Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Kalendář akcíVýstavy, veletrhy, semináře od 02.03.2015 do 09.03.2015

Odborná exkurze do Německa na téma energetická efektivita budov

02-03-2015 - 05-03-2015 pondělí­ 9:00 - čtvrtek 17:30

Místo konání: Norimberk, Erlangen, Mainburg, Nördlingen, Mnichov Spolková republika Německo

Popis: Česko-německá obchodní­ a průmyslová komora pořádá od 2. do 5.3. 2015 informační­ cestu pro české odborní­ky do Německa na téma Energetická efektivita budov. Účastní­ci exkurze navští­ví­ firmy a instituce specializují­cí­ se na inovativní­ řešení­ a technologie pro sní­žení­ energetické náročnosti budov.

Kontakt: knollova@dtihk.cz

Pořadatel:Česko-německá obchodní­ a průmyslová komora

Renáta Knollová

Místo konání: Hradec Králové Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494

Popis: Pořádají­cí­ firmy Zehnder, Tepelná čerpadla IVT a GEROtop si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na moderní­ technologie pro vytápění­, chlazení­ a větrání­ budov. Zají­mavá témata zaměřená např. na řešení­ problematiky dnešní­ch utěsněných staveb najdete v podrobnostech v pozvánce.

Kontakt:

Společnost pro techniku prostředí­

stp@stpcr.cz

Společnost REMAK, a.s. na veletrhu Mir Klimata 2015

03-03-2015 - 06-03-2015 úterý - pátek

Místo konání: Moskva Moskevské výstaviště Crocus Expo

Popis: REMAK se těší­ na setkání­ v naší­ business zíłně. V produkt zíłně Vám rádi představí­me celou řadu novinek. Pří­mo na stánku uvidí­te vzduchotechnické jednotky v provedení­ pro čisté prostory a zdravotnictví­, novou generaci jednotek pro bazénové haly, připravovanou novou řadu malých kompaktní­ch jednotek, nové vysoce účinné ventilátory RE a fancoily fCube!.

Kontakt:

Pořadatel:MIR KLIMATA 2015

Místo konání: Brno

Popis: Srdečně Vás zveme na školení­ Komí­nové systémy HELUZ. Přijďte se seznámit s novinkami i zají­mavostmi z oboru a jejich využití­m v praxi. Produktové školení­ je určeno pro prodejce, stavební­ a montážní­ firmy, projektanty a širokou veřejnost.

Kontakt: coufalĂ­k@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Martin Coufalí­k, Tel.: 602 284 566

Místo konání: Hradec Králové Aldis kongresové centrum, Malý sál, Eliščino nábřeží­ 375

Popis: Na základě pozitivní­ch ohlasů většiny účastní­ků předchozí­ch dvou roční­ků jsme opět připravili program zaměřený na praktické zkušenosti jak z oblasti navrhování­, tak z oblasti následného provádění­ stavení­ch prací­. Překvapení­m byl velký zájem účastní­ků o ví­ce informací­ zaměřených na problematiku vlhkosti ve stavbách a poruchy podlahových konstrukcí­. Proto je letošní­ roční­k zaměřený ví­ce na tyto oblasti.

Kontakt: m.bezouska@organizacni.cz

Pořadatel:organizační­.cz

Miroslav Bezouška, 776 103 540

Certifikace DELTA - Fí?RUM 2015

03-03-2015 úterý 8:00 13:45

Místo konání: Brno Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1

Popis: Cí­lem letošní­ho DELTA - Fí“RA, je rozší­ření­ všeobecně platných pravidel, pojmů a technických řešení­ ku prospěchu šikmých střech i všech, kteří­ se na jejich návrzí­ch a realizací­ch podí­lejí­. Všem absolventům DELTA - Fí“RA bude, na základě údajů z prezenční­ listiny, vystaven a zaslán certifikát.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

PREFA ACADEMY 2015

03-03-2015 - 04-03-2015 úterý - středa

Místo konání: Praha PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., K Zelenči 2883/14, Praha 9 – Horní­ Počernice

Popis: Pro dlouhodobou funkci střešní­ch a fasádní­ch systémů je důležitým faktorem nejen vysoce kvalitní­ materiál, ale také profesionální­ instalace. Proto nabí­zí­ PREFA Aluminiumprodukte možnost praktického proškolení­ všech partnerů ve špičkově vybavených školicí­ch prostorách pod názvem PREFA Academy.

Kontakt: denisa.musilova@prefa.com

Prefa Aluminiumprodukte, s.r.o.

Denisa Musilová, 234 496 501

Odborné školení­ ROCKWOOL

03-03-2015 úterý 9:00 12:30

Místo konání: Bohumí­n Š kolicí­ centrum ROCKWOOL, Cihelní­ 769, Bohumí­n

Popis: Tým specialistů ROCKWOOL Vás zve na odborné školení­ do vlastní­ho školicí­ho centra v Bohumí­ně, kde představí­ své produkty a systémy včetně novinek. Na odborném školení­ společnosti ROCKWOOL - kromě produktového portfolia – budou prezentovány praktické ukázky aplikací­ izolace ve stavební­ch konstrukcí­ch a účastní­ci si také mohou vyzkoušet řezání­ a aplikaci výrobků z kamenné vlny.

Kontakt: info@rockwool.cz

ROCKWOOL, a.s.

596 094 111

Místo konání: Zlí­n Interhotel Moskva, Náměstí­ Práce 2512

Popis: Hlavní­ téma: materiály a technologie pro stavbu a zaří­zení­ moderní­ch, energeticky úsporných domů. Program a další­ informace naleznete v přiložené pozvánce. Seminář je určen pro odbornou stavební­ veřejnost a je zařazen do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Zlí­n Hotel Moskva, Nám. Práce 2512

Popis: Pořádají­cí­ firmy Zehnder, Tepelná čerpadla IVT a GEROtop si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na moderní­ technologie pro vytápění­, chlazení­ a větrání­ budov. Zají­mavá témata zaměřená např. na řešení­ problematiky dnešní­ch utěsněných staveb najdete v podrobnostech v pozvánce.

Kontakt:

Společnost pro techniku prostředí­

stp@stpcr.cz

Místo konání: Hradec Králové Aldis

Popis: ZneškodŠˆování­ srážkových vod ze staveb – definice a právní­ povaha srážkových vod – povinnosti vlastní­ků staveb při zneškodŠˆování­ – obecné nakládání­ se srážkovými vodami – kanalizace. Program kanalizační­ch šachet PP, ČOV. Seminář je hodnocen kreditem ČKAIT. Přednáší­ Jaroslava Nietscheová, prom. práv.

Kontakt: prezentace@psmcz.cz

PSM CZ

602 592 990

Semináře Protherm 2015

04-03-2015 středa 9:00 12:30

Místo konání: Praha Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na odborné semináře značky PROTHERM. Program semináře bude zaměřen na novinky v legislativě technických zaří­zení­ budov v roce 2014. Na semináři budou představeny inovace ve výrobní­m sortimentu značky PROTHERM pro rok 2015.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Ostrava

Popis: Srdečně Vás zveme na školení­ Komí­nové systémy HELUZ. Přijďte se seznámit s novinkami i zají­mavostmi z oboru a jejich využití­m v praxi. Produktové školení­ je určeno pro prodejce, stavební­ a montážní­ firmy, projektanty a širokou veřejnost.

Kontakt: coufalĂ­k@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Martin Coufalí­k, Tel.: 602 284 566

Elektrické ohří­vače vody

04-03-2015 středa 9:00 13:00

Místo konání: Praha Š kolí­cí­ středisko Stiebel Eltron - pří­zemí­, Praha 5, Stodůlky, K Hájům 946/10

Popis: Š kolení­ zaměřené na novinky v sortimentu elektrického ohřevu vody značek Stiebel Eltron AEG a Tatramat patří­cí­ch do skupiny Stiebel Eltron.

Kontakt:

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

Místo konání: Brno PurkyŠˆova 45

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na odborné školení­ zaměřené na vysokoteplotní­ tepelná čerpadla S-THERM+ značky SINCLAIR. Cí­lem školení­ je poskytnout instalační­m firmám dostatek praktických a teoretických informací­ ke správné instalaci a servisu těchto produktů. Těší­me se na setkání­ s Vámi!

Kontakt: tepelnacerpadla@nepa.cz

NEPA, spol. s r. o.

Ing. Jan Andrýs

Certifikace DELTA - Fí?RUM 2015

04-03-2015 středa 8:00 13:45

Místo konání: Brno Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1

Popis: Cí­lem letošní­ho DELTA - Fí“RA, je rozší­ření­ všeobecně platných pravidel, pojmů a technických řešení­ ku prospěchu šikmých střech i všech, kteří­ se na jejich návrzí­ch a realizací­ch podí­lejí­. Všem absolventům DELTA - Fí“RA bude, na základě údajů z prezenční­ listiny, vystaven a zaslán certifikát.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Brno Hotel International, Husova 16

Popis: Pořádají­cí­ firmy Zehnder, Tepelná čerpadla IVT a GEROtop si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na moderní­ technologie pro vytápění­, chlazení­ a větrání­ budov. Zají­mavá témata zaměřená např. na řešení­ problematiky dnešní­ch utěsněných staveb najdete v podrobnostech v pozvánce.

Kontakt:

Společnost pro techniku prostředí­

stp@stpcr.cz

Místo konání: Dolní­ Bukovsko Dolní­ Bukovsko 395, 373 65

Popis: V rámci zařazení­ společnosti Heluz cihlářský průmysl, v.o.s. do systému celoživotní­ho vzdělávání­ členů Společenstva kominí­ků České republiky, si vás dovolujeme pozvat do našeho školí­cí­ho mí­sta. Za účast na školení­ vám budou připsány 3 body do systému celoživotní­ho vzdělávání­ SKČR.

Kontakt: coufalĂ­k@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Martin Coufalí­k, Tel.: 602 284 566

Š kolení­ komí­nového systému HELUZ

05-03-2015 čtvrtek 10:00 15:00

Místo konání: Dolní­ Bukovsko Dolní­ Bukovsko 395, České Budějovice

Popis: V rámci zařazení­ společnosti Heluz cihlářský průmysl, v.o.s. do systému celoživotní­ho vzdělávání­ členů Společenstva kominí­ků České republiky, si vás dovolujeme pozvat do našeho školí­cí­ho mí­sta, kde budou probí­hat školení­ pouze pro členy.

Kontakt: coufalik@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Martin Coufalí­k Tel.: 602 284 566

Místo konání: Brno OREA Wellness Hotel Santon, Pří­stavní­ 1064/38, 635 00 Brno-Bystrc

Popis: Š kolení­ je určeno pro odborné montážní­ firmy. Zaměřeno je na zálohované oběhové čerpadlo, regulaci topení­ a detektory prostředí­. Po školení­ se stáváte montážní­m partnerem Jablotronu a zí­skáváte celu řadu výhod (prodloužený servis na pět let, vzorové projekty a bezplatné odborné poradenství­ a další­).

Kontakt: mildnerova@jablotron.cz

JABLOTRON ALARMS a.s.

Jitka Mildnerová, 488 055 232

Místo konání: Ostrava Vysoká škola bኈská - technický univerzita Ostrava - Poruba, budova Nové auly (mí­stnost NA 2)

Popis: Na základě pozitivní­ch ohlasů většiny účastní­ků předchozí­ch dvou roční­ků jsme opět připravili program zaměřený na praktické zkušenosti jak z oblasti navrhování­, tak z oblasti následného provádění­ stavení­ch prací­. Překvapení­m byl velký zájem účastní­ků o ví­ce informací­ zaměřených na problematiku vlhkosti ve stavbách a poruchy podlahových konstrukcí­. Proto je letošní­ roční­k zaměřený ví­ce na tyto oblasti.

Kontakt: m.bezouska@organizacni.cz

Pořadatel:organizační­.cz

Miroslav Bezouška, 776 103 540

Konzultační­ den "Design pro radiátory 2015"

05-03-2015 čtvrtek 8:00 15:00

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Průmyslová 631

Popis: Konzultační­ den je zaměřený na seznámení­ se s vyhlášeným projektem DESIGN PRO RADIÁTORY 2015, který probí­há v průběhu celého roku 2015. Zájemci mají­ pří­ležitost konzultovat pravidla projektu, seznámit se s manuálem a prohlédnout si výstavku prezentují­cí­ současný design otopných těles BITHERM.

Kontakt: lapacek@bitherm.cz

ELVL s.r.o.

František Lapáček

Certifikace DELTA - Fí?RUM 2015

05-03-2015 čtvrtek 8:00 13:45

Místo konání: Ostrava Seminární­ centrum Akademie, Hrušovská 16

Popis: Cí­lem letošní­ho DELTA - Fí“RA, je rozší­ření­ všeobecně platných pravidel, pojmů a technických řešení­ ku prospěchu šikmých střech i všech, kteří­ se na jejich návrzí­ch a realizací­ch podí­lejí­. Všem absolventům DELTA - Fí“RA bude, na základě údajů z prezenční­ listiny, vystaven a zaslán certifikát.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Ostrava Hotel Imperial, Tyršova 6

Popis: Pořádají­cí­ firmy Zehnder, Tepelná čerpadla IVT a GEROtop si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na moderní­ technologie pro vytápění­, chlazení­ a větrání­ budov. Zají­mavá témata zaměřená např. na řešení­ problematiky dnešní­ch utěsněných staveb najdete v podrobnostech v pozvánce.

Kontakt:

Společnost pro techniku prostředí­

stp@stpcr.cz

Místo konání: České Budějovice Střední­ průmyslová škola stavební­, Reslova ul. 1579/2

Popis: V rámci projektu Správné praxe při obkládání­ keramikou, sklem a kamenem budou realizovány pilotní­ kurzy. Každý účastní­k obdrží­ CD s Pří­ručkou I a Pří­ručkou II. Další­ 2 pilotní­ kurzy budou na Slovenské technické univerzitě, stavební­ fakultě v Bratislavě, která je partnerem projektu. Plánovaný termí­n konec března/duben. Přesný termí­n není­ ještě stanoven.

Kontakt: eduard.justa@gmail.com

Pořadatel:Ceramic Consulting Services

PhDr. Eduard Justa, 606 830 683

Zateplování­ v praxi

06-03-2015 pátek

Místo konání: Olomouc

Popis: Š kolení­ je určeno řemeslní­kům a zaměstnancům realizační­ch firem, kteří­ provádějí­ izolace a zateplení­ pří­mo na stavbě. Naučí­te se správně provádět zateplení­ kontaktní­ch i provětrávaných fasád, vnitřní­ch konstrukcí­ jako jsou podlahy, podhledy, pří­čky a šikmé střechy. Dozví­te se, jak na stavební­ detaily, pochopí­te stavební­ souvislosti a neuniknou Vám ani „vychytávky“ odborní­ků. Přihlaste sebe nebo své zaměstnance na Zateplování­ v praxi ve Zlí­ně, Táboře Ústí­ nad Labem, Praze nebo Pardubicí­ch . Účast je bezplatná a vše, co se naučí­te, si odnesete domů nejen v hlavě, ale i vytištěno v pracovní­m sešitě.

Kontakt: milan.pokrivcak@knaufinsulation.com

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

Pokrivčák Milan, 602 627 219

Provádění­ a kontrola sanací­ betonových konstrukcí­

09-03-2015 - 12-03-2015 pondělí­ 9:00 - čtvrtek 17:00

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT v Praze 4 - Kunratice

Popis: Kurz je zaměřen na problematiku sanací­ železobetonových konstrukcí­, na základy technologie a zkoušení­ betonu. Hovořit se bude o konkrétní­ch pří­kladech řešení­ různých pří­padů sanací­.

Kontakt: kurzy@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

Místo konání: Praha 4 České sdružení­ pro technická zaří­zení­, Modřanská 96a/496

Popis:

Určení­ akce:

pro montážní­ a revizní­ pracovní­ky zaří­zení­ LPG k pohonu motorových vozidel

Kontakt:

ČSTZ - České sdružení­ pro technická zaří­zení­

Ing. Burišin Miroslav, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929


Převzato z http://www.tzb-info.cz.

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Energoblog

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

2005-11-29

Další


Doporučujeme
Komerční sdělení
Nᚠe-shop

Pasivní panelák? A to myslíte vážně?

obrázek - Pasivní panelák? A to myslíte vážně? Kniha je určena bytovým družstvům a sdružením vlastníků, ale i odborníkům a studentům. Shrnuje dnešní nejaktuálnější poznatky z oblasti rekonstrukcí panelových domů, realizovaných s cílem minimalizovat energetickou náročnost domu a provozní náklady při zachování ekonomické návratnosti investice.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější

Energetika.cz 2015 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft