Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Kalendář akcíVýstavy, veletrhy, semináře od 11.02.2016 do 18.02.2016

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha 4 - Kunratice

Popis: Stát potřebuje splnit sliby dané EU ohledně čistoty vod a naplnit měšec, a tak jednou z možností­ je zpří­snit předpisy a vybrat ví­ce za vypouštění­ odpadní­ch vod. O tom, jak se vyhnout pokutám a zvýšeným poplatkům nebo jak alespoŠˆ zmí­rnit dopady nové legislativy, je tento seminář.

Kontakt: cibula@asio.cz

ASIO, spol. s r.o.

Vratislav Cibula

SAINT-GOBAIN Fí?RUM 2016

11-02-2016 čtvrtek 8:30 13:00

Místo konání: Praha Hotel Step Malletova 1141

Popis: Skupina Saint-Gobain, globální­ lí­dr na trzí­ch udržitelného bydlení­ pořádá již čtvrtou sérii odborných seminářů pro projektanty, architekty, stavební­ firmy a ostatní­ profesionály ve stavebnictví­. Semináře se v roce 2016 zaměří­ na problémy akustiky. Toto téma bude zí­skávat na aktuálnosti a Saint-Gobain se svými výrobky již nabí­zí­ nespočet komplexní­ch řešení­.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

286 882 025

Místo konání: Ostrava Dolní­ oblast Ví­tkovice, hala U6, Ruská 2994/18

Popis: Pořádají­cí­ firmy Honeywell, Reflex CZ, Stiebel Eltron a Wilo CS si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na podporu projekční­ činnosti v oblasti technických zaří­zení­ budov. Seminář je zařazen do Projektu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT a je ohodnocen 1 kreditní­m bodem.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Š kolení­ Brilon pro rok 2016

11-02-2016 čtvrtek 9:00 15:10

Místo konání: PlzeŠˆ PlzeŠˆský Prazdroj U Prazdroje 7

Popis: Š kolení­ je určeno zejména pro projektanty, montážní­ organizace a obchodně-technické pracovní­ky specializovaných velkoobchodů.

Kontakt: info@brilon.cz

BRILON a.s.

226 21 21 21

Místo konání: Praha

Popis: Výrobkové portfolio (reprofilační­ malty, torkrety a nátěry na beton) a jejich použití­ v praxi. Klasifikace dle ČSN EN 1504-3-Výrobky pro sanace. Porovnání­ s aktuální­ normou na beton (ČSN EN 206). Odolnost prostředí­ XF4, XM3. Referenční­ stavby na drahách (SŠ˝DC), povodí­ch (jezy) ale i na stavbách Š˜SD nebo použití­ materiálů TS v pozemní­m stavitelství­ (terasy, zesí­lení­ sklepů).

Kontakt:

Knauf Praha s.r.o.

CADKON+ MEP zdravotechnika - školení­

11-02-2016 čtvrtek 8:30 16:00

Místo konání: Brno Křenova 52

Popis: Jednodenní­ školení­, které je určené pro ty, kteří­ s programem CADKON+ MEP začí­nají­ a zají­má je oblast zdravotechniky. Toto školení­ je zaměřeno hlavně na rutinní­ zvládnutí­ všech profesní­ch funkcí­ CADKON+ MEP – zdravotechnika a mělo by Vám pomoci zvýšit efektivitu při práci.

Kontakt: recepce@graitec.cz

GRAITEC s.r.o.

Eva Honsová

Semináře PROTHERM 2016

12-02-2016 pátek 9:00 12:30

Místo konání: České Budějovice Hotel Budweis, Mlýnská 6

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na odborné semináře značky PROTHERM. Program semináře bude zaměřen na novinky v legislativě technických zaří­zení­ budov v roce 2015. Na semináři budou představeny inovace ve výrobní­m sortimentu značky PROTHERM pro rok 2016.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Semináře PROTHERM 2016

12-02-2016 pátek 9:00 12:30

Místo konání: Ostrava Harmony Club Hotel, 28. ří­jna 170

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na odborné semináře značky PROTHERM. Program semináře bude zaměřen na novinky v legislativě technických zaří­zení­ budov v roce 2015. Na semináři budou představeny inovace ve výrobní­m sortimentu značky PROTHERM pro rok 2016.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Ekodesign větrací­ch jednotek

15-02-2016 pondělí­ 8:30 14:00

Místo konání: Praha Masarykova kolej, ČVUT v Praze, Thákurova 1, Praha 6

Popis: Seminář bude reagovat na nejasnosti týkají­cí­ se implementace Naří­zení­ komise č. 1253/2014 o ekodesignu větrací­ch jednotek v kontextu evropském i národní­m. Bude prezentována a diskutována problematika jmenovitého průtoku, technologických aplikací­, potrubní­ch klimatizační­ch jednotek a řada další­ch.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Hradec Králové Kongresové centrum Aldis, a.s., Eliščino nábřeží­ 375, 500 02 Hradec Králové

Popis: Stát potřebuje splnit sliby dané EU ohledně čistoty vod a naplnit měšec, a tak jednou z možností­ je zpří­snit předpisy a vybrat ví­ce za vypouštění­ odpadní­ch vod. O tom, jak se vyhnout pokutám a zvýšeným poplatkům nebo jak alespoŠˆ zmí­rnit dopady nové legislativy, je tento seminář.

Kontakt: cibula@asio.cz

ASIO, spol. s r.o.

Vratislav Cibula

Místo konání: Ostrava Š S Otazní­k

Popis: Odborný seminář, který je zaměřen na problematiku větrání­ škol a představení­ novinky na trhu větrací­ch technologií­. Seznámí­me Vás s výhodami patentovaného zaří­zení­ DUPLEX INTER 720. Jedná se o nově vyvinutou technologií­ zejména pro školská zaří­zení­.

Kontakt: petra.zavadova@intoza.cz

INTOZA s.r.o.

Petra Závadová

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Zehnder akademie, Pionýrů 641, 391 02

Popis: Princip ří­zeného větrání­, rekuperace tepla a vlhkosti. Typy, parametry a přednosti: větrací­ jednotky, jedinečné entalpické výmění­ky, zemní­ výmění­ky, předehřev, chladicí­ jednotky, rozvody vzduchu, ventily, designové mří­žky, atd.; zásady, vyhlášky, pří­klad návrhu v programu ComfoPlan; odborná instalace, zásady prodeje; pří­klady realizací­ – novostavba, rekonstrukce.

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

731 414 443

SAINT-GOBAIN Fí?RUM 2016

16-02-2016 úterý 8:30 13:00

Místo konání: České Budějovice Clarion Congress Hotel Pražská 2306/14

Popis: Skupina Saint-Gobain, globální­ lí­dr na trzí­ch udržitelného bydlení­ pořádá již čtvrtou sérii odborných seminářů pro projektanty, architekty, stavební­ firmy a ostatní­ profesionály ve stavebnictví­. Semináře se v roce 2016 zaměří­ na problémy akustiky. Toto téma bude zí­skávat na aktuálnosti a Saint-Gobain se svými výrobky již nabí­zí­ nespočet komplexní­ch řešení­.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

286 882 025

Rekonstrukce a sanace v praxi

16-02-2016 úterý 8:30 13:15

Místo konání: Hradec Králové KC Aldis, Malý sál, Eliščino nábřeží­ 375

Popis: Na základě pozitivní­ch ohlasů většiny účastní­ků předchozí­ch třech roční­ků jsme opět připravili program zaměřený na praktické zkušenosti jak z oblasti navrhování­, tak z oblasti následného provádění­ stavební­ch prací­. Ve čtvrtém roční­ku reagujeme na přání­ účastní­ků zaměřit se ví­ce na problematiku rekonstrukce a sanace stávají­cí­ch budov, a to předevší­m ve vazbě na problematiku vlhkosti ve stavbách a diagnostiku poruch jednotlivých konstrukcí­.

Kontakt: info@organizační.cz

Organizační­.cz

Miroslav Bezouška

Místo konání: Zvolen hotel Tenis, Neresnická cesta 13

Popis: Predstavujeme zabezpečovací­ systém s revolučným ovládaní­m. JABLOTRON 100 sa prispí´sobí­ bytu, rodinnému domu, prevádzke alebo kancelárskej budove. Poskytuje viac sekcií­, uží­vateĞov, detektorov a programovateĞných výstupov. Okrem zabezpečenia a prí­stupového systému vyrieši aj automatizáciu v objekte.

Kontakt: skolenie@jablotron.sk

JABLOTRON Slovakia s.r.o.

Sasinkova 14, 010 01 Š˝ilina

Místo konání: Hradec Králové Nové Adalbertinum, Velké nám. 32

Popis: Pořádají­cí­ firmy Honeywell, Reflex CZ, Stiebel Eltron a Wilo CS si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na podporu projekční­ činnosti v oblasti technických zaří­zení­ budov. Seminář je zařazen do Projektu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT a je ohodnocen 1 kreditní­m bodem.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Praha Hotel DAP

Popis: Nové programovací­ období­ se o ví­ce než rok zpozdilo, první­ výzvy byly vyhlášeny až ve druhé polovině roku 2015. ČR se potýká v oblasti dotací­ s vážnými problémy, které si přenesla z minulých let. Na vině jsou administrativní­ chyby, legislativní­ a byrokratická nepřehlednost a nedostatky v projektech.

Kontakt: helena.sochrova@bidservices.cz

B.I.D. services, s. r. o.

Helena Sochrová

TLAK 2016

16-02-2016 - 18-02-2016 úterý - čtvrtek

Místo konání: Hradec Králové Hotel Černigov *** Riegrovo náměstí­ 1494, Hradec Králové

Popis: 16. roční­k odborného fíłra pořádaný pod odbornou garancí­ Asociace pracovní­ků tlakových zaří­zení­ a Technické inspekce ČR v Hotelu Černigov. Akce TLAK 2016 bude zařazena do vzdělávací­ho programu ČKAIT a hodnocena 3mi body.

Kontakt: konference@medim.cz

ATZ – Asociace pracovní­ků tlakových zaří­zení­

DELTA - FORUM 2016

16-02-2016 úterý 8:00 14:00

Místo konání: Brno Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1

Popis: Letošní­ DELTA - FORUM Vás seznámí­ se zásadami navrhování­ šikmých střech, bezpečně Vás provede legislativní­mi nástrahami ve spojitosti s praxí­ na střeše a nabí­dne Vám novinky pro rok 2016. Všem absolventům DELTA - FORA bude, na základě údajů z prezenční­ listiny, vystaven a zaslán certifikát.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Semináře PROTHERM 2016

16-02-2016 úterý 9:00 12:30

Místo konání: Brno Hotel Slovan, Lidická 23

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na odborné semináře značky PROTHERM. Program semináře bude zaměřen na novinky v legislativě technických zaří­zení­ budov v roce 2015. Na semináři budou představeny inovace ve výrobní­m sortimentu značky PROTHERM pro rok 2016.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Praha Hotel DAP, Praha 6

Popis: Jak se mění­ Operační­ programy pro další­ období­? Budou jednodušší­? Kdo má šanci se o evropské dotace nadále ucházet? Mění­ se zásadně podmí­nky? Zjednoduší­ se administrace? Jak se bránit nebezpečí­ vracení­ dotací­? Jak se mění­ toky peněz a jaký to bude mí­t dopad na projekty? Tato témata budou zodpovězena na konferenci.

Kontakt: helena.sochrova@bidservices.cz

B.I.D. services s.r.o.

222 780 147

Místo konání: Olomouc RCO, Jeremenkova 40b

Popis: Odborný seminář, který je zaměřen na problematiku větrání­ škol a představení­ novinky na trhu větrací­ch technologií­. Seznámí­me Vás s výhodami patentovaného zaří­zení­ DUPLEX INTER 720. Jedná se o nově vyvinutou technologií­ zejména pro školská zaří­zení­.

Kontakt: petra.zavadova@intoza.cz

INTOZA s.r.o.

Petra Závadová

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Zehnder akademie, Pionýrů 641, 391 02

Popis: Podrobné technické parametry výrobků Zehnder. Uvedení­ do provozu, nastavení­ větrací­ jednotky; vyregulování­ systému, měří­cí­ zaří­zení­, zaškolení­; Možné poruchy a jejich diagnostika, náhradní­ dí­ly; záruční­ a pozáruční­ servis na výrobky Zehnder; Protokol o zprovoznění­, vyregulování­, servis. zásahu

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

731 414 443

SAINT-GOBAIN Fí?RUM 2016

17-02-2016 středa 8:30 13:00

Místo konání: PlzeŠˆ Hotel Primavera – Congress Hall Nepomucká 128

Popis: Skupina Saint-Gobain, globální­ lí­dr na trzí­ch udržitelného bydlení­ pořádá již čtvrtou sérii odborných seminářů pro projektanty, architekty, stavební­ firmy a ostatní­ profesionály ve stavebnictví­. Semináře se v roce 2016 zaměří­ na problémy akustiky. Toto téma bude zí­skávat na aktuálnosti a Saint-Gobain se svými výrobky již nabí­zí­ nespočet komplexní­ch řešení­.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

286 882 025

Místo konání: Zvolen hotel Tenis, Neresnická cesta 13

Popis: V rámci jednodenného kurzu vás zoznámime s novinkami, ktoré Jablotron za posledný rok uviedol na trh. Ďalej preberieme do ví¤čší­ch podrobností­ funkcie alarmu JABLOTRON 100, vrátane riešenia neštandardných požiadaviek zákazní­kov. V rámci výkladu je vyhradený dostatočný priestor na riešenie otázok.

Kontakt: skolenie@jablotron.sk

JABLOTRON Slovakia s.r.o.

Sasinkova 14, 010 01 Š˝ilina

Místo konání: Zlí­n Hotel Moskva, Nám. Práce 2512

Popis: Pořádají­cí­ firmy Honeywell, Reflex CZ, Stiebel Eltron a Wilo CS si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na podporu projekční­ činnosti v oblasti technických zaří­zení­ budov. Seminář je zařazen do Projektu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT a je ohodnocen 1 kreditní­m bodem.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

DELTA - FORUM 2016

17-02-2016 středa 8:00 14:00

Místo konání: Brno Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1

Popis: Letošní­ DELTA - FORUM Vás seznámí­ se zásadami navrhování­ šikmých střech, bezpečně Vás provede legislativní­mi nástrahami ve spojitosti s praxí­ na střeše a nabí­dne Vám novinky pro rok 2016. Všem absolventům DELTA - FORA bude, na základě údajů z prezenční­ listiny, vystaven a zaslán certifikát.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Zlí­n CENTROPROJEKT, a.s., Š tefánikova 167, 760 01 Zlí­n

Popis: Stát potřebuje splnit sliby dané EU ohledně čistoty vod a naplnit měšec, a tak jednou z možností­ je zpří­snit předpisy a vybrat ví­ce za vypouštění­ odpadní­ch vod. O tom, jak se vyhnout pokutám a zvýšeným poplatkům nebo jak alespoŠˆ zmí­rnit dopady nové legislativy, je tento seminář.

Kontakt: cibula@asio.cz

ASIO, spol. s r.o.

Vratislav Cibula

Místo konání: Brno hotel Omega, Kří­dlovická 19b

Popis: Odborný seminář, který je zaměřen na problematiku větrání­ škol a představení­ novinky na trhu větrací­ch technologií­. Seznámí­me Vás s výhodami patentovaného zaří­zení­ DUPLEX INTER 720. Jedná se o nově vyvinutou technologií­ zejména pro školská zaří­zení­.

Kontakt: petra.zavadova@intoza.cz

INTOZA s.r.o.

Petra Závadová

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Zehnder akademie, Pionýrů 641, 391 02

Popis: Podrobný postup návrhu konceptu větrání­ a vytvoření­ cenové nabí­dky v bezplatném programu Zehnderjavascript:galerie();void(0); ComfoPlan pro byt, dům a další­ aplikace (vlastní­ notebook výhodou); zahrnuje vytvoření­ účtu pro uživatele, zadání­ parametrů stavby, stanovení­ výkonu větrání­ dle vyhlášky, volba jednotky, schéma rozvodů vzduchu, výpis materiálu, cenová nabí­dka.

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

731 414 443

Místo konání: Zvolen hotel Tenis, Neresnická cesta 13

Popis: Na funkčných paneloch uvidí­te praktické ukážky funkcií­ a nastavení­ autoalarmov s ich detektormi. Predvedieme vám lokalizáciu a blokovanie vozidla. Zoznámime vás s monitoringom prevádzky firemných flotí­l a s využití­m našej aplikácie pre bežného uží­vateĞa vozidla.

Kontakt: skolenie@jablotron.sk

JABLOTRON Slovakia, s.r.o.

Sasinkova 14, 010 01 Š˝ilina, SR

Místo konání: Praha Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Popis: Pořádají­cí­ firmy Honeywell, Reflex CZ, Stiebel Eltron a Wilo CS si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na podporu projekční­ činnosti v oblasti technických zaří­zení­ budov. Seminář je zařazen do Projektu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT a je ohodnocen 1 kreditní­m bodem.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Povinné zkoušky 406 + Nový kurz o tepelných čerpadlech

18-02-2016 - 19-02-2016 čtvrtek 9:00 - pátek 17:00

Místo konání: Brno Střední­ polytechnická škola Brno (Jí­lová 36,)

Popis: Asociace pro využití­ tepelných čerpadel vyhlašuje v rámci vzdělávací­ch aktivit pro rok 2016 další­ termí­n zkoušek podle zákona 406/2000 Sb. určených pro instalatéry tepelných čerpadel. Tyto zkoušky jsou také povinné v pří­padě žádosti o dotace.

Kontakt:

Asociace pro využití­ tepelných čerpadel

SFS Festival Turnov 2016

18-02-2016 - 19-02-2016 čtvrtek 8:00 - pátek 15:00

Místo konání: Turnov EA Zámecký hotel Hrubá Skála, Hrubá Skála 1

Popis: SFS Intec si Vás dovolujeme pozvat na dvoudenní­ festival velmi zají­mavých stavební­ch přednášek a workshopů. „SFS Festival Turnov 2016“ nabí­dne všem posluchačům komplexní­ pohled na aktuální­ stavební­ témata: Moderní­ konstrukční­ systémy a fasády staveb. On-line přihláška na www.azpromo.cz.

Kontakt:

SFS intec s.r.o

286 882 025 - AZ Promo

Š kolení­ Brilon pro rok 2016

18-02-2016 čtvrtek 9:00 15:10

Místo konání: Praha Brilon a.s. Sezemická 6/A3

Popis: Š kolení­ je určeno zejména pro projektanty, montážní­ organizace a obchodně-technické pracovní­ky specializovaných velkoobchodů.

Kontakt: info@brilon.cz

BRILON a.s.

226 21 21 21

DELTA - FORUM 2016

18-02-2016 čtvrtek 8:00 14:00

Místo konání: Ostrava Clarion Congress Hotel, Zkrácená 2703

Popis: Letošní­ DELTA - FORUM Vás seznámí­ se zásadami navrhování­ šikmých střech, bezpečně Vás provede legislativní­mi nástrahami ve spojitosti s praxí­ na střeše a nabí­dne Vám novinky pro rok 2016. Všem absolventům DELTA - FORA bude, na základě údajů z prezenční­ listiny, vystaven a zaslán certifikát.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Ostrava VŠ B-TU budova A611

Popis: Dotace z programu Zelená úsporám jsou podmí­něny montáží­ oprávněnou osobou, která je držitelem osvědčení­ o profesní­ kvalifikaci. Pro zájemce o certifikaci jsme připravili další­ řadu termí­nů.

Kontakt: akademiesolar@seznam.cz

AKADEMIE MMM SOLAR, s.r.o.

Ing. Miloslav Muží­k

Akademie zateplování­

18-02-2016 čtvrtek

Místo konání: Praha Střední­ odborná škola stavební­ a zahradnická U芈ovská 190 00 Praha Praha 9

Popis: Program je zaměřen na projektanty, architekty, energetické auditory, realizační­ firmy a jinou odbornou veřejnost. Zprostředkovává co nejví­ce informací­ z oblasti zateplování­ staveb. Absolvování­ Akademie je hodnoceno v rámci celoživotní­ho vzdělávání­ České komory autorizovaných inženýrů a techniků ČKAIT i České komory architektů ČKA.

Kontakt:

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.


Převzato z http://www.tzb-info.cz.

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Energoblog

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

2005-11-29

Další


Doporučujeme
Komerční sdělení
Nᚠe-shop

S energií efektivně - příručka pro energeticky úspornou domácnost

obrázek - S energií efektivně - příručka pro energeticky úspornou domácnost Cílem publikace je přinést ucelený přehled možností, jak snížit spotřebu energie v domácnosti - jak snížit spotřebu elektřiny, jak uspořit při vytápění, jaký vybrat zdroj tepla, zda využít obnovitelné zdroje (fotovoltaiku) a kde získat radu a finanční podporu.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější
Komerční sdělení

Energetika.cz 2016 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft