Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Kalendář akcíVýstavy, veletrhy, semináře od 21.10.2014 do 28.10.2014

Strategies in Light Europe

21-10-2014 - 23-10-2014 úterý - čtvrtek

Místo konání: Mnichov, Německo M.O.C Event Center

Popis: Téma letošní­ho roční­ku konference je "Rozvoj nového ekosystému osvětlení­". Ve ví­ce než 70 odborných přednáškách představí­ expetri své názory na výzvy a pří­ležitosti, jimž čelí­ evropské odvětví­ osvětlovací­ techniky, jak vyhovět požadavkům současné legislativy, technologie a trendy v osvětlovací­ technice.

Kontakt:

PennWell

V. sympozium Integrované navrhování­ a hodnocení­ budov 2014

21-10-2014 - 22-10-2014 úterý 8:30 - středa 17:00

Místo konání: Praha Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na již V. sympozium INHOB 2014, které bude zaměřeno na praktické aplikace a technické pří­klady nových inovovaných technologií­ zajišŠĽují­cí­ch tepelnou pohodu vnitřní­ho prostředí­ staveb v souladu se stávají­cí­mi zákony a energetickou koncepcí­ ČR.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Prezentační­ dny Allplan

21-10-2014 úterý 13:00

Místo konání: Brno Avanti Hotel, Střední­ 61

Popis: Od 15.10.2014 do 13.11.2014 pořádáme pro všechny zájemce a stávají­cí­ zákazní­ky Allplan Prezentační­ dny v 8 městech napří­č Českou a Slovenskou republikou. V jednotlivých městech budeme prezentovat, jak lze pomocí­ Building Information Modeling (BIM) a Allplanu optimalizovat pracovní­ procesy s projekční­mi partnery s ohledem na kvalitu, náklady a čas. Nᚠproduktový specialista bude k dispozici i k individuální­m konzultací­m.

Kontakt: info@nemetschek.cz

Nemetschek Allplan Česko s.r.o.

225 384 880

Pohledové betony

21-10-2014 úterý 09:00 16:00

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT, Chemická 952, Praha 4 - Kunratice

Popis: V kurzu bude pojednána problematika pohledových betonů z hlediska: požadavky, bednění­ a separační­ prostředky, vliv výztuže, princip návrhu skladby, požadavky na složky, ukládání­ a ošetřování­, pří­klady vad a jejich pří­činy, technická pravidla v ČR a v zahraničí­, smluvní­ aspekty, reklamace, sanace.

Kontakt: kurzy@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

Helena Tůmová

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Zehnder Akademie, Pionýrů 641

Popis: Obsah: Princip ří­zeného větrání­, rekuperace tepla a vlhkosti
Typy parametry a přednosti: větrací­ jednotky, jedinečné entalpické výmění­ky, zemní­ výmění­ky, předehřev, chladí­cí­ jednotky, rozvody vzduchu, ventily, designové mří­žky
Závady, vyhlášky, pří­klad návrhu v programu ComfoPlan
Odborná instalace, program Zehnder "Výrobky & služby"
Pří­klady realizací­ - novostavba, rekonstrukce

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

731 414 443

Obnovitelné zdroje stojí­... za to

21-10-2014 úterý 9:00

Místo konání: Praha nadace ABF, Václavské náměstí­ 31

Popis: Za elektřinu jsme v roce 1991 platili devětkrát méně, než platí­me dnes. Jak se na vývoji ceny podí­lely státní­ regulace, jak trh s energiemi a jak obnovitelné zdroje? Jak vznikal mediální­ obraz politicky nezvládnutého boomu fotovoltaických elektráren? A řada další­ch otázek.

Kontakt: konference@hnutiduha.cz

Pořadatel:Hnutí­ DUHA

Seminář „Systémová plochá střecha“

21-10-2014 úterý 8:00 13:00

Místo konání: PlzeŠˆ PRIMAVERA Hotel & Congress centre ****, Nepomucká 1058/128, 326 00 PlzeŠˆ

Popis: Ploché střechy představují­ časté řešení­ nejen u bytových, ale také u rodinných domů. Proto je jim věnován i seminář „Systémová plochá střecha,“ který pod záštitou Sdružení­ výrobců pro plochou střechu proběhne v průběhu ří­jna ve Zlí­ně, Plzni a v Brně. V jeho rámci představí­ možnosti kamenné vlny zástupci společnosti ROCKWOOL.

Kontakt:

ROCKWOOL, a.s.

Místo konání: Znojmo Provozovna Laufen CZ, Centrum vzdělávání­ a informací­, Průmyslová 14, Znojmo

Popis: Toto setkání­ je určeno všem, kteří­ se chtějí­ blí­že seznámit s produkcí­ a novinkami přední­ch výrobců koupelnového vybavení­, novými trendy v moderní­m designu a praktickými ukázkami, které nenaleznete v žádném propagační­m materiálu. Akce je zařazena do programu CV členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Brno Hotel Avanti, Střední­ 61

Popis: Nabí­zí­me Vám účast na semináři, který Vás seznámí­ s novou právní­ úpravou a připraví­ na změny, které podstatně zasáhnou do života ve Vašem bytovém domě. Semináře jsou určeny zejména společenství­m vlastní­ků jednotek a laické veřejnosti se zájmem o problematiku bydlení­.

Kontakt: info@pronasdum.cz

Pořadatel:Pro nᚠdům o.s.

721 184 237

GREAT Energy Summit

22-10-2014 středa 9:00

Místo konání: Praha Lobkowiczký palác

Popis: Velká Británie vidí­ Českou republiku a celý region střední­ a východní­ Evropy jako jednu z klí­čových oblastí­ pro rozvoj vzájemných obchodní­ch vztahů. Proto se v pražském Lobkowiczkém paláci představí­ britské firmy a odborní­ci z oblasti energetiky.
Následují­cí­ den proběhnou v hotelu Lindner Prague Castle individuální­ jednání­ se zástupci českých firem.

Kontakt:

Pořadatel:UK Trade & Investment

Místo konání: Ústí­ nad Labem Clarion Congres Hotel Ústí­ nad Labem, Š pitálské náměstí­ 3517

Popis: Seminář je zaměřen na energetickou náročnost , tepelnou ochranu a vnitřní­ prostředí­ budov, energetické podmí­nky pro protiradonová opatření­, zdroje radonu v domech a jeho měření­. Seminář je zařazen do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Prezentační­ dny Allplan

22-10-2014 středa 13:00

Místo konání: Bratislava Hotel HolidayInn, Bajkalská 25/A

Popis: Od 15.10.2014 do 13.11.2014 pořádáme pro všechny zájemce a stávají­cí­ zákazní­ky Allplan Prezentační­ dny v 8 městech napří­č Českou a Slovenskou republikou. V jednotlivých městech budeme prezentovat, jak lze pomocí­ Building Information Modeling (BIM) a Allplanu optimalizovat pracovní­ procesy s projekční­mi partnery s ohledem na kvalitu, náklady a čas. Nᚠproduktový specialista bude k dispozici i k individuální­m konzultací­m.

Kontakt: info@nemetschek.cz

Nemetschek Allplan Česko s.r.o.

225 384 880

Pro vytápění­ & chlazení­

22-10-2014 středa 9:00 16:00

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Zehnder Akademie, Pionýrů 641

Popis: 9 - 12 h: Ocelové stropní­ panely Zehnder pro výrobní­, skladovací­ a sportovní­ haly, autosalíłny, kanceláře, školy, nemocnice
Princip vytápění­ sálavými panely a úspory až 44% nákladů
13 - 16 hod: Sádrokartonové stropní­ a stěnové panely
Zásahy a pří­klady návrhů, zapojení­ pro vytápění­ / chlazení­

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

731 414 443

Elektrické ohří­vače vody

22-10-2014 středa 9.00 12.30

Místo konání: Praha Stiebel Eltron spol. s r.o., K Hájům 946, 155 00 Praha 5

Popis: Š kolení­ je zaměřené na elektrické ohří­vače vody značek Stiebel Eltron, AEG a Tatramat patří­cí­ch do skupiny Stiebel Eltron. Během školení­ Vás seznámí­me s aktuální­m sortimentem ohří­vačů, s jejich technickými přednostmi a s praktickými zkušenosti s jejich dimenzování­m pro použití­ v domácnostech.

Kontakt: info@stiebel-eltron.cz

Stiebel Eltron spol. s r.o.

Stiebel Eltron spol. s r.o., K Hájům 946, 155 00 Praha 5

Semináře pro odbornou veřejnost

22-10-2014 středa 9:00 13:00

Místo konání: České Budějovice

Popis: Semináře pro odbornou veřejnost jsme připravili na 2. pololetí­ roku 2014. Bude představen aktuální­ sortiment společnosti se zaměření­m na použití­ jednotlivých komí­nových systémů v projektech a realizací­ch. Na semináří­ch vystoupí­ další­ přední­ odborní­ci v oblasti vytápění­, větrání­ a technické normalizace s aktuální­mi informacemi z oboru.

Kontakt:

Schiedel, s.r.o.

Místo konání: Praha přesné mí­sto závisí­ na počtu účastní­ků - bude upřesněno e-mailem všem přihlášeným týden před konání­m

Popis: Firma WAGO vyví­jí­ a vyrábí­ produkty s inovativní­mi myšlenkami, odpoví­dají­cí­ nejnovější­mu stavu techniky. Maximální­ho užitku z těchto produktů dosáhnete prostřednictví­m optimální­ch znalostí­ uživatelů. Z toho důvodu zajišŠĽujeme efektivní­ a uživatelsky orientované předávání­ těchto znalostí­.

Kontakt:

WAGO-Elektro, spol. s r.o.

Místo konání: PlzeŠˆ Hotel & Congress centre Primavera, Nepomucká 1058/128

Popis: Ukážeme Vám práci v jednotlivých aplikací­ch i výhody spočí­vají­cí­ v jejich provázání­. Představí­me Vám také další­ možnosti, které nabí­zí­me uživatelům DEKSOFT, jako jsou zakázkový systém nebo spolupráce na tvorbě PENB. K dispozici budou naši pracovní­ci pro individuální­ konzultace. Každý účastní­k školení­ zí­ská slevu 50 % na nákup aplikací­ DEKSOFT.

Kontakt: info@stavebni-fyzika.cz

DEKPROJEKT s.r.o.

+ 420 733 168 429

Místo konání: Bechyně Provozovna Laufen CZ, Na Libuši 717, Bechyně

Popis: Toto setkání­ je určeno všem, kteří­ se chtějí­ blí­že seznámit s produkcí­ a novinkami přední­ch výrobců koupelnového vybavení­, novými trendy v moderní­m designu a praktickými ukázkami, které nenaleznete v žádném propagační­m materiálu. Akce je zařazena do programu CV členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Materiály a technologie pro dřevostavbu

22-10-2014 středa 8:30 13:40

Místo konání: PlzeŠˆ Hotel Primavera, Nepomucká 128

Popis: Hlavní­ téma: materiály a technologie pro výstavbu dřevostaveb. Cihelné komí­ny a zateplení­ fasád. Program a další­ informace naleznete v přiložené pozvánce. Seminář je zařazen do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Prezentační­ dny Allplan

23-10-2014 čtvrtek 10:00

Místo konání: B. Bystrica Hotel Dixon, Š vermova 32

Popis: Od 15.10.2014 do 13.11.2014 pořádáme pro všechny zájemce a stávají­cí­ zákazní­ky Allplan Prezentační­ dny v 8 městech napří­č Českou a Slovenskou republikou. V jednotlivých městech budeme prezentovat, jak lze pomocí­ Building Information Modeling (BIM) a Allplanu optimalizovat pracovní­ procesy s projekční­mi partnery s ohledem na kvalitu, náklady a čas. Nᚠproduktový specialista bude k dispozici i k individuální­m konzultací­m.

Kontakt: info@nemetschek.cz

Nemetschek Allplan Česko s.r.o.

225 384 880

Místo konání: Brno Hotel U Crlí­ků - Palackého 4, Tetčice (okres Brno-venkov)

Popis: Firma WAGO vyví­jí­ a vyrábí­ produkty s inovativní­mi myšlenkami, odpoví­dají­cí­ nejnovější­mu stavu techniky. Maximální­ho užitku z těchto produktů dosáhnete prostřednictví­m optimální­ch znalostí­ uživatelů. Z toho důvodu zajišŠĽujeme efektivní­ a uživatelsky orientované předávání­ těchto znalostí­.

Kontakt:

WAGO-Elektro, spol. s r.o.

Seminář „Systémová plochá střecha“

23-10-2014 čtvrtek 8:00 13:00

Místo konání: Brno Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno

Popis: Ploché střechy představují­ časté řešení­ nejen u bytových, ale také u rodinných domů. Proto je jim věnován i seminář „Systémová plochá střecha,“ který pod záštitou Sdružení­ výrobců pro plochou střechu proběhne v průběhu ří­jna ve Zlí­ně, Plzni a v Brně. V jeho rámci představí­ možnosti kamenné vlny zástupci společnosti ROCKWOOL.

Kontakt:

ROCKWOOL, a.s.

SANHYGA 2014

23-10-2014 - 24-10-2014 čtvrtek - pátek

Místo konání: PiešŠĽany hotel MAGNí“LIA

Popis: 19. vedecko – odborná medzinárodná konferencia SANHYGA 2014. Ako každý rok je určená pre projektantov a realizátorov zdravotnotechnických inštalácií­, protipožiarnych zariadení­ a plynových odberných zariadení­.
Nové informácie a poznatky chce prí­pravný výbor konferencie ponúknuŠĽ v tradičných sekciách: záví¤zné právne predpisy, normy STN EN, potrubné materiály, úprava vody, odvodnenie vonkajší­ch priestorov, predčistenie odpadovej vody a DČOV, problematika prevencie proti legionele, degradácie potrubných rozvodov, využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku, využitie sivej vody, vsakovacie systémy, využitie obnoviteĞných energetických zdrojov pri ohreve pitnej vody, ZTI vo výškových budovách, problematika čerpadiel v zdravotnej technike, plynové odberné zariadenia a pod

Kontakt: sstp@stonline.sk

Slovenská spoločnosŠĽ pre techniku prostredia

Místo konání: Kladno Hotel Kladno

Popis: Seminář za účasti Doc. Ing. Václava Kupilí­ka, CSc., s přednáškou: Tepelné mosty v návaznosti na zateplování­ stávají­cí­ch staveb - tepelná izolace-chybná řešení­ při zateplování­, - správná skladba zatepleného fasádní­ho systému, aplikace nových omí­tkových vrstev a nového zateplovací­ho systému ETICS

Kontakt: prezentace@psmcz.cz

PSM CZ

602 592 990

Energie (pro) města 21. století­

23-10-2014 - 24-10-2014 čtvrtek 9:30 - pátek

Místo konání: Litoměřice Gotický hrad Litoměřice

Popis: Konference je určena zejména zástupcům měst, obcí­, regionů a jejich partnerům, kteří­ mají­ zájem o dlouhodobé prosazování­ úspor energie a využí­vání­ obnovitelných zdrojů na municipální­ úrovni a odborní­kům z praxe.

Kontakt:

Město Litoměřice
kancelář Paktu starostů a primátorů
Energy Cities

Místo konání: Kladno Hotel Kladno

Popis: Pozvánka na seminář a prezentaci firem: Solodoor, Cembrit, Betonové stavby-Group, Stachema. Jako host vystoupí­ Doc. Ing. Václav Kupilí­k, CSc., ČVUT Praha na téma: Tepelné mosty v návaznosti na zateplování­ stávají­cí­ch staveb - tepelná izolace - chybná řešení­ při zateplování­

Kontakt: prezentace@psmcz.cz

PSM CZ

602 592 990

Místo konání: Brno budova stavební­ fakulty Vysokého učení­ technického-Veveří­ 331/95

Popis: Sanace železobetonu, vlhkých staveb a hydroizolace konstrukcí­ pomocí­ progresivní­ch materiálů stavební­ chemie - tato konference přinese mnoho zají­mavých informací­. Se svým pří­spěvkem zde vystoupí­, mimo jiné, i Doc. Ing. Jiří­ Dohnálek CSc.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Olomouc Hotel Hesperia, Brněnská 385/55, 779 00 Olomouc - Slavoní­n

Popis: Š kolení­ je určeno pro odborné montážní­ firmy a je zaměřeno předevší­m na zálohované oběhové čerpadlo a regulaci topení­. Po školení­ je možné stát se montážní­m partnerem Jablotronu a zí­skat celu řadu výhod (prodloužený servis na pět let, vzorové projekty a bezplatné odborné poradenství­ a další­).

Kontakt: skoleni@jablotron.cz

JABLOTRON ALARMS a.s.

Libuše Kautská, 483 559 951, 777 775 042


Převzato z http://www.tzb-info.cz.

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Energoblog

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

2005-11-29

Další


Doporučujeme
Komerční sdělení
Nᚠe-shop

Pasivní panelák? A to myslíte vážně?

obrázek - Pasivní panelák? A to myslíte vážně? Kniha je určena bytovým družstvům a sdružením vlastníků, ale i odborníkům a studentům. Shrnuje dnešní nejaktuálnější poznatky z oblasti rekonstrukcí panelových domů, realizovaných s cílem minimalizovat energetickou náročnost domu a provozní náklady při zachování ekonomické návratnosti investice.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější

Energetika.cz 2014 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft