Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Kalendář akcíVýstavy, veletrhy, semináře od 02.10.2014 do 09.10.2014

Místo konání: Brno

Popis: Pokud chcete zí­skat oprávnění­ k montáži protipožární­ch a akustických konstrukcí­ fermacell, přihlaste se na jedno z letošní­ch certifikační­ch školení­, které probí­hají­ od února do listopadu v akreditovaných školicí­ch střediscí­ch na celém území­ České republiky. Certifikát ze školení­ fermacell, který je vydáván pod záštitou Cechu suché výstavby České republiky dle zákona 246/01 Sb., bude pro účastní­ky dokladem, že firma a proškolená osoba mají­ plnou kompetenci k práci s protipožární­mi a akustickými konstrukcemi fermacell.

Kontakt: klaus.krevalek@xella.com; david.svabensky@xella.com

Fermacell GmbH, org. složka

Česká střediska: Klaus Křeválek: 602 453 927, fax: 374 631 076
Moravská střediska: David Š vábenský: 721 448 666, fax: 549 210 068

HVAC praktické semináře

02-10-2014 čtvrtek 9:00 13:30

Místo konání: Brno Hotel Vista, Hudcova 72, Brno

Popis: Vážení­ obchodní­ partneři,dovolujeme si Vás pozvat na odborné workshopy a tí­m navázat na úspěšnou sérii jarní­ch školení­. Na semináři se zaměří­me na praktické fungování­ produktů Danfoss z oblasti vyvažování­ soustav a to i prostřednictví­m demonstrování­ fungování­ soustavy na demo panelu, kde se budou simulovat různé podmí­nky.

Kontakt:

DANFOSS, s. r. o.

Místo konání: České Budějovice Clarion Congress Hotel, Pražská tří­da 2306/14

Popis: Odborná sympozia zaměřená na problematiku revitalizace bytového fondu. Zařazeny budou přednášky vztahují­cí­ se k tématům z oblasti:

 • stavební­ch technologií­
 • zateplovací­ch a izolační­ch systémů
 • financování­ a dotační­ch titulů
 • vytápění­ a zdrojů tepla
 • výtahových a zabezp. systémů
a mnoho další­ch.

Kontakt: info@pronasdum.cz

Pro nᚠdům o.s.

721 184 237

Větrání­ s rekuperací­

02-10-2014 čtvrtek 9:00 12:00

Místo konání: Praha Ptáček, Severní­ 275, Jinočany, T 602 537 288

Popis: Typy, parametry a přednosti větrací­ch jednotek a vysoce hygienických rozvodů vzduchu
Prohlí­dka a vyzkoušení­ vystavených vzorků vč. jedinečných entalpických výmění­ků
Zásady pro prodej, návrh systému větrání­, optimální­ montáž, zprovoznění­ a údržbu

Kontakt: roman.subrt@zehndergroup.com

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Ing. Roman Š ubrt, 731 617 070

Předcházení­ vzniku odpadů

02-10-2014 čtvrtek 8:00 18:00

Místo konání: Praha-Suchdol Česká zemědělská univerzita, aula

Popis: CEMC a FŠ˝P ČZU v Praze pod patronací­ Odpadového fíłra zvou na 1. roční­k národní­ konference.
Abychom šli pří­kladem v předcházení­ vzniku odpadů, nebude připravován žádný sborní­k, ale zvukový i obrazový záznam všech vystoupení­ spolu se všemi prezentacemi bude všem zpří­stupněn na webu konference.

Kontakt: prochazka@cemc.cz

CEMC

Ing. O. Procházka, tel. (+420) 274 784 448

Místo konání: Praha Evropský dům, Jungmannova 24

Popis: Na debatě vystoupí­ zástupci institucí­ EU, státní­ správy i soukromého a neziskového sektoru. Cí­lem debaty je diskutovat o dosažitelnosti cí­lů EU v oblasti energetické účinnosti a jejich pří­padného dopadu na hospodářský růst a konkurenceschopnost České republiky a EU.
Debata je součástí­ projektu Zastoupení­ Evropské komise v ČR a Informační­ kanceláře Evropského parlamentu v ČR s cí­lem komunikovat aktuální­ evropská témata vůči široké skupině odborné i laické veřejnosti realizovaného Konfederací­ zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR ve spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací­ při EU.

Kontakt: prague@cebre.cz

Zastoupení­ EK v ČR ve spolupráci s CEBRE

Místo konání: Bánská Bystrica Hotel Lux

Popis: V porovnání­ s ostatní­mi (tradiční­mi) izolační­mi materiály poskytují­ izolační­ desky Kingspan nejvyšší­ účinnost na čtvereční­ metr. Jedná se tak o nejjednodušší­ způsob, jak splnit všechny požadavky investora.

Kontakt: asice@asice.sk

Kingspan Izolace

pořádá agentura A-SICE s.r.o.

Místo konání: Praha sí­dlo společnosti PREFA Aluminiumprodukte, K Zelenči 2883/14, Praha 9 - Horní­ Počernice

Popis: Střešní­ a fasádní­ systémy PREFA Aluminiumprodukte, maloformátové a drážkované střešní­ krytiny (výhody a pří­klady použití­ jednotlivých typů), okapové systémy, specifika střech na horách a protisněhová opatření­, představení­ jednotlivých typů fasádní­ch systémů, pří­klady vhodných skladeb.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Olomouc Na Střelnici 48

Popis: Zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP může vykonat každá osoba, která podá stanoveným způsobem držiteli akreditace závaznou přihlášku, splní­ předepsané kvalifikační­ předpoklady a uhradí­ stanovený poplatek.

Kontakt: katerina.stiborova@arranogroup.cz

Arrano Group s.r.o.

Kateřina Stiborová

HVAC praktické semináře

06-10-2014 pondělí­ 9:00 13:30

Místo konání: Hradec Králové Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336, Hradec Králové

Popis: Vážení­ obchodní­ partneři,dovolujeme si Vás pozvat na odborné workshopy a tí­m navázat na úspěšnou sérii jarní­ch školení­. Na semináři se zaměří­me na praktické fungování­ produktů Danfoss z oblasti vyvažování­ soustav a to i prostřednictví­m demonstrování­ fungování­ soustavy na demo panelu, kde se budou simulovat různé podmí­nky.

Kontakt:

DANFOSS, s. r. o.

Produkty, návrh & montហří­zeného větrání­

06-10-2014 pondělí­ 9:00 16:00

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Zehnder Akademie, Pionýrů 641

Popis: Obsah: Princip ří­zeného větrání­, rekuperace tepla a vlhkosti
Typy parametry a přednosti: větrací­ jednotky, jedinečné entalpické výmění­ky, zemní­ výmění­ky, předehřev, chladí­cí­ jednotky, rozvody vzduchu, ventily, designové mří­žky
Závady, vyhlášky, pří­klad návrhu v programu ComfoPlan
Odborná instalace, program Zehnder "Výrobky & služby"
Pří­klady realizací­ - novostavba, rekonstrukce

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

731 414 443

Místo konání: Hradec Králové Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494

Popis: Pořádají­cí­ firmy Uponor, PZP Heating, Kermi a Thermona si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na možnosti úspor energií­ ve vytápění­ a přenosu tepla v budovách - technické podmí­nky, nová legislativa. Seminář je zařazení­ do Projektu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT - ohodnocen 1 bodem.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Praha Clarion Congress Hotel Prague

Popis: The ECAC programme will provide a forum for exchange and sharing knowledge on climate monitoring and prediction and the development of climate services.
In line with the Global Framework of Climate Services (GFCS) these initiatives are increasingly developed through partnerships and dialogue, between scientists, developers, providers and end-users, the primary aim being to support society to cope with and adapt to climate extremes, in particular those with high impacts.

Kontakt:

Pořadatel:Česká meteorologická společnost

http://www.ems2014.eu/registration.html

Místo konání: Brno Hotel Avanti, Střední­ 61

Popis: Odborná sympozia zaměřená na problematiku revitalizace bytového fondu. Zařazeny budou přednášky vztahují­cí­ se k tématům z oblasti:

 • stavební­ch technologií­
 • zateplovací­ch a izolační­ch systémů
 • financování­ a dotační­ch titulů
 • vytápění­ a zdrojů tepla
 • výtahových a zabezp. systémů
a mnoho další­ch.

Kontakt: info@pronasdum.cz

Pro nᚠdům o.s.

721 184 237

Klimatická změna: realita bez mýtů

07-10-2014 úterý 18:00

Místo konání: Praha Profesní­ dům, Refektář, MFF UK, Malostranské náměstí­ 25

Popis: Panelová diskuse o záležitostech klimatické změny, její­ch důsledků a jak se s nimi vyrovnat: které aspekty přinášejí­ největší­ rizika, jak jim lze čelit, jaké klimatické služby je potřeba rozví­jet k redukci rizik a zlepšení­ připravenosti na klimatickou změnu, odraz neurčitosti v adaptací­ch na klimatickou změnu
Diskutují­cí­:

 • D. Jacob (head of Climate Services Centre, Hamburg)
 • H. von Storch (director, Institute of Coastal Research, Germany)
 • C. Goodess (senior research associate, UEA, England)
 • R. Benestad (MET Norway, RealClimate)

Kontakt:

Pořadatel:Česká meteorologická společnost a Matematicko-fyzikální­ fakulta UK

Místo konání: Banská Bystrica Hotel LUX

Popis: Cí­lem konference je přispět ke zvýšení­ odborného poznání­ při zabezpečení­ efektivní­ho a trvale udržitelného energetického hospodářství­ a k dosažení­ konkurenceschopného prostředí­, které zabezpečí­ trvale udržitelnou, bezpečnou, spolehlivou a efektivní­ nabí­dku energetických služeb za přijatelné ceny s dostatečnou ochranou spotřebitelů i životní­ho prostředí­.

Kontakt:

Pořadatel:ASENEM - Asociácia energetických manažérov

Místo konání: Olomouc Střední­ škola polytechnická, Rooseveltova 472/79

Popis: Určeno montérům a revizní­m technikům pro rozsahy osvědčení­:

 • domovní­ plynovody na plynná paliva, kromě PB, butanu a jejich směsí­ – f1
 • průmyslové plynovody na plynná paliva kromě PB, butanu a jejich směsí­ – f2
 • spotřebiče pod 50 kW na plynná paliva – g1
 • kotle 50 kW a ví­ce na plynná paliva – g2

Kontakt:

ČSTZ - České sdružení­ pro technická zaří­zení­

Ing. Burišin Miroslav, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929

Místo konání: Brno Kongresové centrum BVV, sál C, Výstaviště 1

Popis: Hlavní­ téma: Defekty povrchů stavební­ch děl, pří­činy jejich vzniku, nevhodné pracovní­ postupy a sanace poškozených povrchů. Program a podrobnější­ informace naleznete v přiložené pozvánce. Seminář je zařazen do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Brno Hotel International, Husova 16

Popis: Pořádají­cí­ firmy Uponor, PZP Heating, Kermi a Thermona si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na možnosti úspor energií­ ve vytápění­ a přenosu tepla v budovách - technické podmí­nky, nová legislativa. Seminář je zařazení­ do Projektu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT - ohodnocen 1 bodem.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Zehnder Akademie, Pionýrů 641

Popis: Obsah: Podrobné technické parametry výrobků Zehnder
Uvedení­ do provozu, nastavení­ větrací­ jednotky
Vyregulování­ systému, měří­cí­ zaří­zení­, zaškolení­
Možné poruchy a jejich diagnostika, náhradní­ dí­ly
Záruční­ a pozáruční­ servis na výrobky Zehnder
Protokol o zprovoznění­, vyregulování­, servis. zásahu

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

731 414 443

Místo konání: Olomouc Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36

Popis: Hlavní­ téma: Ní­zkoenergetická a pasivní­ výstavba budov, základové konstrukce, kompletní­ stavební­ systémy, účinné a odolné izolační­ desky. Seminář je určen pro odbornou stavební­ veřejnost a je zařazen do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Brno Hotel Avanti, Střední­ 61

Popis: Odborná sympozia zaměřená na problematiku revitalizace bytového fondu. Zařazeny budou přednášky vztahují­cí­ se k tématům z oblasti:

 • stavební­ch technologií­
 • zateplovací­ch a izolační­ch systémů
 • financování­ a dotační­ch titulů
 • vytápění­ a zdrojů tepla
 • výtahových a zabezp. systémů
a mnoho další­ch.

Kontakt: info@pronasdum.cz

Pro nᚠdům o.s.

721 184 237

Větrání­ s rekuperací­

08-10-2014 středa 9:00 12:00

Místo konání: Praha Richter+Frenzel, U Technoplynu1572, Praha 9, T 725 526 626

Popis: Typy, parametry a přednosti větrací­ch jednotek a vysoce hygienických rozvodů vzduchu
Prohlí­dka a vyzkoušení­ vystavených vzorků vč. jedinečných entalpických výmění­ků
Zásady pro prodej, návrh systému větrání­, optimální­ montáž, zprovoznění­ a údržbu

Kontakt: roman.subrt@zehndergroup.com

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Ing. Roman Š ubrt, 731 617 070

Revit Architecture 2015 - základní­ školení­ (3 dny)

08-10-2014 - 10-10-2014 středa 09:00 - pátek 16:30

Místo konání: České Budějovice CAD Studio, Tylova 17

Popis: Pronikněte do tajů modelování­ v Revit Architecture. Š kolení­ je určeno pro architekty a stavební­ inženýry, kteří­ pracují­ s CAD/BIM programem Revit Architecture. Š kolení­ je zaměřeno na zvládnutí­ základní­ch funkcí­ programu tak, aby byl posluchač schopen vytvořit projektovou dokumentaci všech stupŠˆů.

Kontakt: info@cadstudio.cz

CAD Studio a.s.

Místo konání: Zlí­n Hotel Moskva, Nám. Práce 2512

Popis: Pořádají­cí­ firmy Uponor, PZP Heating, Kermi a Thermona si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na možnosti úspor energií­ ve vytápění­ a přenosu tepla v budovách - technické podmí­nky, nová legislativa. Seminář je zařazení­ do Projektu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT - ohodnocen 1 bodem.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Most

Popis: Pokud chcete zí­skat oprávnění­ k montáži protipožární­ch a akustických konstrukcí­ fermacell, přihlaste se na jedno z letošní­ch certifikační­ch školení­, které probí­hají­ od února do listopadu v akreditovaných školicí­ch střediscí­ch na celém území­ České republiky. Certifikát ze školení­ fermacell, který je vydáván pod záštitou Cechu suché výstavby České republiky dle zákona 246/01 Sb., bude pro účastní­ky dokladem, že firma a proškolená osoba mají­ plnou kompetenci k práci s protipožární­mi a akustickými konstrukcemi fermacell.

Kontakt: klaus.krevalek@xella.com; david.svabensky@xella.com

Fermacell GmbH, org. složka

Česká střediska: Klaus Křeválek: 602 453 927, fax: 374 631 076
Moravská střediska: David Š vábenský: 721 448 666, fax: 549 210 068

HVAC praktické semináře

09-10-2014 čtvrtek 9:00 13:30

Místo konání: PlzeŠˆ Parkhotel PlzeŠˆ, U Borského parku 31, PlzeŠˆ

Popis: Vážení­ obchodní­ partneři,dovolujeme si Vás pozvat na odborné workshopy a tí­m navázat na úspěšnou sérii jarní­ch školení­. Na semináři se zaměří­me na praktické fungování­ produktů Danfoss z oblasti vyvažování­ soustav a to i prostřednictví­m demonstrování­ fungování­ soustavy na demo panelu, kde se budou simulovat různé podmí­nky.

Kontakt:

DANFOSS, s. r. o.

Větrání­ s rekuperací­

09-10-2014 čtvrtek 9:00 12:00

Místo konání: Hradec Králové Richter+Frenzel, Stavební­ 1066, T 602 562 482

Popis: Typy, parametry a přednosti větrací­ch jednotek a vysoce hygienických rozvodů vzduchu
Prohlí­dka a vyzkoušení­ vystavených vzorků vč. jedinečných entalpických výmění­ků
Zásady pro prodej, návrh systému větrání­, optimální­ montáž, zprovoznění­ a údržbu

Kontakt: roman.subrt@zehndergroup.com

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Ing. Roman Š ubrt, 731 617 070

Místo konání: Ostrava Hotel Imperial, Tyršova 6

Popis: Pořádají­cí­ firmy Uponor, PZP Heating, Kermi a Thermona si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na možnosti úspor energií­ ve vytápění­ a přenosu tepla v budovách - technické podmí­nky, nová legislativa. Seminář je zařazení­ do Projektu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT - ohodnocen 1 bodem.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­


Převzato z http://www.tzb-info.cz.

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Energoblog

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

2005-11-29

Další


Doporučujeme
Komerční sdělení
Nᚠe-shop

Pasivní panelák? A to myslíte vážně?

obrázek - Pasivní panelák? A to myslíte vážně? Kniha je určena bytovým družstvům a sdružením vlastníků, ale i odborníkům a studentům. Shrnuje dnešní nejaktuálnější poznatky z oblasti rekonstrukcí panelových domů, realizovaných s cílem minimalizovat energetickou náročnost domu a provozní náklady při zachování ekonomické návratnosti investice.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější

Energetika.cz 2014 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft