Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Kalendář akcíVýstavy, veletrhy, semináře od 23.09.2014 do 30.09.2014

Místo konání: Jihlava EA Business hotel, Romana Havelky 13

Popis: Odborná sympozia zaměřená na problematiku revitalizace bytového fondu. Zařazeny budou přednášky vztahují­cí­ se k tématům z oblasti:

 • stavební­ch technologií­
 • zateplovací­ch a izolační­ch systémů
 • financování­ a dotační­ch titulů
 • vytápění­ a zdrojů tepla
 • výtahových a zabezp. systémů
a mnoho další­ch.

Kontakt: info@pronasdum.cz

Pro nᚠdům o.s.

721 184 237

Místo konání: Š˝Äár nad Sázavou Hotel Tálský mlýn, Zámek 18, Š˝Äár nad Sázavou

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na další­ sérii atraktivní­ch seminářů v rámci Danfoss vzdělávací­ akademie. Semináře otví­ráme pro menší­ skupinky odborní­ků, zejména ze strany projektantů po celé České republice. V menší­ch skupinkách se můžeme zaměřit na řešení­ konkrétní­ch aplikací­ detailněji a Vy dostanete větší­ prostor pro diskutování­ témat, která Vás zají­mají­.

Kontakt:

DANFOSS, s. r. o.

Fotovoltaický veletrh EU PVSEC 2014

23-09-2014 - 25-09-2014 úterý - čtvrtek

Místo konání: Amsterdam, Nizozemsko

Popis: V rámci tohoto tří­denní­ho veletrhu budou firmy a organizace z celého světa prezentovat a diskutovat nejnovější­ vývoj, inovace a state-of-the-art technologie s mezinárodní­mi návštěvní­ky.
Doprovodný program

Kontakt:

Stavokonzult

Místo konání: Hamburg Výstaviště Hamburg Messe

Popis: Veletrhu WindEnergy Hamburg se zúčastní­ ví­ce než 1000 vystavovatelů z celého světa, kteří­ budou prezentovat své novinky. Mezinárodní­ vedoucí­ veletrh větrné energetiky on- a offshore se bude konat každé dva roky v areálu výstaviště Hamburg Messe. Speciálně řešení­m energetických zásob se bude zabývat odborný veletrh H2Expo, který je do WindEnergy Hamburg také integrován.

Kontakt:

Hamburg Messe und Congress GmbH

8. roční­k KONFERENCE PODLAHY 2014

23-09-2014 - 24-09-2014 úterý - středa

Místo konání: Praha 4 KC Novodvorská, Novodvorská 151, Praha 4

Popis: V rámci jednotlivých pří­spěvků budou představeny nejen nové trendy v oblasti realizací­ podlah, ale i návody a postupy jak je správně navrhovat a provádět. Nebudou chybět pří­klady z praxe, poučení­ z chybných realizací­ i praktické rady. Cí­lem konference je poskytnout účastní­kům komplexní­ přehled o problematice podlah, včetně kontaktů na specialisty zabývají­cí­ se jednotlivými tématy, s nimiž je možno při konferenci v rámci diskusní­ho fíłra pří­mo konzultovat připomí­nky k tématu.

Kontakt:

BETONCONSULT, s.r.o.

Místo konání: Dobří­š Vzdělávací­ centrum KS Klima-Service, nám. Svobody 677

Popis: Hlavní­ téma semináře je konstrukce a realizace čistých prostor, legislativní­ požadavky, měřicí­ technika, monitoring a validace čistých prostor. Odborným garantem je specialista Ing. Vladimí­r Förster, firma LABOX. Seminář je zařazen do Projektu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Brno Hotel Š˝ebětí­nský Dvůr, Křivánkovo náměstí­ 641/43

Popis: Určeno montérům a revizní­m technikům pro rozsahy osvědčení­:

 • domovní­ plynovody na plynná paliva, kromě PB, butanu a jejich směsí­ – f1
 • průmyslové plynovody na plynná paliva kromě PB, butanu a jejich směsí­ – f2
 • spotřebiče pod 50 kW na plynná paliva – g1
 • kotle 50 kW a ví­ce na plynná paliva – g2

Kontakt:

ČSTZ - České sdružení­ pro technická zaří­zení­

Ing. Burišin Miroslav, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929

Místo konání: České Budějovice Clarion Congress Hotel, Pražská tří­da 2306/14

Popis: Hlavní­ téma: Defekty povrchů stavební­ch děl, pří­činy jejich vzniku, nevhodné pracovní­ postupy a sanace poškozených povrchů. Program a podrobnější­ informace naleznete v přiložené pozvánce. Seminář je zařazen do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: PlzeŠˆ PlzeŠˆský Prazdroj, reprezentační­ prostory, U Prazdroje 7

Popis: Pořádají­cí­ firmy Uponor, PZP Heating, Kermi a Thermona si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na možnosti úspor energií­ ve vytápění­ a přenosu tepla v budovách - technické podmí­nky, nová legislativa. Seminář je zařazení­ do Projektu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT - ohodnocen 1 bodem.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Praha Park Holiday Hotel, Květnového povstání­ 194, 103 00 Praha 10 - Benice

Popis: Š kolení­ je určeno pro odborné montážní­ firmy a je zaměřeno předevší­m na zálohované oběhové čerpadlo a regulaci topení­. Po školení­ je možné stát se montážní­m partnerem Jablotronu a zí­skat celu řadu výhod (prodloužený servis na pět let, vzorové projekty a bezplatné odborné poradenství­ a další­).

Kontakt: skoleni@jablotron.cz

JABLOTRON ALARMS a.s.

Libuše Kautská, 483 559 951, 777 775 042

Odborný seminář online přes internet

24-09-2014 středa 10:00

Místo konání:

Popis: Společnost Hilti Vás zve na odborný webinář (seminář přes internet) na téma Š˜ešení­ upevnění­ potrubí­ ve stoupačkách. Připojit se můžete z pohodlí­ Vaší­ kanceláře 24. září­ od 10 hod.

Kontakt:

Hilti ČR spol. s r.o.

HVAC praktické semináře

24-09-2014 středa 9:00 13:30

Místo konání: Praha Danfoss s.r.o., V Parku 2316/12, Praha 4 - Chodov

Popis: Vážení­ obchodní­ partneři,dovolujeme si Vás pozvat na odborné workshopy a tí­m navázat na úspěšnou sérii jarní­ch školení­. Na semináři se zaměří­me na praktické fungování­ produktů Danfoss z oblasti vyvažování­ soustav a to i prostřednictví­m demonstrování­ fungování­ soustavy na demo panelu, kde se budou simulovat různé podmí­nky.

Kontakt:

DANFOSS, s. r. o.

Místo konání: Pí­sek Hotel Biograf, Gregorova 124/6

Popis: Odborná sympozia zaměřená na problematiku revitalizace bytového fondu. Zařazeny budou přednášky vztahují­cí­ se k tématům z oblasti:

 • stavební­ch technologií­
 • zateplovací­ch a izolační­ch systémů
 • financování­ a dotační­ch titulů
 • vytápění­ a zdrojů tepla
 • výtahových a zabezp. systémů
a mnoho další­ch.

Kontakt: info@pronasdum.cz

Pro nᚠdům o.s.

721 184 237

Místo konání: Beroun Best Western Hotel Grand Beroun, Náměstí­ Marie Poštové 49

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na další­ sérii atraktivní­ch seminářů v rámci Danfoss vzdělávací­ akademie. Semináře otví­ráme pro menší­ skupinky odborní­ků, zejména ze strany projektantů po celé České republice. V menší­ch skupinkách se můžeme zaměřit na řešení­ konkrétní­ch aplikací­ detailněji a Vy dostanete větší­ prostor pro diskutování­ témat, která Vás zají­mají­.

Kontakt:

DANFOSS, s. r. o.

Místo konání: Hradec Králové Hospodářská komora ČR, Š kroupova 957

Popis: Odborný seminář za účasti přední­ch odborní­ků. Přednáší­ RNDr. Klánová - Účinky vlhkosti a plí­sní­. Doc. Ing. Kupilí­k, CSc. - poruchy konstrukcí­, závady v kontaktní­m zateplení­, Ing. Nováček Ph.D., - Akustika stavební­ch konstrukcí­.

Kontakt: prezentace@psmcz.cz

PSM CZ, s.r.o.

602 592 990

AutoCAD Plant 3D 2015 - základní­ školení­ (3 dny)

24-09-2014 - 26-09-2014 středa 09:00 - pátek 16:30

Místo konání: Praha CAD Studio, Lí­balova 1

Popis: Š kolení­ je zaměřeno na zvládnutí­ základní­ch funkcí­ programu AutoCAD Plant 3D tak, aby byl posluchač schopen vytvořit 3D model potrubní­ch systémů a odpoví­dají­cí­ projektovou dokumentaci.

Kontakt: info@cadstudio.cz

CAD Studio a.s.

SFS Festival Turnov 2014

24-09-2014 středa 12:30 17:15

Místo konání: Turnov sí­dlo společnosti SFS Intec, Vesecko 500, Turnov

Popis:  SFS Festival Turnov nabí­dne všem účastní­kům komplexní­ pohled na aktuální­ stavební­ témata. Přednášet zde budou uznávaní­ odborní­ci z řad akademické veřejnosti i zástupci přední­ch výrobců stavební­ch materiálů. Akce je zařazena do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Hradec Králové Krajská hospodářská komora, Š kroupova 957

Popis: Odborný seminář za účasti přední­ch odborní­ků. Přednáší­ RNDr. Klánová - Účinky vlhkosti a plí­sní­. Doc. Ing. Kupilí­k, CSc. - poruchy konstrukcí­, závady v kontaktní­m zateplení­, režného zdiva, odstraŠˆování­ těchto poruch. Ing. Nováček Ph.D., - Akustika stavební­ch konstrukcí­, hodnocení­ povahy hluku.

Kontakt: prezentace@psmcz.cz

PSM CZ, s.r.o.

602 592 990

Místo konání: České Budějovice Hotel Budweis, Mlýnská 8

Popis: Pořádají­cí­ firmy Uponor, PZP Heating, Kermi a Thermona si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na možnosti úspor energií­ ve vytápění­ a přenosu tepla v budovách - technické podmí­nky, nová legislativa. Seminář je zařazení­ do Projektu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT - ohodnocen 1 bodem.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Praha

Popis: Pokud chcete zí­skat oprávnění­ k montáži protipožární­ch a akustických konstrukcí­ fermacell, přihlaste se na jedno z letošní­ch certifikační­ch školení­, které probí­hají­ od února do listopadu v akreditovaných školicí­ch střediscí­ch na celém území­ České republiky. Certifikát ze školení­ fermacell, který je vydáván pod záštitou Cechu suché výstavby České republiky dle zákona 246/01 Sb., bude pro účastní­ky dokladem, že firma a proškolená osoba mají­ plnou kompetenci k práci s protipožární­mi a akustickými konstrukcemi fermacell.

Kontakt: klaus.krevalek@xella.com; david.svabensky@xella.com

Fermacell GmbH, org. složka

Česká střediska: Klaus Křeválek: 602 453 927, fax: 374 631 076
Moravská střediska: David Š vábenský: 721 448 666, fax: 549 210 068

Místo konání: Praha 9 -Vysočany Hospodářská komora ČR,

Popis: Pozvánka na odborný seminář za účasti přední­ch firem: Cembrit, SOLODOR, Divize WEBER, Hörmann, BSG Klatovy. Odborný garant semináře je Doc. Ing. Václav Kulilí­k, CSc. Seminář je akreditovaný komorou ČKAIT, ČKA.

Kontakt: prezentace@psmcz.cz

PSM CZ

602 592 990

SFS Festival Turnov 2014

25-09-2014 čtvrtek 12:30 17:15

Místo konání: Turnov sí­dlo společnosti SFS Intec, Vesecko 500, Turnov

Popis:  SFS Festival Turnov nabí­dne všem účastní­kům komplexní­ pohled na aktuální­ stavební­ témata. Přednášet zde budou uznávaní­ odborní­ci z řad akademické veřejnosti i zástupci přední­ch výrobců stavební­ch materiálů. Akce je zařazena do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Praha Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Popis: Pořádají­cí­ firmy Uponor, PZP Heating, Kermi a Thermona si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na možnosti úspor energií­ ve vytápění­ a přenosu tepla v budovách - technické podmí­nky, nová legislativa. Seminář je zařazení­ do Projektu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT - ohodnocen 1 bodem.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

EuroSEF-2014, European Energy Security Forum

26-09-2014 pátek 8:00 18:00

Místo konání: Brussels Steigenberger Grandhotel

Popis: • Debaty: jak dosáhnout energetické "nezávislosti" ve dvou dekádách urychleným rozvojem obnovitelných zdrojů.
• Státní­ energetické koncepce: obnovitelné zdroje v pří­padě katastrofy, války nebo jiné netradiční­ situace
• Diskusní­ panel “Jak řešit skládačku ukrajinské energetické nezávislosti”
...

Kontakt:

Pořadatel:IBCentre (Innovative Business Centre)
Energy Watch Group

Místo konání: Bad Goisern a Hallstatt, Rakousko

Popis: Pro starosty a další­ zástupce jihočeských měst a obcí­ je určeno sympozium v Českých Budějovicí­ch ve čtvrtek 11.9.2014 a exkurze do obcí­ Bad Goisern a Hallstatt v pátek 26.9.2014. Obě bezplatné akce proběhnou ve spolupráci ECČB s Klimabíźndnis Horní­ Rakousko.

Kontakt: isabela@eccb.cz

Energy Centre České Budějovice

Bc. Isabela Houdková

Energie, OZE, šedé vody

26-09-2014 pátek 09:30 11:00

Místo konání: celá ČR on-line seminář

Popis: NEW je akronym pro nový pří­stup k čištění­ vod zohledŠˆují­cí­ minimalizaci spotřeby vody a její­ recyklaci, recyklaci nutrientů a energetickou stránku čištění­ odpadní­ch vod – tj. jak úspory ve spotřebě, tak i zí­skávání­ tepla a el. energie z odpadní­ch vod.

Kontakt: plotenym@asio.cz

ASIO, spol. s r.o.

Michal Plotěný

Den Dřevostaveb 2014

27-09-2014 sobota 10:00 17:00

Místo konání: Brno Národní­ stavební­ centrum, areál BW, brána 9B, Bauerova 10, Brno

Popis: Přijměte prosí­m pozvání­ do Národní­ho stavební­ho centra v Brně, kde bude při pří­ležitosti celostátní­ho Dne Dřevostaveb 27.9.2014 probí­hat doprovodný program. Můžete se těšit na komentované prohlí­dky vzorových dřevostaveb, poradenství­, přednášky a konzultace oblasti ní­zkoenergetických a pasivní­ch dřevostaveb, vytápění­, zahradní­ architektury a bazénové techniky, poradenství­ ohledně financování­ dřevostaveb, prodej tematické odborné literatury a mnoho další­ho.

Kontakt:

Národní­ stavební­ centrum s.r.o.

Místo konání: Hradec Králové

Popis: Pokud chcete zí­skat oprávnění­ k montáži protipožární­ch a akustických konstrukcí­ fermacell, přihlaste se na jedno z letošní­ch certifikační­ch školení­, které probí­hají­ od února do listopadu v akreditovaných školicí­ch střediscí­ch na celém území­ České republiky. Certifikát ze školení­ fermacell, který je vydáván pod záštitou Cechu suché výstavby České republiky dle zákona 246/01 Sb., bude pro účastní­ky dokladem, že firma a proškolená osoba mají­ plnou kompetenci k práci s protipožární­mi a akustickými konstrukcemi fermacell.

Kontakt: klaus.krevalek@xella.com; david.svabensky@xella.com

Fermacell GmbH, org. složka

Česká střediska: Klaus Křeválek: 602 453 927, fax: 374 631 076
Moravská střediska: David Š vábenský: 721 448 666, fax: 549 210 068

Místo konání: Ústí­ nad Labem Š kolí­cí­ centrum ISTAR, Hrnčí­řská 57

Popis: Pozvánka na odborný seminář za účasti přední­ch firem: Cembrit, SOLODOR, Divize WEBER, Hörmann, BSG Klatovy. Odborný garant semináře je Doc. Ing. Václav Kulilí­k, CSc. Seminář je akreditovaný komorou ČKAIT, ČKA.

Kontakt: prezentace@psmcz.cz

PSM CZ

602 592 990

Základní­ vzdělávací­ kurz pro energetické poradce

30-09-2014 - 02-10-2014 úterý - čtvrtek

Místo konání: České Budějovice

Popis: Již šestý roční­k kurzu pro energetické poradce, organizuje Energy Centre České Budějovice. Účastní­kům kurzu budou zprostředkovány informace z oblasti stavební­ fyziky, legislativy, energetických systémů budov, využití­ obnovitelných zdrojů a úspor energií­. Proběhne ve dvou tří­denní­ch cyklech.

Kontakt: bohuslav@eccb

Energy centre České Budějovice

Mgr. Bohuslav Čtveráček

HVAC praktické semináře

30-09-2014 úterý 9:00 13:30

Místo konání: Ostrava BEST WESTERN Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava

Popis: Vážení­ obchodní­ partneři,dovolujeme si Vás pozvat na odborné workshopy a tí­m navázat na úspěšnou sérii jarní­ch školení­. Na semináři se zaměří­me na praktické fungování­ produktů Danfoss z oblasti vyvažování­ soustav a to i prostřednictví­m demonstrování­ fungování­ soustavy na demo panelu, kde se budou simulovat různé podmí­nky.

Kontakt:

DANFOSS, s. r. o.

Místo konání: Chomutov Hotel Bobr, Čelakovského 4297

Popis: Odborná sympozia zaměřená na problematiku revitalizace bytového fondu. Zařazeny budou přednášky vztahují­cí­ se k tématům z oblasti:

 • stavební­ch technologií­
 • zateplovací­ch a izolační­ch systémů
 • financování­ a dotační­ch titulů
 • vytápění­ a zdrojů tepla
 • výtahových a zabezp. systémů
a mnoho další­ch.

Kontakt: info@pronasdum.cz

Pro nᚠdům o.s.

721 184 237

Místo konání: Brno Výstaviště

Popis: Konference je zaměřena na řešení­ podnikových energetických sí­tí­ ESG (Enterprise Smart Grids) s využití­m moderní­ch systémů měření­, ří­zení­, automatizace a ICT, jež uspokojí­ aktuální­ požadavky konkurenceschopnosti a udržitelnosti.

Kontakt: jiricek@stech.cz

Sdělovací­ technika

Jan Jiří­ček, 733 182 923

Místo konání: Ústí­ nad Labem Š kolí­cí­ centrum ISTAR, Hrnčí­řská 57

Popis: Odborný seminář za účasti přední­ch odborní­ků. Přednáší­ RNDr. Klánová - Účinky vlhkosti a plí­sní­. Doc. Ing. Kupilí­k, CSc. - poruchy konstrukcí­, závady v kontaktní­m zateplení­, Ing. Nováček Ph.D., - Akustika stavební­ch konstrukcí­.

Kontakt: prezentace@psmcz.cz

PSM CZ, s.r.o.

602 592 990

Místo konání: Prešov Hotel Dukla

Popis:

V porovnání­ s ostatní­mi (tradiční­mi) izolační­mi materiály poskytují­ izolační­ desky Kingspan nejvyšší­ účinnost na čtvereční­ metr. Jedná se tak o nejjednodušší­ způsob, jak splnit všechny požadavky investora.

Kontakt:

pořádá agentura A-SICE s.r.o.

Místo konání: Praha Praha 9, Horní­ Počernice, Š kolí­cí­ centrum Brilon a.s.

Popis: Zveme Vás na školení­ montហkondenzační­ch kotlů THRs, ZEM, TEM SOLAR, SRADENS, WESSEX, VARFREE, VARMAX, CONDENSINOX.

Kontakt:

BRILON a.s.

Místo konání: Praha 10 Centrum stavební­ho inženýrství­, Pražská 16/810

Popis: Určeno montérům a revizní­m technikům pro rozsahy osvědčení­:

 • domovní­ plynovody na plynná paliva, kromě PB, butanu a jejich směsí­ – f1
 • průmyslové plynovody na plynná paliva kromě PB, butanu a jejich směsí­ – f2
 • spotřebiče pod 50 kW na plynná paliva – g1
 • kotle 50 kW a ví­ce na plynná paliva – g2

Kontakt:

ČSTZ - České sdružení­ pro technická zaří­zení­

Ing. Burišin Miroslav, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929


Převzato z http://www.tzb-info.cz.

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Energoblog

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

2005-11-29

Další


Doporučujeme
Komerční sdělení
Nᚠe-shop

Pasivní panelák? A to myslíte vážně?

obrázek - Pasivní panelák? A to myslíte vážně? Kniha je určena bytovým družstvům a sdružením vlastníků, ale i odborníkům a studentům. Shrnuje dnešní nejaktuálnější poznatky z oblasti rekonstrukcí panelových domů, realizovaných s cílem minimalizovat energetickou náročnost domu a provozní náklady při zachování ekonomické návratnosti investice.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější

Energetika.cz 2014 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft