Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Kalendář akcíVýstavy, veletrhy, semináře od 02.04.2015 do 09.04.2015

Pozvánka na školení­ pro ČR - plynové kotle

02-04-2015 čtvrtek 8:30 14:30

Místo konání: Bučovice Hotel Arkáda, Náměstí­ Svobody 32, Bučovice

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na plynové kondenzační­ kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Smlouvy o dí­lo ve stavebnictví­

02-04-2015 čtvrtek 9:00 16:00

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT v Praze 4 - Kunratice

Popis: Kurz se zaměřuje na problematiku uzaví­rání­ smluv o dí­lo v oblasti stavebnictví­, závazkových právní­ch vztahů mezi autorizovanou osobou a jinými subjekty podle nového ojavascript:galerie();void(0);bčanského zákoní­ku. Posluchači budou seznámeni s aktuální­ problematikou uzaví­rání­ smluv o dí­lo, se základní­mi postupy, zkušenostmi a poznatky z praxe pro výkon činnosti autorizované osoby, s právní­mi a etickými limity.

Kontakt: kurzy@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

Konzultační­ den "Design pro radiátory 2015"

02-04-2015 čtvrtek 8:00 15:00

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Průmyslová 631

Popis: Konzultační­ den je zaměřený na seznámení­ se s vyhlášeným projektem DESIGN PRO RADIÁTORY 2015, který probí­há v průběhu celého roku 2015. Zájemci mají­ pří­ležitost konzultovat pravidla projektu, seznámit se s manuálem a prohlédnout si výstavku prezentují­cí­ současný design otopných těles BITHERM.

Kontakt: lapacek@bitherm.cz

ELVL s. r. o.

František Lapáček

Místo konání: celá ČR

Popis: Odprezentována bude problematika čerpací­ch šachet (jejich navrhování­ a provoz) a odlehčovací­ch komor, včetně ekonomiky výstavby a dále i novinek pro rok 2015.

Kontakt: plotenym@asio.cz

ASIO, spol. s r.o.

Michal Plotěný

Pozvánka na školení­ SK - tuhá paliva

07-04-2015 úterý 8:30 14:30

Místo konání: Omšenie Hostinec U Trokana, Omšenie 340

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na tuhá paliva / automatické kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné).

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Tribuna českého obchodu TZB 2015

08-04-2015 středa 10.00

Místo konání: Praha 9 Clarion Congress Hotel

Popis: 6. roční­k nejvýznamnější­ho setkání­ klí­čových hráčů českého trhu.
Tématem konference jsou proměny distribuční­ch kanálů oboru TZB v digitální­ éře. Zvýšená pozornost bude věnována srovnání­ stávají­cí­ch a nových strategií­, inovací­m produktů a služeb. Tribuna českého obchodu TZB není­ jen odbornou konferencí­, ale také společenským setkání­m, na kterém intenzivně probí­hají­ neformální­ osobní­ kontakty a výměna názorů mezi hráči na obchodní­m trhu.

Kontakt:

Asociace odborných velkoobchodů a výrobců TZB

Pozvánka na SEMINÁŠ?E „HELUZ od A do Z“

08-04-2015 středa 8:30 14:00

Místo konání: České Budějovice Clarion Congress Hotel, Pražská 14

Popis:

Na letošní­ch semináří­ch se budeme věnovat zejména otázce, co je nového při navrhování­, stavění­ a uží­vání­ objektů z cihel. Podrobně probereme metody a technologie pro správnou cestu k pasivní­mu, pří­p. nulovému domu.

Semináře jsou zařazeny do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA. Pro účastní­ky bude k dispozici sborní­k přednášek, katalogy a prospekty zúčastněných firem.

Podrobný program na www.heluz.cz/seminare-heluz

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Zuzana Lání­ková, 286 882 021

Místo konání: Kryry STS AGC

Popis: V rámci projektu Správné praxe při obkládání­ keramikou, sklem a kamenem budou realizovány pilotní­ kurzy. Každý účastní­k obdrží­ CD s Pří­ručkou I a Pří­ručkou II. Další­ 2 pilotní­ kurzy budou na Slovenské technické univerzitě, stavební­ fakultě v Bratislavě, která je partnerem projektu. Plánovaný termí­n konec března/duben. Přesný termí­n není­ ještě stanoven.

Kontakt: eduard.justa@gmail.com

Pořadatel:Ceramic Consulting Services

PhDr. Eduard Justa, 606 830 683

Pozvánka na školení­ pro SK - plynové kotle

08-04-2015 středa 8:30 14:30

Místo konání: Omšenie Hostinec U Trokana, Omšenie 340

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na plynové kondenzační­ kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné).

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Místo konání: České Budějovice Hotel Budweis, Mlýnská 6

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na odborné semináře společností­ Regulus a Korado, jejichž první­ část bude zaměřena na program Nová Zelená úsporám, představena bude nová služba vzdálené správy RegulusRoute. Ve druhé části semináře se zaměří­me na výrobky pro ní­zkoenergetické vytápění­ v systému S-Control.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Střechy, fasády a zateplení­ objektů

08-04-2015 středa 8:30 12:30

Místo konání: Praha Hotel Čechie, U Sluncové 618, Praha 8

Popis: Hlavní­ téma: Povrchové úpravy zateplovací­ch systémů. Změny v požadavcí­ch na zateplení­ fasád a střešní­ch plᚊĄů. Program a další­ informace naleznete v přiložené pozvánce. Seminář je zařazen do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Obchodování­ s energií­ v ČR 2015

08-04-2015 - 09-04-2015 středa 9:00 - čtvrtek 13:00

Místo konání: Praha Hotel DAP

Popis: Evropská energetika se mění­ od základů. Nakolik se bude jednat o „revoluci“ a co všechno nás čeká, ukáže čas, už nyní­ ale mnohé evropské energetické firmy přehodnocují­ své strategie, aby čelily nové realitě. Jak se k tomuto vývoji postaví­ české energetické firmy?

Kontakt: marcela.musilkova@bidservices.cz

B.I.D. services, s. r. o.

Marcela Musí­lková, 737130932

Energetické fíłrum a Teplárenské dny 2015

08-04-2015 - 09-04-2015 středa - čtvrtek

Místo konání: Hradec Králové Kongresové centrum a hotel Nové Adalbertinum, Velké náměstí­ 32, 500 03 Hradec Králové

Popis: Srdečně Vás zveme k návštěvě výstavy a doprovodných konferencí­, která se již blí­ží­. Připravili jsme pro Vás zají­mavá témata a pří­spěvky v celkem deseti doprovodných semináří­ch a konferencí­ch. Prohlédněte si jednotlivé programy, věří­me, že na semináří­ch a konferencí­ch najdete odpovědi na problémy, které se právě Vás mohou týkat. PřijÄŹte si poslechnout a inspirovat se zkušenostmi jiných.

Kontakt: parexpo@parexpo.cz

PAREXPO, s.r.o.

Ing. Adéla Trávní­čková, 466 415 831

Š kolení­ softwarových techniků – SoftPLC

09-04-2015 čtvrtek 9:00 17:00

Místo konání: Klecany Třebí­zského nám. 424, školicí­ středisko Domat Control System

Popis: Základní­ seznámení­ s prostředí­m SoftPLC IDE pro programování­ procesní­ch stanic, funkční­ bloky, komunikace s I/O moduly, nahrávání­ programu, dálková diagnostika, tvorba LCD menu, webový pří­stup. Pro ty, kdo chtějí­ začí­t programovat oblí­bené regulátory MiniPLC. V průběhu jednoho dne uvidí­te hodnoty z vlastní­ho programu na embedded webovém serveru.

Kontakt: skoleni@domat.cz

Domat Control System s.r.o.

461 100 823

Certifikační­ kurz EU-CERT.HP

09-04-2015 - 11-04-2015 čtvrtek 10.00 - sobota 15.00

Místo konání: Brno Střední­ polytechnická škola, Jí­lová 36g

Popis: Tento ojedinělý specializovaný kurs poskytuje rozsáhlé informace vycházejí­cí­ z nejnovější­ch poznatků v oboru tepelných čerpadel. Studijní­ materiály byly zpracovány evropskými specialisty, působí­cí­ v Evropské asociaci tepelných čerpadel.

Kontakt: info@avtc.cz

Pořadatel:AVTČ

Ing. Dagmar Vaverková, sekretariát AVTČ, Mobil: 721363610

Místo konání: Hradec Králové EA Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336, 500 00 Hradec Králové

Popis: Š kolení­ je určeno pro odborné montážní­ firmy. Zaměřeno je na zálohované oběhové čerpadlo, regulaci topení­ a detektory prostředí­. Po školení­ se stáváte montážní­m partnerem Jablotronu a zí­skáváte celu řadu výhod (prodloužený servis na pět let, vzorové projekty a bezplatné odborné poradenství­ a další­).

Kontakt: mildnerova@jablotron.cz

JABLOTRON ALARMS a.s.

Jitka Mildnerová, 488 055 232

Místo konání: Kryry STS AGC

Popis: V rámci projektu Správné praxe při obkládání­ keramikou, sklem a kamenem budou realizovány pilotní­ kurzy. Každý účastní­k obdrží­ CD s Pří­ručkou I a Pří­ručkou II. Další­ 2 pilotní­ kurzy budou na Slovenské technické univerzitě, stavební­ fakultě v Bratislavě, která je partnerem projektu. Plánovaný termí­n konec března/duben. Přesný termí­n není­ ještě stanoven.

Kontakt: eduard.justa@gmail.com

Pořadatel:Ceramic Consulting Services

PhDr. Eduard Justa, 606 830 683

Pozvánka na školení­ SK - tuhá paliva

09-04-2015 čtvrtek 8:30 14:30

Místo konání: Sládkovičovo Hotel Tevel, Fučí­kova 458/252

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na tuhá paliva / automatické kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné).

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Místo konání: Praha Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na odborné semináře společností­ Regulus a Korado, jejichž první­ část bude zaměřena na program Nová Zelená úsporám, představena bude nová služba vzdálené správy RegulusRoute. Ve druhé části semináře se zaměří­me na výrobky pro ní­zkoenergetické vytápění­ v systému S-Control.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Konzultační­ den "Design pro radiátory 2015"

09-04-2015 čtvrtek 8:00 15:00

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Průmyslová 631

Popis: Konzultační­ den je zaměřený na seznámení­ se s vyhlášeným projektem DESIGN PRO RADIÁTORY 2015, který probí­há v průběhu celého roku 2015. Zájemci mají­ pří­ležitost konzultovat pravidla projektu, seznámit se s manuálem a prohlédnout si výstavku prezentují­cí­ současný design otopných těles BITHERM.

Kontakt: lapacek@bitherm.cz

ELVL s. r. o.

František Lapáček


Převzato z http://www.tzb-info.cz.

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Energoblog

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

2005-11-29

Další


Doporučujeme
Komerční sdělení
Náš e-shop

Pasivní panelák? A to myslíte vážně?

obrázek - Pasivní panelák? A to myslíte vážně? Kniha je určena bytovým družstvům a sdružením vlastníků, ale i odborníkům a studentům. Shrnuje dnešní nejaktuálnější poznatky z oblasti rekonstrukcí panelových domů, realizovaných s cílem minimalizovat energetickou náročnost domu a provozní náklady při zachování ekonomické návratnosti investice.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější

Energetika.cz 2015 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft