Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Kalendář akcíVýstavy, veletrhy, semináře od 24.11.2014 do 01.12.2014

Produkty, návrh & montហří­zeného větrání­

24-11-2014 pondělí­ 9:00 16:00

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Zehnder Akademie, Pionýrů 641

Popis: Obsah: Princip ří­zeného větrání­, rekuperace tepla a vlhkosti
Typy parametry a přednosti: větrací­ jednotky, jedinečné entalpické výmění­ky, zemní­ výmění­ky, předehřev, chladí­cí­ jednotky, rozvody vzduchu, ventily, designové mří­žky
Závady, vyhlášky, pří­klad návrhu v programu ComfoPlan
Odborná instalace, program Zehnder "Výrobky & služby"
Pří­klady realizací­ - novostavba, rekonstrukce

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

731 414 443

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT, Chemická 952, Praha 4 - Kunratice

Popis: Kurz je zaměřen na problematiku průmyslových podlah, zejména na úskalí­ jejich návrhu a realizace, na časté vady a poruchy a jejich možnou prevenci. Zvláštní­ zřetel bude brán na podlahy hromadných garáží­ a problematiku rovinnosti průmyslových podlah.

Kontakt: kurzy@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

Helena Tůmová

Designové radiátory

24-11-2014 pondělí­ 10:00 12:00

Místo konání: Brno Dara Interier, U Vlečky 678, T 547 211 495

Popis: Přehled a přednosti designových koupelnových radiátorů Zehnder, novinky
Trubkové bytové radiátory Zehnder - to nejlepší­ vytápění­ pro domov a děti našich zákazní­ků - čistitelné, s vyšší­m podí­lem sálavého tepla, bez ví­ření­ prachu
Prohlí­dka vystavených radiátorů, představení­ akce podzim 2014

Kontakt: miroslav.vasa@zehndergroup.com

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Ing. Miroslav Váša, 605 737 070

Místo konání: České Budějovice Clarion Congress Hotel, Pražská tří­da 2306/14, 370 04 České Budějovice

Popis: Š kolení­ je určeno pro odborné montážní­ firmy a je zaměřeno předevší­m na zálohované oběhové čerpadlo a regulaci topení­. Po školení­ je možné stát se montážní­m partnerem Jablotronu a zí­skat celu řadu výhod (prodloužený servis na pět let, vzorové projekty a bezplatné odborné poradenství­ a další­).

Kontakt: skoleni@jablotron.cz

JABLOTRON ALARMS a.s.

Libuše Kautská, 483 559 951, 777 775 042

Pro vytápění­ & chlazení­

25-11-2014 úterý 9:00 16:00

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Zehnder Akademie, Pionýrů 641

Popis: 9 - 12 h: Ocelové stropní­ panely Zehnder pro výrobní­, skladovací­ a sportovní­ haly, autosalíłny, kanceláře, školy, nemocnice
Princip vytápění­ sálavými panely a úspory až 44% nákladů
13 - 16 hod: Sádrokartonové stropní­ a stěnové panely
Zásahy a pří­klady návrhů, zapojení­ pro vytápění­ / chlazení­

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

731 414 443

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT, Chemická 952, Praha 4 - Kunratice

Popis: SOD v oblasti stavebnictví­, závazkové právní­ vztahy mezi autorizovanou osobou (AO) a jinými subjekty podle nového občanského zákoní­ku: aktuální­ problematika uzaví­rání­ SOD, základní­ postupy, zkušenosti z praxe pro výkon činnosti AO, právní­ a etické limity, kombinace pohledu technického a právní­ho.

Kontakt: kurzy@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

Helena Tůmová

Business ve Vietnamu

25-11-2014 úterý 9:00 13:00

Místo konání: Praha Technologické centrum AV ČR, Ve struhách 27, Praha 6

Popis: Seminář „Business in Vietnam“ poskytne účastní­kům praktické rady a informace o aktuální­ch možnostech dodavatelů, řešení­ nákupů, dodávek, ale také exportní­ pří­ležitosti ve Vietnamu. Zaměří­me se na všechny kroky od vyhledání­ kontaktů, platbu, právní­ pomoc, logistiku až po komunikaci s vietnamskými partnery.

Kontakt:

Pořadatel:GOVIN s.r.o.

Materiály a technologie pro dřevostavbu

25-11-2014 úterý 8:30 14:30

Místo konání: Praha Hotel Čechie, U Sluncové 618, Praha 8

Popis: Hlavní­ téma: materiály a technologie pro výstavbu dřevostaveb. Aktuální­ problematika navrhování­ staveb ze dřeva na účinky požáru. Program a další­ informace naleznete v přiložené pozvánce. Seminář je určen pro odbornou stavební­ veřejnost a je zařazen do programu CV členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Zehnder Akademie, Pionýrů 641

Popis: 9 - 14 hod: Přehled a přednosti nejprodávanější­ch radiátorů pro koupelny, prodejní­ argumentace, pří­slušenství­, novinky
Zásady a 3D modely pro navrhování­ radiátorů do koupelen
14 - 16 hod: Stylové, tiché, úsporné ventilátory pro koupelny, kuchyně
Dokonalé odvedení­ vlhkosti z koupelen, kuchyní­ a WC

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

731 414 443

Technická zaří­zení­ budov - vytápění­

26-11-2014 středa 9:00 15:00

Místo konání: PlzeŠˆ SPŠ  Stavební­, Chodské náměstí­ 2, PlzeŠˆ

Popis: Zdroje tepla, chladu a elektřiny a jejich specifika pro pasivní­ a nulové domy, minimalizace topných soustav a zdrojů tepla, zadání­ zdrojů tepla do PHPP.

Kontakt: vaclav.svab@envic.cz

ENVIC, občanské sdružení­

Václav Š váb

Materiály a technologie pro dřevostavbu

26-11-2014 středa 8:30 12:30

Místo konání: České Budějovice Clarion Congress Hotel, Pražská tří­da 2306/14

Popis: Hlavní­ téma: materiály a technologie pro výstavbu dřevostaveb. Aktuální­ problematika navrhování­ staveb ze dřeva na účinky požáru. Program a další­ informace naleznete v přiložené pozvánce. Seminář je určen pro odbornou stavební­ veřejnost a je zařazen do programu CV členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Brno PurkyŠˆova 45

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na odborné školení­ zaměřené na vysokoteplotní­ tepelná čerpadla S-THERM+ značky SINCLAIR. Cí­lem školení­ je poskytnout instalační­m firmám dostatek praktických a teoretických informací­ ke správné instalaci a servisu těchto produktů. Těší­me se na setkání­ s Vámi!

Kontakt: tepelnacerpadla@nepa.cz

NEPA, spol. s r. o.

Ing. Jan Andrýs

Š kolení­ komí­nového systému HELUZ

27-11-2014 čtvrtek 10:00 15:00

Místo konání: Dolní­ Bukovsko Dolní­ Bukovsko 395, České Budějovice

Popis: V rámci zařazení­ společnosti Heluz cihlářský průmysl, v.o.s. do systému celoživotní­ho vzdělávání­ členů Společenstva kominí­ků České republiky, si vás dovolujeme pozvat do našeho školí­cí­ho mí­sta, kde budou probí­hat školení­ pouze pro členy.

Kontakt: coufalik@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Martin Coufalí­k Tel.: 602 284 566

Místo konání: Praha

Popis: Pokud chcete zí­skat oprávnění­ k montáži protipožární­ch a akustických konstrukcí­ fermacell, přihlaste se na jedno z letošní­ch certifikační­ch školení­, které probí­hají­ od února do listopadu v akreditovaných školicí­ch střediscí­ch na celém území­ České republiky. Certifikát ze školení­ fermacell, který je vydáván pod záštitou Cechu suché výstavby České republiky dle zákona 246/01 Sb., bude pro účastní­ky dokladem, že firma a proškolená osoba mají­ plnou kompetenci k práci s protipožární­mi a akustickými konstrukcemi fermacell.

Kontakt: klaus.krevalek@xella.com; david.svabensky@xella.com

Fermacell GmbH, org. složka

Česká střediska: Klaus Křeválek: 602 453 927, fax: 374 631 076
Moravská střediska: David Š vábenský: 721 448 666, fax: 549 210 068

Konference BIM DAY 2014

27-11-2014 čtvrtek

Místo konání: Praha Ballingův sál, Národní­ technická knihovna, Praha 6

Popis:

Již tradiční­, výroční­ konference organizovaná Odbornou radou pro BIM bude jistým milní­kem a shrnutí­m vývoje zavádění­ BIM v České republice. Nezapomeneme však pozvat ani zahraniční­ řeční­ky, kteří­ se k nám přijedou podělit se svými zkušenostmi při zavádění­ BIM.

Kontakt:

Odborná rada pro BIM

Místo konání: Praha Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1, velký sál

Popis: V rámci konference budou mimojiné prezentovány výsledky projektu CombinES, jehož snahou je maximalizovat energetické úspory pomocí­ jasného definování­ a propojení­ aktivit veřejných dotační­ch programů s realizací­ energetických služeb. Na konferencí­ vystoupí­ mluvčí­ z řady evropských zemí­. Nebudou chybět ani zástupci MPO, MŠ˝P a MHMP. Celý program akce najdete v pří­loze.

Kontakt:

SEVEn, Středisko pro efektivní­ využí­vání­ energie, o.p.s.

Designové radiátory

27-11-2014 čtvrtek 13:00 15:00

Místo konání: Praha Dorint, Vršovická 1525/1D, Praha 10, T 271 745 269

Popis: Přehled a přednosti designových koupelnových radiátorů Zehnder, novinky
Trubkové bytové radiátory Zehnder - to nejlepší­ vytápění­ pro domov a děti našich zákazní­ků - čistitelné, s vyšší­m podí­lem sálavého tepla, bez ví­ření­ prachu
Prohlí­dka vystavených radiátorů, představení­ akce podzim 2014

Kontakt: miroslav.vasa@zehndergroup.com

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Ing. Miroslav Váša, 605 737 070

Místo konání: Ústí­ nad Labem Š kolí­cí­ centrum ISTAR

Popis: Pozvánka na seminář o nových aplikací­ch fasádní­ho systému, stavební­ch konstrukcí­. Jako host vystoupí­ Ing .Ivo Zeman na téma: aktuální­ stav státní­ch podpor v oblasti bydlení­ a jejich cí­le (Nová zelená úsporám, Panel 2013, Jessica), dopady nových pravidel na projektování­ staveb (novostavby, sanace)

Kontakt:

PSM CZ, s.r.o.

602 592 990

Technická zaří­zení­ budov - větrání­

27-11-2014 čtvrtek 9:00 15:00

Místo konání: PlzeŠˆ SPŠ  Stavební­, Chodské náměstí­ 2, PlzeŠˆ

Popis: Systémy větrání­ a jejich vazba na vytápění­ / chlazení­, minimalizace systémů větráni, zadání­ VZT systémů do PHPP.

Kontakt: vaclav.svab@envic.cz

ENVIC, občanské sdružení­

Václav Š váb

Místo konání: Most Hotel Benedikt, Rekreační­ 1048

Popis: Hlavní­ téma: materiály a technologie pro stavbu a zaří­zení­ moderní­ch, energeticky úsporných domů. Novinky pro rok 2015. Program a další­ informace naleznete v přiložené pozvánce. Seminář je určen pro odbornou stavební­ veřejnost a je zařazen do programu CV členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Olomouc Na Střelnici 48

Popis: Zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti fyz. osob k zajišŠĽování­ úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví­ při práci může vykonat každá osoba, která podá stanoveným způsobem držiteli akreditace závaznou přihlášku, splní­ předepsané kval. předpoklady a uhradí­ stanovený poplatek

Kontakt: katerina.stiborova@arranogroup.cz

Arrano Group s.r.o.

Kateřina Stiborová

Úprava pitných vod

28-11-2014 pátek 09:30 11:00

Místo konání: celá ČR on-line seminář

Popis: Progresivní­ technologie při úpravě pitných vod.

Kontakt: plotenym@asio.cz

ASIO, spol. s r.o.

Michal Plotěný

Místo konání: Olomouc Na Střelnici 48

Popis: Zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví­ při práci na staveništi může vykonat každá osoba, která podá stanoveným způsobem držiteli akreditace závaznou přihlášku, splní­ předepsané kvalifikační­ předpoklady a uhradí­ stanovený poplatek

Kontakt:

Arrano Group s.r.o.

Kateřina Stiborová

Aktiv 2014

01-12-2014 - 02-12-2014 pondělí­ 9:00 - úterý 12:00

Místo konání: Brno Hotel Santon

Popis: Legislativa v oblasti BOZP, technická normalizace, automatické technologické linky, povinnosti zaměstnavatele, pracovní­ úrazy, odškodnění­, úrazové pojištění­ manipulační­ vozí­ky, řetězové pily, chemické látky, novinky Součástí­ akce je společenský večer. Podrobné informace naleznete v pozvánce.

Kontakt: praskova@szutest.cz

Strojí­renský zkušební­ ústav, s.p.

Dana Prášková


Převzato z http://www.tzb-info.cz.

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Energoblog

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

2005-11-29

Další


Doporučujeme
Komerční sdělení
Nᚠe-shop

Pasivní panelák? A to myslíte vážně?

obrázek - Pasivní panelák? A to myslíte vážně? Kniha je určena bytovým družstvům a sdružením vlastníků, ale i odborníkům a studentům. Shrnuje dnešní nejaktuálnější poznatky z oblasti rekonstrukcí panelových domů, realizovaných s cílem minimalizovat energetickou náročnost domu a provozní náklady při zachování ekonomické návratnosti investice.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější

Energetika.cz 2014 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft