v programu ComfoPlan. Odborná instalace, zásady prodeje. Pří­klady realizací­ – novostavba, rekonstrukce

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Místo konání: Hradec Králové Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494

Popis: Společnost GIACOMINI CZECH a JABLOTRON ALARMS si Vás dovolují­ pozvat na odborné semináře zaměřené na novou verzi projektového software TECHCON. Dále bude představen systém zálohovaného oběhového čerpadla a další­ produkty pro regulaci vytápění­.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

2221 082 353

Místo konání: Praha Novodvorská 994, Praha 4

Popis: Kurz trvá 10 dní­ a je koncipován jako ucelená pří­prava na činnost projektanta se schopností­ zpracovávat posudky v programu „Nová zelená úsporám“ a průkaz energetické náročnosti na rodinné domky.

Kontakt: jitka.jandusova@tuv-sud.cz

TíœV SíœD Czech s.r.o.

Mgr. Jitka Jandusová

Místo konání: Buštěhrad Univerzitní­ centrum energeticky efektivní­ch budov ČVUT, Třinecká 1024

Popis: Asociace pro využití­ tepelných čerpadel ve spolupráci s UCEEB pořádá workshop, který nese název „JAK NA POVINNí‰ Š TíTKOVÁNí A ZKOUŠ ENí TEPELNíCH ČERPADEL OD ZÁŠ˜í 2015?“. Dozví­te se cenné informace ohledně legislativní­ch požadavků, parametrů hodnocení­ a ští­tkování­ tepelných čerpadel. Přednášky povedou přední­ odborní­ci na tuto problematiku.

Kontakt:

Asociace pro využití­ tepelných čerpadel

Asociace pro využití­ tepelných čerpadel, UCEEB

Místo konání: Banská Bystrica PodnikateĞské cetntrum Medený Hámor, Medený Hámor 15

Popis: DovoĞujeme si Vás týmto pozvaŠĽ na školenie novej aplikácie ENERGETIKA pre tvorbu energetických certifikátov budov podĞa vyhlášky 364/2012 Zb. Jedná sa o modernú webovú aplikáciu, rokmi osvedčenú v Českej republike pre tvorbu preukazov energetickej hospodárnosti budov (obdoba certifikátov). Pre Slovensko sme pripravili modul ECB, ktorý je prispí´sobený sloveským špecifickým potrebám na tvorbu certifikátov, najmí¤ potom kompletizáciu certifikátu cez systém INFOREG. Program ENERGETIKA - modul ECB je do konca roka 2015 úplne zadarmo. Od 1.1.2016 bude program spoplatnený cenou 99 eur na rok. Účastní­ci školenia majú 50% zĞavu.

Kontakt:

DEKPROJEKT s.r.o.

Místo konání: Brno Hudcova 424/56b

Popis: Dodávání­ tlakových zaří­zení­ na trh; svařovací­ předpisy pro tlaková zaří­zení­; zavádění­ směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/68/EU o harmonizaci právní­ch předpisů členských států, která nahrazuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 97/23/ES.

Kontakt: praskova@szutest.cz

Strojí­renský zkušební­ ústav, s.p.

Dana Prášková

Místo konání: Trenčí­n Výstaviště Expocenter Trenčí­n

Popis: Najdete nás v pří­zemí­ pavilonu P1, čí­slo stánku 14, na mezinárodní­ výstavě ELOSYS Trenčí­n konanou 13.-16.10.2015 na výstavišti Expocenter Trenčí­n. Rádi Vám systém předvedeme, zodpoví­me Vaše otázky a nabí­dneme výhodnou spolupráci.

Kontakt:

ZPT - Vigantice, spol. s r.o.

Místo konání: Praha TíœV SíœD Czech s.r.o., školicí­ sál pří­zemí­, Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4

Popis: Kurz bude akreditován MŠ MT ČR, lze žádat Úřad práce o proplacení­ v rámci rekvalifikace nezaměstnaných. Bude koncipován jako ucelená pří­prava na činnost projektanta se schopností­ zpracovávat posudky v programu „Nová zelená úsporám“ a průkaz energetické náročnosti na rodinné domky. Kurz bude zaměřen na zpracování­ dokumentů v oblasti programu "Nová zelená úsporám".

Kontakt: jitka.jandusova@tuv-sud.cz

TíœV SíœD Czech s.r.o.

Mgr. Jitka Jandusová, 724 534 055

CADKON+ MEP Elektroinstalace - školení­

13-10-2015 úterý 8:30 16:00

Místo konání: Praha Jeremenkova 90a

Popis: Jednodenní­ školení­, které je určené pro ty, kteří­ s programem CADKON+ MEP začí­nají­ a zají­má je oblast elektroinstalací­. Toto školení­ je zaměřeno hlavně na rutinní­ zvládnutí­ všech profesní­ch funkcí­ CADKON+ MEP – elektroinstalace a mělo by Vám pomoci zvýšit efektivitu při práci.

Kontakt: recepce@graitec.cz

GRAITEC s.r.o.

Eva Honsová

Střechy, fasády a zateplení­ objektů

13-10-2015 úterý 8:30 13:00

Místo konání: PlzeŠˆ Hotel Primavera, Nepomucká 128

Popis: Hlavní­ téma semináře: Precizní­ řešení­ zateplení­ šikmé střechy systémem ISOTEC. Moderní­ vláknocementové fasádní­ desky a střešní­ krytina. Aktuální­ pravidla pro navrhování­ doplŠˆkových hydroizolační­ch vrstev šikmých střech. Rychlé, funkční­ a čisté řešení­ detailů ETICS. Vady zateplovací­ch systémů.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Vestec u Prahy Zehnder & Husky Akademie, Ví­deŠˆská 573, 252 42

Popis: Princip ří­zeného větrání­, rekuperace tepla a vlhkosti. Typy, parametry a přednosti: větrací­ jednotky, jedinečné entalpické výmění­ky, zemní­ výmění­ky, předehřev, chladicí­ jednotky, rozvody vzduchu, ventily, designové mří­žky, atd. Zásady, vyhlášky, pří­klad návrhu v programu ComfoPlan. Odborná instalace, zásady prodeje. Pří­klady realizací­ – novostavba, rekonstrukce

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Místo konání: Ostrava Hotel Imperial, Tyršova 6

Popis: Společnost GIACOMINI CZECH a JABLOTRON ALARMS si Vás dovolují­ pozvat na odborné semináře zaměřené na novou verzi projektového software TECHCON. Dále bude představen systém zálohovaného oběhového čerpadla a další­ produkty pro regulaci vytápění­.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

2221 082 353

Střechy, fasády a zateplení­ objektů

13-10-2015 úterý 8:30 12:30

Místo konání: PlzeŠˆ Hotel Primavera, Nepomucká 128

Popis: Tepelně izolační­ systémy. Moderní­ fasádní­ desky a střešní­ krytiny. Navrhování­ doplŠˆkových hydroizolační­ch vrstev šikmých střech. Rychlé, funkční­ a čisté řešení­ detailů ETICS. Program a další­ informace naleznete v přiložené pozvánce. Seminář je zařazen do programu CV členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Brno

Popis: Na živých panelech uvidí­te praktické ukázky funkcí­ alarmů a bezdrátové nastavování­ jejich vlastností­. Předvedeme si lokalizaci vozidla, jeho blokování­ a ovládání­ přes mobilní­ samoobsluhu v telefonu. Seznámí­me vás s možnostmi on-line monitoringu firemní­ch flotil. Naše výrobky neslouží­ pouze ke střežení­, ale jsou i praktickými pomocní­ky. Dozví­te se také o provizní­m systému, který jsme pro Vás připravili.

Kontakt:

JABLOTRON ALARMS a.s.

Akademie, 483 559 951

Místo konání: Praha Galerie koupelen Laufen CZ, I.P. Pavlova 5, Praha 2

Popis: Tato setkání­ jsou určena všem, kteří­ se chtějí­ blí­že seznámit s produkcí­ a novinkami přední­ch výrobců koupelnového vybavení­, novými trendy v moderní­m designu a praktickými ukázkami, které nenaleznete v žádném propagační­m materiálu. Semináře jsou zařazeny do programu CV členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Most Hotel Benedikt, Rekreační­ 1048

Popis: Hlavní­ téma: Pří­rodní­ ekologický materiál z trvale obnovitelných zdrojů. Inteligentní­ podlahové vytápění­ a ochranné systémy s topnými kabely. Š˜í­zené větrání­ rodinných a bytových domů, rekuperační­ jednotky. Omí­tky a povrchové úpravy pro zdivo pasivní­ch domů. Energetická náročnost dřevostaveb.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Praha Hotel Čertousy

Popis: Š kolení­ má za cí­l seznámit účastní­ky s postupy plošného ozvučování­ interiérů, budov i exteriérů. Prakticky budou rozebrány jednotlivé pří­padové studie ozvučení­, od jednoduchých aplikací­, IP ozvučení­, až po evakuační­ rozhlas.

Kontakt: kamil.toman@dexon.cz

Dexon reproduktory a ozvučovací­ technika

Místo konání: Praha TíœV SíœD Czech s.r.o., školicí­ sál pří­zemí­, Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4

Popis: Kurz bude akreditován MŠ MT ČR, lze žádat Úřad práce o proplacení­ v rámci rekvalifikace nezaměstnaných. Bude koncipován jako ucelená pří­prava na činnost projektanta se schopností­ zpracovávat posudky v programu „Nová zelená úsporám“ a průkaz energetické náročnosti na rodinné domky. Kurz bude zaměřen na zpracování­ dokumentů v oblasti programu "Nová zelená úsporám".

Kontakt: jitka.jandusova@tuv-sud.cz

TíœV SíœD Czech s.r.o.

Mgr. Jitka Jandusová, 724 534 055

Radiátory & Stropní­ panely

14-10-2015 středa 9:00 16:00

Místo konání: Vestec u Prahy Zehnder & Husky Akademie, Ví­deŠˆská 573, 252 42

Popis: Radiátory: Přehled, přednosti, technická data a ceny, pří­slušenství­. Ní­zkoteplotní­, do oblouku, rohové, zkosené, do prostoru. Panely: Princip, druhy panelů, technické údaje. Pří­klad dimenzování­ a cenové nabí­dky stropní­ch panelů.

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Místo konání: Brno Hotel International, Husova 16

Popis: Společnost GIACOMINI CZECH a JABLOTRON ALARMS si Vás dovolují­ pozvat na odborné semináře zaměřené na novou verzi projektového software TECHCON. Dále bude představen systém zálohovaného oběhového čerpadla a další­ produkty pro regulaci vytápění­.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

2221 082 353

Akademie Jablotron - Základy el. zabezpečení­ objektů

14-10-2015 - 15-10-2015 středa 8:30 - čtvrtek 17:00

Místo konání: Brno

Popis: Montហzabezpečovací­ch systémů je velmi dobrá pří­ležitost jak si i v této nepří­znivé době poctivě vydělat pení­ze. Během 2 dnů vám dáme rady do začátku. Nejprve vám vysvětlí­me potřebné pojmy, principy a legislativu, potom vám představí­me nový alarm JABLOTRON 100. Druhý den uvidí­te názornou ukázku instalace od návrhu až po předání­ uživateli.

Kontakt:

JABLOTRON ALARMS a.s.

Akademie, 483 559 951


Převzato z http://www.tzb-info.cz.

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Energoblog

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

2005-11-29

Další


Doporučujeme
Komerční sdělení
Nᚠe-shop

Investice do úspor energií v budovách versus budoucnost malých systémů centralizovaného zásobování teplem

obrázek - Investice do úspor energií v budovách versus budoucnost malých systémů centralizovaného zásobování teplem Trend snižování energetické náročnosti budov a jejich odpojování od CZT vede k tomu, že jsou nyní některé systémy CZT předimenzované. Teplárenské subjekty se dostávají do komplikované situace, kdy jsou povinny dodržet parametry teplonosného média potřebné pro připojené objektya to i za situace, kdy je množství dodávaného tepla velmi malé. Vznikají dodatečné náklady, které teplárenské subjekty buď nesou samy, nebo je přenášejí na odběratele tepla. Publikace rozebírá mechanismy a možné scénáře tohoto jevu.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější
Komerční sdělení

Energetika.cz 2015 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft