Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Kalendář akcíVýstavy, veletrhy, semináře od 05.03.2015 do 12.03.2015

Místo konání: Dolní­ Bukovsko Dolní­ Bukovsko 395, 373 65

Popis: V rámci zařazení­ společnosti Heluz cihlářský průmysl, v.o.s. do systému celoživotní­ho vzdělávání­ členů Společenstva kominí­ků České republiky, si vás dovolujeme pozvat do našeho školí­cí­ho mí­sta. Za účast na školení­ vám budou připsány 3 body do systému celoživotní­ho vzdělávání­ SKČR.

Kontakt: coufalĂ­k@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Martin Coufalí­k, Tel.: 602 284 566

Š kolení­ komí­nového systému HELUZ

05-03-2015 čtvrtek 10:00 15:00

Místo konání: Dolní­ Bukovsko Dolní­ Bukovsko 395, České Budějovice

Popis: V rámci zařazení­ společnosti Heluz cihlářský průmysl, v.o.s. do systému celoživotní­ho vzdělávání­ členů Společenstva kominí­ků České republiky, si vás dovolujeme pozvat do našeho školí­cí­ho mí­sta, kde budou probí­hat školení­ pouze pro členy.

Kontakt: coufalik@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Martin Coufalí­k Tel.: 602 284 566

Místo konání: Brno OREA Wellness Hotel Santon, Pří­stavní­ 1064/38, 635 00 Brno-Bystrc

Popis: Š kolení­ je určeno pro odborné montážní­ firmy. Zaměřeno je na zálohované oběhové čerpadlo, regulaci topení­ a detektory prostředí­. Po školení­ se stáváte montážní­m partnerem Jablotronu a zí­skáváte celu řadu výhod (prodloužený servis na pět let, vzorové projekty a bezplatné odborné poradenství­ a další­).

Kontakt: mildnerova@jablotron.cz

JABLOTRON ALARMS a.s.

Jitka Mildnerová, 488 055 232

Místo konání: Ostrava Vysoká škola bኈská - technický univerzita Ostrava - Poruba, budova Nové auly (mí­stnost NA 2)

Popis: Na základě pozitivní­ch ohlasů většiny účastní­ků předchozí­ch dvou roční­ků jsme opět připravili program zaměřený na praktické zkušenosti jak z oblasti navrhování­, tak z oblasti následného provádění­ stavení­ch prací­. Překvapení­m byl velký zájem účastní­ků o ví­ce informací­ zaměřených na problematiku vlhkosti ve stavbách a poruchy podlahových konstrukcí­. Proto je letošní­ roční­k zaměřený ví­ce na tyto oblasti.

Kontakt: m.bezouska@organizacni.cz

Pořadatel:organizační­.cz

Miroslav Bezouška, 776 103 540

Konzultační­ den "Design pro radiátory 2015"

05-03-2015 čtvrtek 8:00 15:00

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Průmyslová 631

Popis: Konzultační­ den je zaměřený na seznámení­ se s vyhlášeným projektem DESIGN PRO RADIÁTORY 2015, který probí­há v průběhu celého roku 2015. Zájemci mají­ pří­ležitost konzultovat pravidla projektu, seznámit se s manuálem a prohlédnout si výstavku prezentují­cí­ současný design otopných těles BITHERM.

Kontakt: lapacek@bitherm.cz

ELVL s.r.o.

František Lapáček

Certifikace DELTA - Fí?RUM 2015

05-03-2015 čtvrtek 8:00 13:45

Místo konání: Ostrava Seminární­ centrum Akademie, Hrušovská 16

Popis: Cí­lem letošní­ho DELTA - Fí“RA, je rozší­ření­ všeobecně platných pravidel, pojmů a technických řešení­ ku prospěchu šikmých střech i všech, kteří­ se na jejich návrzí­ch a realizací­ch podí­lejí­. Všem absolventům DELTA - Fí“RA bude, na základě údajů z prezenční­ listiny, vystaven a zaslán certifikát.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Ostrava Hotel Imperial, Tyršova 6

Popis: Pořádají­cí­ firmy Zehnder, Tepelná čerpadla IVT a GEROtop si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na moderní­ technologie pro vytápění­, chlazení­ a větrání­ budov. Zají­mavá témata zaměřená např. na řešení­ problematiky dnešní­ch utěsněných staveb najdete v podrobnostech v pozvánce.

Kontakt:

Společnost pro techniku prostředí­

stp@stpcr.cz

Místo konání: České Budějovice Střední­ průmyslová škola stavební­, Reslova ul. 1579/2

Popis: V rámci projektu Správné praxe při obkládání­ keramikou, sklem a kamenem budou realizovány pilotní­ kurzy. Každý účastní­k obdrží­ CD s Pří­ručkou I a Pří­ručkou II. Další­ 2 pilotní­ kurzy budou na Slovenské technické univerzitě, stavební­ fakultě v Bratislavě, která je partnerem projektu. Plánovaný termí­n konec března/duben. Přesný termí­n není­ ještě stanoven.

Kontakt: eduard.justa@gmail.com

Pořadatel:Ceramic Consulting Services

PhDr. Eduard Justa, 606 830 683

Zateplování­ v praxi

06-03-2015 pátek

Místo konání: Olomouc

Popis: Š kolení­ je určeno řemeslní­kům a zaměstnancům realizační­ch firem, kteří­ provádějí­ izolace a zateplení­ pří­mo na stavbě. Naučí­te se správně provádět zateplení­ kontaktní­ch i provětrávaných fasád, vnitřní­ch konstrukcí­ jako jsou podlahy, podhledy, pří­čky a šikmé střechy. Dozví­te se, jak na stavební­ detaily, pochopí­te stavební­ souvislosti a neuniknou Vám ani „vychytávky“ odborní­ků. Přihlaste sebe nebo své zaměstnance na Zateplování­ v praxi ve Zlí­ně, Táboře Ústí­ nad Labem, Praze nebo Pardubicí­ch . Účast je bezplatná a vše, co se naučí­te, si odnesete domů nejen v hlavě, ale i vytištěno v pracovní­m sešitě.

Kontakt: milan.pokrivcak@knaufinsulation.com

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

Pokrivčák Milan, 602 627 219

Provádění­ a kontrola sanací­ betonových konstrukcí­

09-03-2015 - 12-03-2015 pondělí­ 9:00 - čtvrtek 17:00

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT v Praze 4 - Kunratice

Popis: Kurz je zaměřen na problematiku sanací­ železobetonových konstrukcí­, na základy technologie a zkoušení­ betonu. Hovořit se bude o konkrétní­ch pří­kladech řešení­ různých pří­padů sanací­.

Kontakt: kurzy@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

Místo konání: Praha 4 České sdružení­ pro technická zaří­zení­, Modřanská 96a/496

Popis:

Určení­ akce:

pro montážní­ a revizní­ pracovní­ky zaří­zení­ LPG k pohonu motorových vozidel

Kontakt:

ČSTZ - České sdružení­ pro technická zaří­zení­

Ing. Burišin Miroslav, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929

Průřez programem Allplan 2015 Architect

10-03-2015 úterý 10:00 11:00

Místo konání: web Online

Popis: Průřez CAD/BIM systémem Allplan Architectz pohledu architekta a projektanta - od studie přes prezentaci až po dokumentaci stavby. Bezplatný online webinář.

Kontakt: info@nemetschek.cz

Nemetschek Allplan Česko s.r.o.

Ing. I. Seifert

Místo konání: Dolní­ Bukovsko Dolní­ Bukovsko 395, 373 65

Popis: V rámci zařazení­ společnosti Heluz cihlářský průmysl, v.o.s. do systému celoživotní­ho vzdělávání­ členů Společenstva kominí­ků České republiky, si vás dovolujeme pozvat do našeho školí­cí­ho mí­sta. Za účast na školení­ vám budou připsány 3 body do systému celoživotní­ho vzdělávání­ SKČR.

Kontakt: coufalĂ­k@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Martin Coufalí­k, Tel.: 602 284 566

Š kolení­ komí­nového systému HELUZ

10-03-2015 úterý 10:00 15:00

Místo konání: Dolní­ Bukovsko Dolní­ Bukovsko 395, České Budějovice

Popis: V rámci zařazení­ společnosti Heluz cihlářský průmysl, v.o.s. do systému celoživotní­ho vzdělávání­ členů Společenstva kominí­ků České republiky, si vás dovolujeme pozvat do našeho školí­cí­ho mí­sta, kde budou probí­hat školení­ pouze pro členy.

Kontakt: coufalik@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Martin Coufalí­k Tel.: 602 284 566

Š kolení­ servisní­ch techniků 2015

10-03-2015 - 11-03-2015 úterý 9:00 - středa 16:00

Místo konání: Rožnov pod Radhoštěm sí­dlo firmy REMAK, Zuberská 2601

Popis: Š kolení­ servisní­ch techniků 2015 pro zaří­zení­ REMAK se zaměření­m na měření­ a regulaci. Š kolení­ účastní­ky seznamuje s aktuální­ problematikou, se současnými technikami a novými výrobky firmy REMAK. V současné době připravujeme následují­cí­ dvoudenní­ školení­ a semináře.

Kontakt: kotrla@remak.cz

REMAK, a. s.

Mgr. Pavel Kotrla, 571 877 149

Místo konání: Hradec Králové Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží­ 375

Popis: Hlavní­ téma: materiály a technologie pro stavbu a zaří­zení­ moderní­ch, energeticky úsporných domů. Program a další­ informace naleznete v přiložené pozvánce. Seminář je určen pro odbornou stavební­ veřejnost a je zařazen do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Pozvánka na Saint-Gobain Fíłrum 2015

11-03-2015 středa 8:30 13:30

Místo konání: České Budějovice Clarion Congress Hotel, Pražská tř. 2306/14, sál Rožmberk

Popis: Přijměte pozvání­ na sérii konferencí­ s výstižnou tématikou: "Od střechy a fasády přes okno až do interiéru". Divize Weber zde představí­ technologie a materiály v rámci renovace a rekonstrukce s cí­lem sní­žení­ energetické náročnosti budovy. Druhá přednáška bude věnována podlahám z pohledu požadavků teorie a skutečné praxe.

Kontakt: monika.ruffrova@weber-terranova.cz

Divize WEBER
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Monika Ruffrová, 272 701 137

THERMO|SOLAR školí­ odborní­kov

11-03-2015 - 13-03-2015 středa - pátek

Místo konání: Bratislava

Popis: Najví¤čší­ slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Š˝iar vynakladá značné úsilie a zdroje na osvetu v oblasti využí­vania OZE a za nemalé náklady tak supluje vlastne štát. Predbežne je najbližšie školenie plánované v termí­ne 11. až 13.3.2015. Š kolenie bude kombinované a budeme vzdelávaŠĽ záujemcov z oblasti fotovoltiky a aj z oblasti termiky (kombinovaný modul FV + FT).

Kontakt: gottas@thermosolar.sk

THERMO/SOLAR Š˝iar s.r.o.

Alfréd Gottas

Strojí­renské forum 2015

11-03-2015 - 12-03-2015 středa - čtvrtek

Místo konání: Praha Obecní­ dům, Praha

Popis:

Zástupci největší­ch strojí­renských společností­, představitelé ministerstev, významných institucí­ a experti v oboru se sejdou k diskuzi nad problematikou odborného školství­ a vzdělávání­, českého exportu do zahraničí­ a nad další­mi palčivými problémy současného českého strojí­renství­.

Kontakt:

Exponex, s.r.o.

Místo konání: České Budějovice Clarion Congress Hotel, sál Rožmberk, Pražská tří­da 2306/14

Popis: Saint – Gobain Fíłrum se zaměří­ na novinky v oblasti plochých střech, využití­ technologií­ a materiálů Weber v rámci renovací­. Věnovat se bude také akustice v interiérech a kvalitě vnitřní­ho prostředí­. Zástupkyně SFŠ˝P Ing. K. Ferinová Vás seznámí­ s možností­ využití­ aktuální­ch dotační­ch programů.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Ústí­ nad Labem Clarion Congress Hotel, Š pitálské náměstí­ 3517

Popis: Hlavní­ téma: materiály a technologie pro stavbu a zaří­zení­ moderní­ch, energeticky úsporných domů. Program a další­ informace naleznete v přiložené pozvánce. Seminář je určen pro odbornou stavební­ veřejnost a je zařazen do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Financování­ vodárenské infrastruktury 2015

12-03-2015 čtvrtek 9:00 16:00

Místo konání: Praha Hotel DAP

Popis: Konference nabí­dne témata, která pomohou provozovatelům definovat kvalitu a rozsah poskytovaných služeb v oboru VaK. Důležitou změnou je nová evropská směrnice k veřejným zakázkám a koncesí­m, resp. její­ dopady do in-house contractingu či její­ vliv na dohody provozně souvisejí­cí­ch vlastní­ků VaK.

Kontakt: vojtech.zelenka@bidservices.cz

B.I.D. services, s. r. o.

Vojtěch Zelenka, +420 777 933 396

Konzultační­ den "Design pro radiátory 2015"

12-03-2015 čtvrtek 8:00 15:00

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Průmyslová 631

Popis: Konzultační­ den je zaměřený na seznámení­ se s vyhlášeným projektem DESIGN PRO RADIÁTORY 2015, který probí­há v průběhu celého roku 2015. Zájemci mají­ pří­ležitost konzultovat pravidla projektu, seznámit se s manuálem a prohlédnout si výstavku prezentují­cí­ současný design otopných těles BITHERM.

Kontakt: lapacek@bitherm.cz

ELVL s.r.o.

František Lapáček

PREFA ACADEMY 2015

12-03-2015 - 13-03-2015 čtvrtek - pátek

Místo konání: Praha PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., K Zelenči 2883/14, Praha 9 – Horní­ Počernice

Popis: Pro dlouhodobou funkci střešní­ch a fasádní­ch systémů je důležitým faktorem nejen vysoce kvalitní­ materiál, ale také profesionální­ instalace. Proto nabí­zí­ PREFA Aluminiumprodukte možnost praktického proškolení­ všech partnerů ve špičkově vybavených školicí­ch prostorách pod názvem PREFA Academy.

Kontakt: denisa.musilova@prefa.com

Prefa Aluminiumprodukte, s.r.o.

Denisa Musilová, 234 496 501

Místo konání: Brno školí­cí­ centrum ARDEX, Jihlavská 7a, 625 00 Brno

Popis: Vážení­ obchodní­ přátelé, rádi bychom Vás pozvali na certifikované školení­ společnosti ARDEX spojené s praktickou prezentací­ na téma: BetonImage® systém designových pohledových stěrek. Téma prezentace: představení­ systému BETONIMAGE; praktické předvedění­ všech aplikační­ch technik na STĚNU; představení­ a předvedení­ finální­ch systémových uzávěr ARDEX

Kontakt: martin.svitek@ardex.cz

Pořadatel:ARDEX Baustoff ,s.r.o.

Martin Sví­tek, 777 784 245


Převzato z http://www.tzb-info.cz.

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Energoblog

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

2005-11-29

Další


Doporučujeme
Komerční sdělení
Nᚠe-shop

Pasivní panelák? A to myslíte vážně?

obrázek - Pasivní panelák? A to myslíte vážně? Kniha je určena bytovým družstvům a sdružením vlastníků, ale i odborníkům a studentům. Shrnuje dnešní nejaktuálnější poznatky z oblasti rekonstrukcí panelových domů, realizovaných s cílem minimalizovat energetickou náročnost domu a provozní náklady při zachování ekonomické návratnosti investice.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější

Energetika.cz 2015 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft