Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...
Ampér 2014

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Kalendář akcíVýstavy, veletrhy, semináře od 17.04.2014 do 24.04.2014

Revitalizace bytového fondu

17-04-2014 čtvrtek 9:00 14:30

Místo konání: Praha Hotel Populus, U staré cihelny 2182/11, 130 00 Praha 3 - Š˝ižkov

Popis: Zařazeny budou opět přednášky vztahují­cí­ se k tématům z oblasti: stavební­ch technologií­, zateplovací­ch a izolační­ch systémů, okenní­ch a dveřní­ch kování­, výtahových a zabezpečovací­ch systémů, financování­ a dotační­ch titulů, vytápění­ a zdrojů tepla, solární­ systémy, komunikace v domě, a mnoho další­ch.

Kontakt:

Divize WEBER
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Místo konání: Praha Hotel Čechie, U Sluncové 618

Popis: Hlavní­ téma: Návrh a provozní­ podmí­nky protipožární­ch uzávěrů. Technické možnosti požární­ch konstrukcí­ a uzávěrů, omezení­ vyplývají­cí­ z provozní­ch podmí­nek. Program a podrobnější­ informace naleznete v přiložené pozvánce. Seminář je zařazen do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Střechy, fasády a zateplení­ objektů

17-04-2014 čtvrtek 8:30 13:45

Místo konání: Ostrava Club hotel Harmony, 28. ří­jna 170

Popis: Hlavní­ téma: střešní­ krytiny, tepelně izolační­ systémy, fásádní­ panely a zateplení­ fasád. Program a další­ informace naleznete v přiložené pozvánce. Seminář je určen pro odbornou stavební­ veřejnost a je zařazen do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

Pořadatel:AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Hradec Králové Kongresové centrum Aldis

Popis: Za jakých podmí­nek je energetické využití­ odpadů ekonomické a efektivní­? Existuje jen jedno řešení­ nebo vede cesta i jinudy? Kudy? Přijďte diskutovat a poslechnout si názory všech zúčastněných stran k tématu energetického využití­ odpadů. Konference s pětiletou tradicí­ a nebývale velkým zájmem. V loŠˆském roce se konference zúčastnil rekordní­ počet návštěvní­ků. I letos nás těší­ Vᚠvelký zájem! Pořadatel společnost PAREXPO, s.r.o.

Kontakt: travnickova@parexpo.cz

Pořadatel:PAREXPO, s.r.o.

Ing. Adéla Trávní­čková - Tel. čí­slo: +420 466 414 400

Emise CO2 - vznik-obchodování­-snižování­

17-04-2014 čtvrtek 9:00 13:30

Místo konání: Hradec Králové Kongresové centrum Aldis

Popis: Seminář se bude zabývat vzájemnou souvislostí­ mezi omezování­m/ snižování­m emisí­ oxidu uhličitého CO2, zvyšování­m energetické účinnosti zaří­zení­ a energetickými úsporami. Jak CO2 vlastně vzniká, jaké má fyzikálně chemické vlastnosti, jaká je jeho reaktivita, lze ho využí­t jako surovinu? Emise CO2 jako hlavní­ složka sklení­kových plynů podléhají­ obchodování­ s emisní­mi povolenkami. Jak se s nimi bude obchodovat v roce 2014 a v budoucnu v ČR? Bude jich dostatek? Jak nakládat s emisemi CO2? Jak je odstranit? Zakopat je pod zem, utopit v moři, využí­t jako chemickou surovinu? Jaké jsou možnosti snižování­ CO2 cestou energetických úspor, využití­m obnovitelných zdrojů energie, zvyšování­m energetické účinnosti? Na semináři budou prezentovány praktické pří­klady! Pořadatel EKONOX, s.r.o.

Kontakt: vzdelavani@ekonox.cz

Pořadatel:EKONOX, s.r.o.

Mgr. Ivana Rudišová - Tel. čí­slo: +420 466 415 010, mob: 724 355 307

Revitalizace bytového fondu

17-04-2014 čtvrtek 09:00 14:30

Místo konání: Praha Hotel Populus, U staré cihelny 2182/11

Popis: Zveme Vás na odborná sympozia zaměřená na problematiku revitalizace bytového fondu s tématy týkají­cí­ se: stavební­ch technologií­, zateplovací­ch a izolační­ch systémů, výtahových a zabezpečovací­ch systémů, financování­ a dotační­ch titulů, vytápění­ a zdrojů tepla, solární­ch systémů, komunikace v domě atd.

Kontakt: info@pronasdum.cz

Pro nᚠdům o.s.

721 184 237

Energetické plodiny

17-04-2014 čtvrtek 8:00 12:40

Místo konání: Hradec Králové Kongresové centrum Aldis

Popis: Jak správně založit připravit pozemek pro pěstování­ energetických plodin, jak správně založit porost energetických plodin? Jaké jsou druhy energetických plodin a jaký mají­ vztah k druhu pozemku, na nichž je chceme pěstovat. Praktické pří­klady problémů a tipy na jejich odstranění­ již založených porostů. Zkušenosti z praxe.

Kontakt: travnickova@parexpo.cz

Pořadatel:PAREXPO, s.r.o.

Ing. Adéla Trávní­čková - Tel. čí­slo: +420 466 414 400

Místo konání: Trutnov stavebniny DEKTRADE a.s

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Místo konání: PlzeŠˆ PlzeŠˆský Prazdroj, U Prazdroje 7

Popis: Pořádají­cí­ firmy Danfoss, Reflex CZ a Wilo CS si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na podporu projekční­ činnosti v oblasti technických zaří­zení­ budov. Seminář je zařazen do Projektu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT. Vzdělávací­ program je ohodnocen 1 kreditní­m bodem.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Hradec Králové Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494

Popis: Odborné školení­ zaměřené na ventilaci s rekuperací­ tepla, vytápění­, chlazení­ a ohřev vody pomocí­ TČ ve stavbách s ní­zkou spotřebou energie. Š kolení­ je určeno projektantům, provozovatelům a technickým pracovní­kům v oblasti TZB, kteří­ se zabývají­ problematikou dimenzování­ a výběru pří­strojů.

Kontakt:

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

tel. 251 116 140

Právní­ seminář pro SVJ a BD

22-04-2014 - 22-04-2014 úterý 14:00 - úterý 19:00

Místo konání: České Budějovice Clarion Congress Hotel, Pražská tří­da 2306/14

Popis: Seminář vás seznámí­ se změnami obsaženými v novém občanském zákoní­ku, zákoně o obchodní­ch korporací­ch a navazují­cí­ch právní­ch normách, které jsou účinné od 1. 1. 2014, a připraví­ vás na potí­že spojené s jejich aplikací­ v praxi.

Kontakt: eliska.frankova@pronasdum.cz

Pro nᚠdům, o. s.

Eliška Franková

Místo konání: Hradec Králové stavebniny DEKTRADE a.s

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Místo konání: České Budějovice Hotel Budweis, Mlýnská 6

Popis: Pořádají­cí­ firmy Danfoss, Reflex CZ a Wilo CS si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na podporu projekční­ činnosti v oblasti technických zaří­zení­ budov. Seminář je zařazen do Projektu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT. Vzdělávací­ program je ohodnocen 1 kreditní­m bodem.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Liberec Clarion Grandhotel Zlatý Lev,Gutenbergova 3

Popis: Odborné školení­ zaměřené na ventilaci s rekuperací­ tepla, vytápění­, chlazení­ a ohřev vody pomocí­ TČ ve stavbách s ní­zkou spotřebou energie. Š kolení­ je určeno projektantům, provozovatelům a technickým pracovní­kům v oblasti TZB, kteří­ se zabývají­ problematikou dimenzování­ a výběru pří­strojů.

Kontakt:

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

tel. 251 116 140

Veletrh dřevo a stavby 2014

23-04-2014 - 26-04-2014 středa 10:00 - sobota 17:00

Místo konání: Brno Brno - Výstaviště, Výstaviště 405/1

Popis: Druhý roční­k veletrhu DSB – Dřevo a stavby Brno je jediným takto zaměřeným veletrhem na Moravě, a koná se za odborné podpory Asociace dodavatelů montovaných domů. Problematice dřevěných a montovaných domů se věnuje skutečně komplexně – nabí­dku vystavovatelů doplŠˆuje doprovodný program veletrhu, který se v letošní­m roce dá shrnout pod název energeticky úsporné a zdravé bydlení­ v dřevostavbě. Součástí­ bude také poradenské centrum a výstava hotových dřevěných montovaných domů ve Stavební­m centru Eden 3000 v blí­zkosti brněnského výstaviště.

Kontakt:

Veletrhy Brno, a.s.

Dny teplárenství­ a energetiky

23-04-2014 - 25-04-2014 středa - pátek

Místo konání: Hradec Králové kongresové centrum ALDIS

Popis: DNY TEPLÁRENSTVí A ENERGETIKY 2014 navazují­ na tradici předcházejí­cí­ch 19 roční­ků konference "Dálkové zásobování­ teplem a chladem" pořádané Teplárenským sdružení­m ČR. Ke svým 20. narozeninám akce dostává novou „tvář“ (logo a vizuální­ styl) a nového organizátora. I nadále se ovšem bude věnovat problematice techniky a technologií­ pro dálkové zásobování­ teplem a chladem. Kromě teplárenství­ se chceme ví­ce věnovat i oboru elektroenergetiky a obnovitelných zdrojů, které s teplárenství­m tvoří­ nedí­lný celek.

Kontakt:

TEPLÁRENSKí‰ SDRUŠ˝ENí České republiky

IBF 2014

23-04-2014 - 26-04-2014 středa 10:00 - sobota 17:00

Místo konání: Brno Brno - Výstaviště, Výstaviště 405/1

Popis: Mezinárodní­ stavební­ veletrh. Pokrývá prakticky všechny oblasti stavebnictví­ – realizace staveb, stavební­ řemesla a technologie, stavební­ materiály a výrobky, stavební­ stroje, stavební­ konstrukce – a technického zaří­zení­ budov. Zvýrazněná témata: Energetická náročnost budov, Evropská směrnice o energetické náročnosti budov (EPBDII) a její­ aplikace do české legislativy, Dřevostavby, Rekonstrukce, Vše o stavebnictví­, technickém zaří­zení­ budov a vybavení­ interiéru.

Kontakt:

Veletrhy Brno, a.s.

Limity pro těžbu uhlí­

23-04-2014 středa 9:30

Místo konání: Praha v prostorách poslaneckého klubu ČSSD, Sněmovní­ 1

Popis: Panelová diskuse pod záštitou předsedy výboru pro životní­ prostředí­ Robina Böhnische
Zrušit limity pro těžbu uhlí­?
Zrušit limity pro znečištění­ ovzduší­, které jsou tak jako tak překračovány?
Jaké jsou alternativy rozvoje?

Prosí­me zájemce o rezervaci nejlépe do 17. dubna 2014

Kontakt: zvonecnik@seznam.cz

Pořadatel:Ekologická platforma Zvoneční­k

776 877 565

Právní­ seminář pro SVJ a BD

23-04-2014 - 23-04-2014 středa 14:00 - středa 19:00

Místo konání: PlzeŠˆ Hotel Primavera, Nepomucká 1058/128

Popis: Seminář vás seznámí­ se změnami obsaženými v novém občanském zákoní­ku, zákoně o obchodní­ch korporací­ch a navazují­cí­ch právní­ch normách, které jsou účinné od 1. 1. 2014, a připraví­ vás na potí­že spojené s jejich aplikací­ v praxi.

Kontakt: eliska.frankova@pronasdum.cz

Pro nᚠdům, o. s.

Eliška Franková

Místo konání: Hradec Králové stavebniny Woodcote

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Místo konání: Zlí­n Hotel Moskva, Nám. Práce 2512

Popis: Pořádají­cí­ firmy Danfoss, Reflex CZ a Wilo CS si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na podporu projekční­ činnosti v oblasti technických zaří­zení­ budov. Seminář je zařazen do Projektu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT. Vzdělávací­ program je ohodnocen 1 kreditní­m bodem.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Komplexní­ systém HELUZ - Dolní­ Bukovsko

24-04-2014 čtvrtek 8:30 14:00

Místo konání: Dolní­ Bukovsko, okr. České Budějovice Zasedací­ mí­stnost výrobní­ho závodu firmy HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Dolní­ Bukovsko 295

Popis: Proškolení­ komplexní­m stavební­m systémem zaměřené na dodržování­ zásad a technologických postupů při uplatŠˆování­ výrobků HELUZ při realizaci stavební­ho dí­la. Na základě tohoto školení­ můžete zí­skat: "Osvědčení­ proškolení­ komplexní­ho cihelného systému HELUZ", "Osvědčení­ proškolení­ o komí­nových systémech HELUZ".

Kontakt: lomsky@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Jiří­ Lomský, mobil: +420 602 274 894

Solární­ tepelné systémy Stiebel Eltron

24-04-2014 čtvrtek 9.00 13.30

Místo konání: Praha Stiebel Eltron spol. s r.o., K Hájům 946, 155 00 Praha 5

Popis: Pro seznámení­ s projektování­m a montáží­ našich solární­ch tepelných systémů si Vás dovolujeme pozvat na školení­ zabývají­cí­ se touto tématikou.

Kontakt: info@stiebel-eltron.cz

Stiebel Eltron spol. s r.o.

Stiebel Eltron spol. s r.o., K Hájům 946, 155 00 Praha 5

Místo konání: Praha Dorint Don Giovanni Praha, Vinohradská 157a

Popis: Konference se opět odehraje v režii přední­ mezinárodní­ organizace ASIS International sdružují­cí­ bezpečnostní­ profesionály již od roku 1955. S cí­lem rozvinout celosvětovou bezpečnost, sčí­tá ASIS po celém světě ví­ce než 38 000 členů.
Důraz bude letos kladen na Security Managery a jejich osobní­ pří­stup, nasazení­, excelentnost, která spočí­vá v detailech každodenní­ch problémů. Program bude jednodenní­, ovšem druhý den KBM 2014 nabí­dne možnost využití­ certifikovaného kurz (Behaviour Detection)

Kontakt: denisa.cermakova@ccom.cz

ASIS INTERNATIONAL ČR

Denisa Čermáková, Project Manager, tel: +420 702 010 003

Solaris Nitra 2014

24-04-2014 - 27-04-2014 čtvrtek - neděle

Místo konání: Nitra Výstaviště Agrokomplex Nitra

Popis: 2.roční­k medzinárodnej výstavy pre solárnu techniku a fotovoltiku
Spoluorganizátormi akcie sú:
Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a
Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Kontakt:

Česko-německá obchodní­ a průmyslová komora

Místo konání: Brno Výstaviště Brno, pavilon P, sál P3

Popis: Facility management je rychle se rozví­její­cí­ obor, který v současnosti představuje cca 5% HDP ČR. Na našem trhu se významně rozší­řila nabí­dka kvalitní­ch poskytovatelů FM služeb, poptávka však bohužel zaostává za zahraniční­m standardem. Naše společnosti si dosud neuvědomují­ náklady a výkonnostní­ potenciál, které lze kvalitní­ formou FM podpory optimalizovat.

Kontakt:

IFMA CZ


Převzato z http://www.tzb-info.cz.

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Energoblog

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

2005-11-29

Další


Doporučujeme
Komerční sdělení
Nᚠe-shop

Pasivní panelák? A to myslíte vážně?

obrázek - Pasivní panelák? A to myslíte vážně? Kniha je určena bytovým družstvům a sdružením vlastníků, ale i odborníkům a studentům. Shrnuje dnešní nejaktuálnější poznatky z oblasti rekonstrukcí panelových domů, realizovaných s cílem minimalizovat energetickou náročnost domu a provozní náklady při zachování ekonomické návratnosti investice.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější

Energetika.cz 2014 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft