Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Kalendář akcíVýstavy, veletrhy, semináře od 01.03.2015 do 04.04.2015

Odborná exkurze do Německa na téma energetická efektivita budov

02-03-2015 - 05-03-2015 pondělí­ 9:00 - čtvrtek 17:30

Místo konání: Norimberk, Erlangen, Mainburg, Nördlingen, Mnichov Spolková republika Německo

Popis: Česko-německá obchodní­ a průmyslová komora pořádá od 2. do 5.3. 2015 informační­ cestu pro české odborní­ky do Německa na téma Energetická efektivita budov. Účastní­ci exkurze navští­ví­ firmy a instituce specializují­cí­ se na inovativní­ řešení­ a technologie pro sní­žení­ energetické náročnosti budov.

Kontakt: knollova@dtihk.cz

Pořadatel:Česko-německá obchodní­ a průmyslová komora

Renáta Knollová

Místo konání: Hradec Králové Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494

Popis: Pořádají­cí­ firmy Zehnder, Tepelná čerpadla IVT a GEROtop si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na moderní­ technologie pro vytápění­, chlazení­ a větrání­ budov. Zají­mavá témata zaměřená např. na řešení­ problematiky dnešní­ch utěsněných staveb najdete v podrobnostech v pozvánce.

Kontakt:

Společnost pro techniku prostředí­

stp@stpcr.cz

Společnost REMAK, a.s. na veletrhu Mir Klimata 2015

03-03-2015 - 06-03-2015 úterý - pátek

Místo konání: Moskva Moskevské výstaviště Crocus Expo

Popis: REMAK se těší­ na setkání­ v naší­ business zíłně. V produkt zíłně Vám rádi představí­me celou řadu novinek. Pří­mo na stánku uvidí­te vzduchotechnické jednotky v provedení­ pro čisté prostory a zdravotnictví­, novou generaci jednotek pro bazénové haly, připravovanou novou řadu malých kompaktní­ch jednotek, nové vysoce účinné ventilátory RE a fancoily fCube!.

Kontakt:

Pořadatel:MIR KLIMATA 2015

Místo konání: Brno

Popis: Srdečně Vás zveme na školení­ Komí­nové systémy HELUZ. Přijďte se seznámit s novinkami i zají­mavostmi z oboru a jejich využití­m v praxi. Produktové školení­ je určeno pro prodejce, stavební­ a montážní­ firmy, projektanty a širokou veřejnost.

Kontakt: coufalĂ­k@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Martin Coufalí­k, Tel.: 602 284 566

Místo konání: Hradec Králové Aldis kongresové centrum, Malý sál, Eliščino nábřeží­ 375

Popis: Na základě pozitivní­ch ohlasů většiny účastní­ků předchozí­ch dvou roční­ků jsme opět připravili program zaměřený na praktické zkušenosti jak z oblasti navrhování­, tak z oblasti následného provádění­ stavení­ch prací­. Překvapení­m byl velký zájem účastní­ků o ví­ce informací­ zaměřených na problematiku vlhkosti ve stavbách a poruchy podlahových konstrukcí­. Proto je letošní­ roční­k zaměřený ví­ce na tyto oblasti.

Kontakt: m.bezouska@organizacni.cz

Pořadatel:organizační­.cz

Miroslav Bezouška, 776 103 540

Certifikace DELTA - Fí?RUM 2015

03-03-2015 úterý 8:00 13:45

Místo konání: Brno Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1

Popis: Cí­lem letošní­ho DELTA - Fí“RA, je rozší­ření­ všeobecně platných pravidel, pojmů a technických řešení­ ku prospěchu šikmých střech i všech, kteří­ se na jejich návrzí­ch a realizací­ch podí­lejí­. Všem absolventům DELTA - Fí“RA bude, na základě údajů z prezenční­ listiny, vystaven a zaslán certifikát.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

PREFA ACADEMY 2015

03-03-2015 - 04-03-2015 úterý - středa

Místo konání: Praha PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., K Zelenči 2883/14, Praha 9 – Horní­ Počernice

Popis: Pro dlouhodobou funkci střešní­ch a fasádní­ch systémů je důležitým faktorem nejen vysoce kvalitní­ materiál, ale také profesionální­ instalace. Proto nabí­zí­ PREFA Aluminiumprodukte možnost praktického proškolení­ všech partnerů ve špičkově vybavených školicí­ch prostorách pod názvem PREFA Academy.

Kontakt: denisa.musilova@prefa.com

Prefa Aluminiumprodukte, s.r.o.

Denisa Musilová, 234 496 501

Odborné školení­ ROCKWOOL

03-03-2015 úterý 9:00 12:30

Místo konání: Bohumí­n Š kolicí­ centrum ROCKWOOL, Cihelní­ 769, Bohumí­n

Popis: Tým specialistů ROCKWOOL Vás zve na odborné školení­ do vlastní­ho školicí­ho centra v Bohumí­ně, kde představí­ své produkty a systémy včetně novinek. Na odborném školení­ společnosti ROCKWOOL - kromě produktového portfolia – budou prezentovány praktické ukázky aplikací­ izolace ve stavební­ch konstrukcí­ch a účastní­ci si také mohou vyzkoušet řezání­ a aplikaci výrobků z kamenné vlny.

Kontakt: info@rockwool.cz

ROCKWOOL, a.s.

596 094 111

Místo konání: Zlí­n Interhotel Moskva, Náměstí­ Práce 2512

Popis: Hlavní­ téma: materiály a technologie pro stavbu a zaří­zení­ moderní­ch, energeticky úsporných domů. Program a další­ informace naleznete v přiložené pozvánce. Seminář je určen pro odbornou stavební­ veřejnost a je zařazen do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Zlí­n Hotel Moskva, Nám. Práce 2512

Popis: Pořádají­cí­ firmy Zehnder, Tepelná čerpadla IVT a GEROtop si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na moderní­ technologie pro vytápění­, chlazení­ a větrání­ budov. Zají­mavá témata zaměřená např. na řešení­ problematiky dnešní­ch utěsněných staveb najdete v podrobnostech v pozvánce.

Kontakt:

Společnost pro techniku prostředí­

stp@stpcr.cz

Místo konání: Hradec Králové Aldis

Popis: ZneškodŠˆování­ srážkových vod ze staveb – definice a právní­ povaha srážkových vod – povinnosti vlastní­ků staveb při zneškodŠˆování­ – obecné nakládání­ se srážkovými vodami – kanalizace. Program kanalizační­ch šachet PP, ČOV. Seminář je hodnocen kreditem ČKAIT. Přednáší­ Jaroslava Nietscheová, prom. práv.

Kontakt: prezentace@psmcz.cz

PSM CZ

602 592 990

Semináře Protherm 2015

04-03-2015 středa 9:00 12:30

Místo konání: Praha Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na odborné semináře značky PROTHERM. Program semináře bude zaměřen na novinky v legislativě technických zaří­zení­ budov v roce 2014. Na semináři budou představeny inovace ve výrobní­m sortimentu značky PROTHERM pro rok 2015.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Ostrava

Popis: Srdečně Vás zveme na školení­ Komí­nové systémy HELUZ. Přijďte se seznámit s novinkami i zají­mavostmi z oboru a jejich využití­m v praxi. Produktové školení­ je určeno pro prodejce, stavební­ a montážní­ firmy, projektanty a širokou veřejnost.

Kontakt: coufalĂ­k@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Martin Coufalí­k, Tel.: 602 284 566

Elektrické ohří­vače vody

04-03-2015 středa 9:00 13:00

Místo konání: Praha Š kolí­cí­ středisko Stiebel Eltron - pří­zemí­, Praha 5, Stodůlky, K Hájům 946/10

Popis: Š kolení­ zaměřené na novinky v sortimentu elektrického ohřevu vody značek Stiebel Eltron AEG a Tatramat patří­cí­ch do skupiny Stiebel Eltron.

Kontakt:

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

Místo konání: Brno PurkyŠˆova 45

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na odborné školení­ zaměřené na vysokoteplotní­ tepelná čerpadla S-THERM+ značky SINCLAIR. Cí­lem školení­ je poskytnout instalační­m firmám dostatek praktických a teoretických informací­ ke správné instalaci a servisu těchto produktů. Těší­me se na setkání­ s Vámi!

Kontakt: tepelnacerpadla@nepa.cz

NEPA, spol. s r. o.

Ing. Jan Andrýs

Certifikace DELTA - Fí?RUM 2015

04-03-2015 středa 8:00 13:45

Místo konání: Brno Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1

Popis: Cí­lem letošní­ho DELTA - Fí“RA, je rozší­ření­ všeobecně platných pravidel, pojmů a technických řešení­ ku prospěchu šikmých střech i všech, kteří­ se na jejich návrzí­ch a realizací­ch podí­lejí­. Všem absolventům DELTA - Fí“RA bude, na základě údajů z prezenční­ listiny, vystaven a zaslán certifikát.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Brno Hotel International, Husova 16

Popis: Pořádají­cí­ firmy Zehnder, Tepelná čerpadla IVT a GEROtop si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na moderní­ technologie pro vytápění­, chlazení­ a větrání­ budov. Zají­mavá témata zaměřená např. na řešení­ problematiky dnešní­ch utěsněných staveb najdete v podrobnostech v pozvánce.

Kontakt:

Společnost pro techniku prostředí­

stp@stpcr.cz

Místo konání: Dolní­ Bukovsko Dolní­ Bukovsko 395, 373 65

Popis: V rámci zařazení­ společnosti Heluz cihlářský průmysl, v.o.s. do systému celoživotní­ho vzdělávání­ členů Společenstva kominí­ků České republiky, si vás dovolujeme pozvat do našeho školí­cí­ho mí­sta. Za účast na školení­ vám budou připsány 3 body do systému celoživotní­ho vzdělávání­ SKČR.

Kontakt: coufalĂ­k@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Martin Coufalí­k, Tel.: 602 284 566

Š kolení­ komí­nového systému HELUZ

05-03-2015 čtvrtek 10:00 15:00

Místo konání: Dolní­ Bukovsko Dolní­ Bukovsko 395, České Budějovice

Popis: V rámci zařazení­ společnosti Heluz cihlářský průmysl, v.o.s. do systému celoživotní­ho vzdělávání­ členů Společenstva kominí­ků České republiky, si vás dovolujeme pozvat do našeho školí­cí­ho mí­sta, kde budou probí­hat školení­ pouze pro členy.

Kontakt: coufalik@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Martin Coufalí­k Tel.: 602 284 566

Místo konání: Brno OREA Wellness Hotel Santon, Pří­stavní­ 1064/38, 635 00 Brno-Bystrc

Popis: Š kolení­ je určeno pro odborné montážní­ firmy. Zaměřeno je na zálohované oběhové čerpadlo, regulaci topení­ a detektory prostředí­. Po školení­ se stáváte montážní­m partnerem Jablotronu a zí­skáváte celu řadu výhod (prodloužený servis na pět let, vzorové projekty a bezplatné odborné poradenství­ a další­).

Kontakt: mildnerova@jablotron.cz

JABLOTRON ALARMS a.s.

Jitka Mildnerová, 488 055 232

Místo konání: Ostrava Vysoká škola bኈská - technický univerzita Ostrava - Poruba, budova Nové auly (mí­stnost NA 2)

Popis: Na základě pozitivní­ch ohlasů většiny účastní­ků předchozí­ch dvou roční­ků jsme opět připravili program zaměřený na praktické zkušenosti jak z oblasti navrhování­, tak z oblasti následného provádění­ stavení­ch prací­. Překvapení­m byl velký zájem účastní­ků o ví­ce informací­ zaměřených na problematiku vlhkosti ve stavbách a poruchy podlahových konstrukcí­. Proto je letošní­ roční­k zaměřený ví­ce na tyto oblasti.

Kontakt: m.bezouska@organizacni.cz

Pořadatel:organizační­.cz

Miroslav Bezouška, 776 103 540

Konzultační­ den "Design pro radiátory 2015"

05-03-2015 čtvrtek 8:00 15:00

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Průmyslová 631

Popis: Konzultační­ den je zaměřený na seznámení­ se s vyhlášeným projektem DESIGN PRO RADIÁTORY 2015, který probí­há v průběhu celého roku 2015. Zájemci mají­ pří­ležitost konzultovat pravidla projektu, seznámit se s manuálem a prohlédnout si výstavku prezentují­cí­ současný design otopných těles BITHERM.

Kontakt: lapacek@bitherm.cz

ELVL s.r.o.

František Lapáček

Certifikace DELTA - Fí?RUM 2015

05-03-2015 čtvrtek 8:00 13:45

Místo konání: Ostrava Seminární­ centrum Akademie, Hrušovská 16

Popis: Cí­lem letošní­ho DELTA - Fí“RA, je rozší­ření­ všeobecně platných pravidel, pojmů a technických řešení­ ku prospěchu šikmých střech i všech, kteří­ se na jejich návrzí­ch a realizací­ch podí­lejí­. Všem absolventům DELTA - Fí“RA bude, na základě údajů z prezenční­ listiny, vystaven a zaslán certifikát.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Ostrava Hotel Imperial, Tyršova 6

Popis: Pořádají­cí­ firmy Zehnder, Tepelná čerpadla IVT a GEROtop si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na moderní­ technologie pro vytápění­, chlazení­ a větrání­ budov. Zají­mavá témata zaměřená např. na řešení­ problematiky dnešní­ch utěsněných staveb najdete v podrobnostech v pozvánce.

Kontakt:

Společnost pro techniku prostředí­

stp@stpcr.cz

Místo konání: České Budějovice Střední­ průmyslová škola stavební­, Reslova ul. 1579/2

Popis: V rámci projektu Správné praxe při obkládání­ keramikou, sklem a kamenem budou realizovány pilotní­ kurzy. Každý účastní­k obdrží­ CD s Pří­ručkou I a Pří­ručkou II. Další­ 2 pilotní­ kurzy budou na Slovenské technické univerzitě, stavební­ fakultě v Bratislavě, která je partnerem projektu. Plánovaný termí­n konec března/duben. Přesný termí­n není­ ještě stanoven.

Kontakt: eduard.justa@gmail.com

Pořadatel:Ceramic Consulting Services

PhDr. Eduard Justa, 606 830 683

Zateplování­ v praxi

06-03-2015 pátek

Místo konání: Olomouc

Popis: Š kolení­ je určeno řemeslní­kům a zaměstnancům realizační­ch firem, kteří­ provádějí­ izolace a zateplení­ pří­mo na stavbě. Naučí­te se správně provádět zateplení­ kontaktní­ch i provětrávaných fasád, vnitřní­ch konstrukcí­ jako jsou podlahy, podhledy, pří­čky a šikmé střechy. Dozví­te se, jak na stavební­ detaily, pochopí­te stavební­ souvislosti a neuniknou Vám ani „vychytávky“ odborní­ků. Přihlaste sebe nebo své zaměstnance na Zateplování­ v praxi ve Zlí­ně, Táboře Ústí­ nad Labem, Praze nebo Pardubicí­ch . Účast je bezplatná a vše, co se naučí­te, si odnesete domů nejen v hlavě, ale i vytištěno v pracovní­m sešitě.

Kontakt: milan.pokrivcak@knaufinsulation.com

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

Pokrivčák Milan, 602 627 219

Provádění­ a kontrola sanací­ betonových konstrukcí­

09-03-2015 - 12-03-2015 pondělí­ 9:00 - čtvrtek 17:00

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT v Praze 4 - Kunratice

Popis: Kurz je zaměřen na problematiku sanací­ železobetonových konstrukcí­, na základy technologie a zkoušení­ betonu. Hovořit se bude o konkrétní­ch pří­kladech řešení­ různých pří­padů sanací­.

Kontakt: kurzy@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

Místo konání: Praha 4 České sdružení­ pro technická zaří­zení­, Modřanská 96a/496

Popis:

Určení­ akce:

pro montážní­ a revizní­ pracovní­ky zaří­zení­ LPG k pohonu motorových vozidel

Kontakt:

ČSTZ - České sdružení­ pro technická zaří­zení­

Ing. Burišin Miroslav, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929

Průřez programem Allplan 2015 Architect

10-03-2015 úterý 10:00 11:00

Místo konání: web Online

Popis: Průřez CAD/BIM systémem Allplan Architectz pohledu architekta a projektanta - od studie přes prezentaci až po dokumentaci stavby. Bezplatný online webinář.

Kontakt: info@nemetschek.cz

Nemetschek Allplan Česko s.r.o.

Ing. I. Seifert

Místo konání: Dolní­ Bukovsko Dolní­ Bukovsko 395, 373 65

Popis: V rámci zařazení­ společnosti Heluz cihlářský průmysl, v.o.s. do systému celoživotní­ho vzdělávání­ členů Společenstva kominí­ků České republiky, si vás dovolujeme pozvat do našeho školí­cí­ho mí­sta. Za účast na školení­ vám budou připsány 3 body do systému celoživotní­ho vzdělávání­ SKČR.

Kontakt: coufalĂ­k@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Martin Coufalí­k, Tel.: 602 284 566

Š kolení­ komí­nového systému HELUZ

10-03-2015 úterý 10:00 15:00

Místo konání: Dolní­ Bukovsko Dolní­ Bukovsko 395, České Budějovice

Popis: V rámci zařazení­ společnosti Heluz cihlářský průmysl, v.o.s. do systému celoživotní­ho vzdělávání­ členů Společenstva kominí­ků České republiky, si vás dovolujeme pozvat do našeho školí­cí­ho mí­sta, kde budou probí­hat školení­ pouze pro členy.

Kontakt: coufalik@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Martin Coufalí­k Tel.: 602 284 566

Š kolení­ servisní­ch techniků 2015

10-03-2015 - 11-03-2015 úterý 9:00 - středa 16:00

Místo konání: Rožnov pod Radhoštěm sí­dlo firmy REMAK, Zuberská 2601

Popis: Š kolení­ servisní­ch techniků 2015 pro zaří­zení­ REMAK se zaměření­m na měření­ a regulaci. Š kolení­ účastní­ky seznamuje s aktuální­ problematikou, se současnými technikami a novými výrobky firmy REMAK. V současné době připravujeme následují­cí­ dvoudenní­ školení­ a semináře.

Kontakt: kotrla@remak.cz

REMAK, a. s.

Mgr. Pavel Kotrla, 571 877 149

Místo konání: Hradec Králové Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží­ 375

Popis: Hlavní­ téma: materiály a technologie pro stavbu a zaří­zení­ moderní­ch, energeticky úsporných domů. Program a další­ informace naleznete v přiložené pozvánce. Seminář je určen pro odbornou stavební­ veřejnost a je zařazen do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Pozvánka na Saint-Gobain Fíłrum 2015

11-03-2015 středa 8:30 13:30

Místo konání: České Budějovice Clarion Congress Hotel, Pražská tř. 2306/14, sál Rožmberk

Popis: Přijměte pozvání­ na sérii konferencí­ s výstižnou tématikou: "Od střechy a fasády přes okno až do interiéru". Divize Weber zde představí­ technologie a materiály v rámci renovace a rekonstrukce s cí­lem sní­žení­ energetické náročnosti budovy. Druhá přednáška bude věnována podlahám z pohledu požadavků teorie a skutečné praxe.

Kontakt: monika.ruffrova@weber-terranova.cz

Divize WEBER
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Monika Ruffrová, 272 701 137

THERMO|SOLAR školí­ odborní­kov

11-03-2015 - 13-03-2015 středa - pátek

Místo konání: Bratislava

Popis: Najví¤čší­ slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Š˝iar vynakladá značné úsilie a zdroje na osvetu v oblasti využí­vania OZE a za nemalé náklady tak supluje vlastne štát. Predbežne je najbližšie školenie plánované v termí­ne 11. až 13.3.2015. Š kolenie bude kombinované a budeme vzdelávaŠĽ záujemcov z oblasti fotovoltiky a aj z oblasti termiky (kombinovaný modul FV + FT).

Kontakt: gottas@thermosolar.sk

THERMO/SOLAR Š˝iar s.r.o.

Alfréd Gottas

Strojí­renské forum 2015

11-03-2015 - 12-03-2015 středa - čtvrtek

Místo konání: Praha Obecní­ dům, Praha

Popis:

Zástupci největší­ch strojí­renských společností­, představitelé ministerstev, významných institucí­ a experti v oboru se sejdou k diskuzi nad problematikou odborného školství­ a vzdělávání­, českého exportu do zahraničí­ a nad další­mi palčivými problémy současného českého strojí­renství­.

Kontakt:

Exponex, s.r.o.

Místo konání: České Budějovice Clarion Congress Hotel, sál Rožmberk, Pražská tří­da 2306/14

Popis: Saint – Gobain Fíłrum se zaměří­ na novinky v oblasti plochých střech, využití­ technologií­ a materiálů Weber v rámci renovací­. Věnovat se bude také akustice v interiérech a kvalitě vnitřní­ho prostředí­. Zástupkyně SFŠ˝P Ing. K. Ferinová Vás seznámí­ s možností­ využití­ aktuální­ch dotační­ch programů.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Ústí­ nad Labem Clarion Congress Hotel, Š pitálské náměstí­ 3517

Popis: Hlavní­ téma: materiály a technologie pro stavbu a zaří­zení­ moderní­ch, energeticky úsporných domů. Program a další­ informace naleznete v přiložené pozvánce. Seminář je určen pro odbornou stavební­ veřejnost a je zařazen do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Financování­ vodárenské infrastruktury 2015

12-03-2015 čtvrtek 9:00 16:00

Místo konání: Praha Hotel DAP

Popis: Konference nabí­dne témata, která pomohou provozovatelům definovat kvalitu a rozsah poskytovaných služeb v oboru VaK. Důležitou změnou je nová evropská směrnice k veřejným zakázkám a koncesí­m, resp. její­ dopady do in-house contractingu či její­ vliv na dohody provozně souvisejí­cí­ch vlastní­ků VaK.

Kontakt: vojtech.zelenka@bidservices.cz

B.I.D. services, s. r. o.

Vojtěch Zelenka, +420 777 933 396

Konzultační­ den "Design pro radiátory 2015"

12-03-2015 čtvrtek 8:00 15:00

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Průmyslová 631

Popis: Konzultační­ den je zaměřený na seznámení­ se s vyhlášeným projektem DESIGN PRO RADIÁTORY 2015, který probí­há v průběhu celého roku 2015. Zájemci mají­ pří­ležitost konzultovat pravidla projektu, seznámit se s manuálem a prohlédnout si výstavku prezentují­cí­ současný design otopných těles BITHERM.

Kontakt: lapacek@bitherm.cz

ELVL s.r.o.

František Lapáček

PREFA ACADEMY 2015

12-03-2015 - 13-03-2015 čtvrtek - pátek

Místo konání: Praha PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., K Zelenči 2883/14, Praha 9 – Horní­ Počernice

Popis: Pro dlouhodobou funkci střešní­ch a fasádní­ch systémů je důležitým faktorem nejen vysoce kvalitní­ materiál, ale také profesionální­ instalace. Proto nabí­zí­ PREFA Aluminiumprodukte možnost praktického proškolení­ všech partnerů ve špičkově vybavených školicí­ch prostorách pod názvem PREFA Academy.

Kontakt: denisa.musilova@prefa.com

Prefa Aluminiumprodukte, s.r.o.

Denisa Musilová, 234 496 501

Místo konání: Praha Na Radosti 413, Praha 5 - Zličí­n

Popis: Uponor pro Vás v novém sí­dle vybudoval další­ školí­cí­ akademii, kde Vás zaměstnanci firmy komplexně seznámí­ s produkty Uponor a názorně Vás zaškolí­ v provádění­ systémů určených pro vnitřní­ rozvody vody a otopných soustav, včetně podlahového topení­.

Kontakt: info-cz@uponor.com

Uponor, s.r.o.

233 313 843

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Akademie Zehnder, Pionýrů 641

Popis: Princip ří­zeného větrání­, rekuperace tepla a vlhkosti; Typy, parametry a přednosti: větrací­ jednotky, jedinečné entalpické výmění­ky, zemní­ výmění­ky, předehřev, chladicí­ jednotky, rozvody vzduchu, ventily, designové mří­žky, atd.;Zásady, vyhlášky, pří­klad návrhu v programu ComfoPlan; Odborná instalace, program Zehnder „Výrobky & služby”; Pří­klady realizací­ – novostavba, rekonstrukce. Cí­lová skupina: instalatéři & specialisti obchodní­ci, projektanti

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

383 136 222

Pozvánka na školení­ pro ČR - tuhá paliva

16-03-2015 pondělí­ 8:30 14:30

Místo konání: Pardubice Hotel Signal, Jana Zají­ce 708, Pardubice - Dubina

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na tuhá pjavascript:galerie();void(0);aliva / automatické kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Místo konání: Ústí­ nad Labem Hotel Vladimí­r, Masarykova 36

Popis: Pořádají­cí­ firmy Zehnder, Tepelná čerpadla IVT a GEROtop si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na moderní­ technologie pro vytápění­, chlazení­ a větrání­ budov. Zají­mavá témata zaměřená např. na řešení­ problematiky dnešní­ch utěsněných staveb najdete v podrobnostech v pozvánce.

Kontakt:

Společnost pro techniku prostředí­

stp@stpcr.cz

Místo konání: PlzeŠˆ hotel Gondola

Popis: ZneškodŠˆování­ srážkových vod ze staveb – definice a právní­ povaha srážkových vod – povinnosti vlastní­ků staveb při zneškodŠˆování­ – obecné nakládání­ se srážkovými vodami – kanalizace. Program kanalizační­ch šachet PP, ČOV. Seminář je hodnocen kreditem ČKAIT. Přednáší­ Jaroslava Nietscheová, prom. práv.

Kontakt: prezentace@psmcz.cz

PSM CZ

602 592 990

Pozvánka na Saint-Gobain Fíłrum 2015

17-03-2015 úterý 8:30 13:30

Místo konání: Praha Hotel Step, Malletova 1141, sál A

Popis: Přijměte pozvání­ na sérii konferencí­ s výstižnou tématikou: "Od střechy a fasády přes okno až do interiéru". Divize Weber zde představí­ technologie a materiály v rámci renovace a rekonstrukce s cí­lem sní­žení­ energetické náročnosti budovy. Druhá přednáška bude věnována podlahám z pohledu požadavků teorie a skutečné praxe.

Kontakt: monika.ruffrova@weber-terranova.cz

Divize WEBER
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Monika Ruffrová, 272 701 137

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Akademie Zehnder, Pionýrů 641

Popis: Podrobné technické parametry výrobků Zehnder, Uvedení­ do provozu, nastavenjavascript:galerie();void(0);í­ větrací­ jednotky; Vyregulování­ systému, měří­cí­ zaří­zení­, zaškolení­; Možné poruchy a jejich diagnostika, náhradní­ dí­ly; Záruční­ a pozáruční­ servis na výrobky Zehnder; Protokol o zprovoznění­, vyregulování­, servis. zásahu. Cí­lová skupina: instalatéři se zkušenostmi s navrhování­m a instalací­ ří­zeného větrání­

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

383 136 222

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha 4 – Kunratice

Popis: ... aneb odpadní­ vody po vyjití­ novely Vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí­ zákon o vodovodech a kanalizací­ch. Seminář je určen pro pracovní­ky veřejné, státní­ správy a pro pracovní­ky projekční­ch kanceláří­.

Kontakt: cibula@asio.cz

ASIO, spol. s r.o.

Vratislav Cibula

Místo konání: Brno Výstaviště BVV, Výstaviště 1, kongresové centrum, konferenční­ sál A

Popis: Na základě pozitivní­ch ohlasů většiny účastní­ků předchozí­ch dvou roční­ků jsme opět připravili program zaměřený na praktické zkušenosti jak z oblasti navrhování­, tak z oblasti následného provádění­ stavení­ch prací­. Překvapení­m byl velký zájem účastní­ků o ví­ce informací­ zaměřených na problematiku vlhkosti ve stavbách a poruchy podlahových konstrukcí­. Proto je letošní­ roční­k zaměřený ví­ce na tyto oblasti.

Kontakt: m.bezouska@organizacni.cz

Pořadatel:organizační­.cz

Miroslav Bezouška, 776 103 540

Místo konání: Pardubice Hotel Signal, Jana Zají­ce 708, Pardubice - Dubina

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na plynové kondenzační­ kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Místo konání: Brno Střední­ škola polytechnická, Jí­lová 36g

Popis:

  • montérům a revizní­m technikům pro rozsahy osvědčení­
  • domovní­ plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí­ – f1
  • průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí­ – f2
  • spotřebiče pod 50 kW na plynná paliva – g1
  • kotle 50 kW a ví­ce na plynná paliva – g1

Kontakt:

ČSTZ - České sdružení­ pro technická zaří­zení­

Ing. Burišin Miroslav, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929

Místo konání: Praha Hotel Step, sál A, Malletova 1141

Popis: Saint – Gobain Fíłrum se zaměří­ na novinky v oblasti plochých střech, využití­ technologií­ a materiálů Weber v rámci renovací­. Věnovat se bude také akustice v interiérech a kvalitě vnitřní­ho prostředí­. Zástupkyně SFŠ˝P Ing. K. Ferinová Vás seznámí­ s možností­ využití­ aktuální­ch dotační­ch programů.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: PlzeŠˆ PlzeŠˆský Prazdroj, U Prazdroje 7

Popis: Pořádají­cí­ firmy Zehnder, Tepelná čerpadla IVT a GEROtop si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na moderní­ technologie pro vytápění­, chlazení­ a větrání­ budov. Zají­mavá témata zaměřená např. na řešení­ problematiky dnešní­ch utěsněných staveb najdete v podrobnostech v pozvánce.

Kontakt:

Společnost pro techniku prostředí­

stp@stpcr.cz

Pozvánka na Saint-Gobain Fíłrum 2015

18-03-2015 středa 8:30 13:30

Místo konání: PlzeŠˆ Hotel Primavera, Nepomucká 128, Congress Hall

Popis: Přijměte pozvání­ na sérii konferencí­ s výstižnou tématikou: "Od střechy a fasády přes okno až do interiéru". Divize Weber zde představí­ technologie a materiály v rámci renovace a rekonstrukce s cí­lem sní­žení­ energetické náročnosti budovy. Druhá přednáška bude věnována podlahám z pohledu požadavků teorie a skutečné praxe.

Kontakt: monika.ruffrova@weber-terranova.cz

Divize WEBER
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Monika Ruffrová, 272 701 137

Pozvánka na SEMINÁŠ?E „HELUZ od A do Z“

18-03-2015 středa 8:30 14:00

Místo konání: Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703/84, Ostrava

Popis:

Na letošní­ch semináří­ch se budeme věnovat zejména otázce, co je nového při navrhování­, stavění­ a uží­vání­ objektů z cihel. Podrobně probereme metody a technologie pro správnou cestu k pasivní­mu, pří­p. nulovému domu.

Semináře jsou zařazeny do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA. Pro účastní­ky bude k dispozici sborní­k přednášek, katalogy a prospekty zúčastněných firem.

Podrobný program na www.heluz.cz/seminare-heluz

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Zuzana Lání­ková, 286 882 021

Pozvánka na školení­ pro ČR - tuhá paliva

18-03-2015 středa 8:30 14:30

Místo konání: Liberec Restaurant U Potůčku, Na výběžku 89, Liberec – Starý Harcov

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na tuhá pjavascript:galerie();void(0);aliva / automatické kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Místo konání: PlzeŠˆ Hotel Primavera, Congress Hall, Nepomucká 128

Popis: Saint – Gobain Fíłrum se zaměří­ na novinky v oblasti plochých střech, využití­ technologií­ a materiálů Weber v rámci renovací­. Věnovat se bude také akustice v interiérech a kvalitě vnitřní­ho prostředí­. Zástupkyně SFŠ˝P Ing. K. Ferinová Vás seznámí­ s možností­ využití­ aktuální­ch dotační­ch programů.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: České Budějovice Hotel Budweis, Mlýnská 8

Popis: Pořádají­cí­ firmy Zehnder, Tepelná čerpadla IVT a GEROtop si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na moderní­ technologie pro vytápění­, chlazení­ a větrání­ budov. Zají­mavá témata zaměřená např. na řešení­ problematiky dnešní­ch utěsněných staveb najdete v podrobnostech v pozvánce.

Kontakt:

Společnost pro techniku prostředí­

stp@stpcr.cz

Š kolení­ projektantů MaR

19-03-2015 čtvrtek 9:00

Místo konání: Pardubice U Panasonicu 376, Pardubice – Staré Čí­vice

Popis: Pro projektanty ří­dicí­ch systémů Domat. Důraz bude kladen na nejčastěji se vyskytují­cí­ chyby, zapojení­ zemí­, ochranu proti přepětí­, napájecí­ poměry atd. Budeme se ale věnovat i komunikaci po RS485, integraci cizí­ch systémů s přihlédnutí­m k rekonstrukci starší­ch systémů MaR a ochraně investic, sí­ŠĽovým topologií­m, možnostem záznamu dat do databází­ i další­m tématům, která při projektování­ přinášejí­ nejví­ce otazní­ků.

Kontakt: skoleni@domat.cz

Domat Control System s.r.o.

461 100 823

Pozvánka na SEMINÁŠ?E „HELUZ od A do Z“

19-03-2015 čtvrtek 8:30 14:00

Místo konání: Brno Kongresové centrum BVV, Sál Morava, Výstaviště 1

Popis:

Na letošní­ch semináří­ch se budeme věnovat zejména otázce, co je nového při navrhování­, stavění­ a uží­vání­ objektů z cihel. Podrobně probereme metody a technologie pro správnou cestu k pasivní­mu, pří­p. nulovému domu.

Semináře jsou zařazeny do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA. Pro účastní­ky bude k dispozici sborní­k přednášek, katalogy a prospekty zúčastněných firem.

Podrobný program na www.heluz.cz/seminare-heluz

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Zuzana Lání­ková, 286 882 021

Místo konání: Praha Š kolí­cí­ středisko Stiebel Eltron - pří­zemí­, Praha 5, Stodůlky, K Hájům 946/10

Popis: Zatí­m 2 školení­ pro zájemce o montហnebo projektování­ tepelných čerpadel Stiebel Eltron. Š kolení­ podmí­nkou pro souhlas výrobce s montáží­ a také poskytnutí­ prodloužených záruk na tepelná čerpadla. Absolventi dostanou certifikát potřebný pro NZÚ, OPŠ˝P a veřejná výběrová ří­zení­.

Kontakt:

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

Pozvánka na školení­ pro ČR - plynové kotle

19-03-2015 čtvrtek 8:30 14:30

Místo konání: Liberec Restaurant U Potůčku, Na výběžku 89, Liberec – Starý Harcov

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na plynové kondenzační­ kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Konzultační­ den "Design pro radiátory 2015"

19-03-2015 čtvrtek 8:00 15:00

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Průmyslová 631

Popis: Konzultační­ den je zaměřený na seznámení­ se s vyhlášeným projektem DESIGN PRO RADIÁTORY 2015, který probí­há v průběhu celého roku 2015. Zájemci mají­ pří­ležitost konzultovat pravidla projektu, seznámit se s manuálem a prohlédnout si výstavku prezentují­cí­ současný design otopných těles BITHERM.

Kontakt: lapacek@bitherm.cz

ELVL s.r.o.

František Lapáček

Místo konání: PlzeŠˆ

Popis: Další­ roční­k Vzdělávací­ho programu Vás provede všemi praktickými aspekty energetické efektivnosti včetně legislativní­ch povinností­, představení­ dotační­ch programů, hlavní­ch omylech, předsudcí­ch a chybách při výstavbě, renovaci a provozování­ budov, ekonomickém využití­ obnovitelných zdrojů apod.

Kontakt: ops@porsenna.cz

PORSENNA o.p.s.

241 730 336

Místo konání: Praha Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Popis: Pořádají­cí­ firmy Zehnder, Tepelná čerpadla IVT a GEROtop si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na moderní­ technologie pro vytápění­, chlazení­ a větrání­ budov. Zají­mavá témata zaměřená např. na řešení­ problematiky dnešní­ch utěsněných staveb najdete v podrobnostech v pozvánce.

Kontakt:

Společnost pro techniku prostředí­

stp@stpcr.cz

Místo konání: Praha SOŠ  stavební­ a zahradnická, U芈ovská 100/1, Praha 9, hlavní­ společenský sál

Popis: Na základě pozitivní­ch ohlasů většiny účastní­ků předchozí­ch dvou roční­ků jsme opět připravili program zaměřený na praktické zkušenosti jak z oblasti navrhování­, tak z oblasti následného provádění­ stavení­ch prací­. Překvapení­m byl velký zájem účastní­ků o ví­ce informací­ zaměřených na problematiku vlhkosti ve stavbách a poruchy podlahových konstrukcí­. Proto je letošní­ roční­k zaměřený ví­ce na tyto oblasti.

Kontakt: m.bezouska@organizacni.cz

Pořadatel:organizační­.cz

Miroslav Bezouška, 776 103 540

Místo konání: Hradec Králové Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na odborné semináře společností­ Regulus a Korado, jejichž první­ část bude zaměřena na program Nová Zelená úsporám, představena bude nová služba vzdálené správy RegulusRoute. Ve druhé části semináře se zaměří­me na výrobky pro ní­zkoenergetické vytápění­ v systému S-Control.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT v Praze 4 - Kunratice

Popis: Kurz je zaměřen na problematiku průmyslových podlah, zejména na úskalí­ jejich návrhu a realizace, na časté vady a poruchy a jejich možnou prevenci. Zvláštní­ zřetel bude brán na podlahy hromadných garáží­ a problematiku rovinnosti průmyslových podlah.

Kontakt: kurzy@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

Dvousemestrální­ kurz Větrání­ a klimatizace

23-03-2015 - 25-03-2015 pondělí­ 9:00 - středa 16:30

Místo konání: Praha ČVUT v Praze, Fakulta strojní­, Technická 4, Praha 6

Popis: Obsahem základní­ho kurzu jsou teoretické a praktické základy větrání­ a klimatizace a je určen zájemcům s úplným střední­m (střední­m odborným) nebo vysokoškolským vzdělání­m. Studium je orientováno na výkon povolání­ kombinovanou rozšiřují­cí­ formou (přednášky, cvičení­, samostatné studium).

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: PlzeŠˆ Střední­ odborné učiliště elektrotechnické, Kinosál, Vejprnická 663/56

Popis: Na základě pozitivní­ch ohlasů většiny účastní­ků předchozí­ch dvou roční­ků jsme opět připravili program zaměřený na praktické zkušenosti jak z oblasti navrhování­, tak z oblasti následného provádění­ stavení­ch prací­. Překvapení­m byl velký zájem účastní­ků o ví­ce informací­ zaměřených na problematiku vlhkosti ve stavbách a poruchy podlahových konstrukcí­. Proto je letošní­ roční­k zaměřený ví­ce na tyto oblasti.

Kontakt: m.bezouska@organizacni.cz

Pořadatel:organizační­.cz

Miroslav Bezouška, 776 103 540

Místo konání: Brno Hotel International, Husova 16

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na odborné semináře společností­ Regulus a Korado, jejichž první­ část bude zaměřena na program Nová Zelená úsporám, představena bude nová služba vzdálené správy RegulusRoute. Ve druhé části semináře se zaměří­me na výrobky pro ní­zkoenergetické vytápění­ v systému S-Control.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Pozvánka na školení­ pro ČR - tuhá paliva

24-03-2015 úterý 8:30 14:30

Místo konání: Teplice Penzion Aladdin, Masarykova tří­da 159/72, Teplice

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na tuhá pjavascript:galerie();void(0);aliva / automatické kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT v Praze 4 - Kunratice

Popis: Kurz je zaměřen na problematiku podlah v bytové a občanské výstavbě, zejména na úskalí­ jejich návrhu a realizace, na časté vady a poruchy a jejich možnou prevenci. Zvláštní­ zřetel bude brán na podlahové potěry, suché skladby podlah a různé typy podlahových krytin (dřevěné podlahy, dlažba, textilní­, pružné a laminátové podlahy). Posluchači budou seznámeni také s normovými požadavky na navrhování­ a realizaci podlah v občanské a bytové výstavbě.

Kontakt: kurzy@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

Amper 2015

24-03-2015 - 27-03-2015 úterý - pátek

Místo konání: Veletrhy Brno, a.s.

Popis:

23. mezinárodní­ veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení­ a zabezpečení­

Největší­ elektrotechnická událost v ČR se koná na VíSTAVIŠ TI BRNO. Současně probí­há několik desí­tek konferencí­ a seminářů na aktuální­ oborová témata. Každoročně se účastní­ ví­ce než 600 vystavovatelů a 40 000 návštěvní­ků.

Kontakt:

Terinvest, spol. s r. o.

Místo konání: Dobří­š Na Zlaté stezce 1075, Dobří­š

Popis: Hlavní­m tématem bude systém měření­ a regulace H-Control. Tento je určen pro ří­zení­ vzduchotechnických a klimatizační­ch jednotek řady H a HL vyráběných naší­ společností­. Po konzultaci může být použit i pro ří­zení­ jednotek jiných výrobců.

Kontakt:

C.I.C. Jan HŠ˜EBEC s.r.o.

Místo konání: Teplice Penzion Aladdin, Masarykova tří­da 159/72, Teplice

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na plynové kondenzační­ kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Místo konání: Zlí­n Hotel Moskva, nám. Práce 2512

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na odborné semináře společností­ Regulus a Korado, jejichž první­ část bude zaměřena na program Nová Zelená úsporám, představena bude nová služba vzdálené správy RegulusRoute. Ve druhé části semináře se zaměří­me na výrobky pro ní­zkoenergetické vytápění­ v systému S-Control.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT v Praze 4 - Kunratice

Popis: Cí­lem kurzu je seznámit posluchače s vybranými postupy týkají­cí­mi se pozice, odpovědnosti a práv stavbyvedoucí­ho podle zákona č. 183/2006 Sb., o územní­m plánování­ a stavební­m řádu (v aktuální­m znění­ dle komplexní­ novely č. 350/2012 Sb.), a to z pohledu právní­ka a současně autorizované osoby (kombinace pohledu technického a právní­ho) a ve spojení­ se zákonem č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání­ autorizovaných architektů a o výkonu povolání­ autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Kontakt: kurzy@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

Místo konání: Praha Hospodářská komora

Popis: ZneškodŠˆování­ srážkových vod ze staveb – definice a právní­ povaha srážkových vod – povinnosti vlastní­ků staveb při zneškodŠˆování­ – obecné nakládání­ se srážkovými vodami – kanalizace. Program kanalizační­ch šachet PP, ČOV. Seminář je hodnocen kreditem ČKAIT. Přednáší­ Jaroslava Nietscheová, prom. práv.

Kontakt: prezentace@psmcz.cz

PSM CZ

602 592 990

Š kolení­ softwarových techniků – SoftPLC

26-03-2015 čtvrtek 9:00 17:00

Místo konání: Pardubice U Panasonicu 376, Pardubice – Staré Čí­vice

Popis: Základní­ seznámení­ s prostředí­m SoftPLC IDE pro programování­ procesní­ch stanic, funkční­ bloky, komunikace s I/O moduly, nahrávání­ programu, dálková diagnostika, tvorba LCD menu, webový pří­stup. Pro ty, kdo chtějí­ začí­t programovat oblí­bené regulátory MiniPLC. V průběhu jednoho dne uvidí­te hodnoty z vlastní­ho programu na embedded webovém serveru.

Kontakt: skoleni@domat.cz

Domat Control System s.r.o.

461 100 823

Místo konání: Ostrava Hotel Imperial, Tyršova 6

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na odborné semináře společností­ Regulus a Korado, jejichž první­ část bude zaměřena na program Nová Zelená úsporám, představena bude nová služba vzdálené správy RegulusRoute. Ve druhé části semináře se zaměří­me na výrobky pro ní­zkoenergetické vytápění­ v systému S-Control.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Pozvánka na školení­ pro ČR - tuhá paliva

26-03-2015 čtvrtek 8:30 14:30

Místo konání: Tábor Hotel Relax U Drsů, Varšavská 2708, Tábor

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na tuhá pjavascript:galerie();void(0);aliva / automatické kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Konzultační­ den "Design pro radiátory 2015"

26-03-2015 čtvrtek 8:00 15:00

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Průmyslová 631

Popis: Konzultační­ den je zaměřený na seznámení­ se s vyhlášeným projektem DESIGN PRO RADIÁTORY 2015, který probí­há v průběhu celého roku 2015. Zájemci mají­ pří­ležitost konzultovat pravidla projektu, seznámit se s manuálem a prohlédnout si výstavku prezentují­cí­ současný design otopných těles BITHERM.

Kontakt: lapacek@bitherm.cz

ELVL s.r.o.

František Lapáček

Místo konání: PlzeŠˆ

Popis: Další­ roční­k Vzdělávací­ho programu Vás provede všemi praktickými aspekty energetické efektivnosti včetně legislativní­ch povinností­, představení­ dotační­ch programů, hlavní­ch omylech, předsudcí­ch a chybách při výstavbě, renovaci a provozování­ budov, ekonomickém využití­ obnovitelných zdrojů apod.

Kontakt: ops@porsenna.cz

PORSENNA o.p.s.

241 730 336

Místo konání: Praha Hotel Yasmin, Politických vězŠˆů 913/12, Praha 1

Popis: Seminář, pořádaný KŠ B Institutem, s.r.o., se uskuteční­ v pátek 27. března 2015 od 9 do 13 hodin v hotelu Yasmin. Přednášejí­cí­mi budou Jiří­ Horní­k, partner Kocián Š olc Balaští­k, advokátní­ kancelář, s.r.o., mezi jehož hlavní­ specializace patří­ právo nemovitostí­, spolu s advokátkami Danou Čihákovou a Alicí­ Stegmannovou ze stejné advokátní­ kanceláře.

Kontakt:

KŠ B Institut, s.r.o.

Místo konání: České Budějovice Clarion Congress Hotel, sál Rožmberk, Pražská tří­da 2306/14

Popis: Na základě pozitivní­ch ohlasů většiny účastní­ků předchozí­ch dvou roční­ků jsme opět připravili program zaměřený na praktické zkušenosti jak z oblasti navrhování­, tak z oblasti následného provádění­ stavení­ch prací­. Překvapení­m byl velký zájem účastní­ků o ví­ce informací­ zaměřených na problematiku vlhkosti ve stavbách a poruchy podlahových konstrukcí­. Proto je letošní­ roční­k zaměřený ví­ce na tyto oblasti.

Kontakt: m.bezouska@organizacni.cz

Pořadatel:organizační­.cz

Miroslav Bezouška, 776 103 540

Místo konání: Tábor Hotel Relax U Drsů, Varšavská 2708, Tábor

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na plynové kondenzační­ kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Místo konání: PlzeŠˆ PlzeŠˆský Prazdroj, U Prazdroje 7

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na odborné semináře společností­ Regulus a Korado, jejichž první­ část bude zaměřena na program Nová Zelená úsporám, představena bude nová služba vzdálené správy RegulusRoute. Ve druhé části semináře se zaměří­me na výrobky pro ní­zkoenergetické vytápění­ v systému S-Control.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT v Praze 4 - Kunratice

Popis: Seminář je zaměřen na problematiku provádění­ a navrhování­ sanací­ stavební­ch konstrukcí­, zejména železobetonu a vlhkého zdiva, dále na použití­ specifických materiálů a technologií­. Obsahem semináře je rovněž téma provádění­ hydroizolací­ staveb a porovnání­ možných postupů hydroizolací­. Konkrétní­ problematika bude ilustrována na četných pří­kladech z praxe.

Kontakt: kurzy@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

Pozvánka na SEMINÁŠ?E „HELUZ od A do Z“

31-03-2015 úterý 8:30 14:00

Místo konání: Praha Hotel STEP, Mahletova 1141

Popis:

Na letošní­ch semináří­ch se budeme věnovat zejména otázce, co je nového při navrhování­, stavění­ a uží­vání­ objektů z cihel. Podrobně probereme metody a technologie pro správnou cestu k pasivní­mu, pří­p. nulovému domu.

Semináře jsou zařazeny do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA. Pro účastní­ky bude k dispozici sborní­k přednášek, katalogy a prospekty zúčastněných firem.

Podrobný program na www.heluz.cz/seminare-heluz

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Zuzana Lání­ková, 286 882 021

Místo konání: Karlovy Vary Thermal Spa hotel, I. P. Pavlova 11

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na odborné semináře společností­ Regulus a Korado, jejichž první­ část bude zaměřena na program Nová Zelená úsporám, představena bude nová služba vzdálené správy RegulusRoute. Ve druhé části semináře se zaměří­me na výrobky pro ní­zkoenergetické vytápění­ v systému S-Control.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT v Praze 4 - Kunratice

Popis: osluchači budou seznámeni s novou právní­ úpravou zákona o obchodní­ch korporací­ch ve vztahu k podnikání­ v oblasti stavebnictví­, zejména s konsekvencemi, které tato změna přináší­, a s povinnostmi, které z ní­ pro dotčené osoby plynou.

Kontakt: kurzy@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Akademie Zehnder, Pionýrů 641

Popis: 9–14 h: Přehled a přednosti nejprodávanější­ch radiátorů pro koupelny, prodejní­ argumentace, pří­slušenství­, novinky; 14–16 h: Stylové, tiché, úsporné ventilátory pro koupelny, kuchyně. Cí­lová skupina obchodní­ci, instalatéři, projektanti

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

383 136 222

Konference "Podzemní­ vody ve vodárenské praxi 2015"

01-04-2015 - 02-04-2015 středa 08:30 - čtvrtek 17:00

Místo konání: Dolní­ Morava Hotel Vista

Popis: Akce se koná 1.-2. 4. (Dolní­ Morava) a zaměří­ se na dva okruhy „Nedostatek podzemní­ vody způsobený vlivem klimatického sucha“ a „Střet zájmů Vrty pro tepelná čerpadla versus ochrana podzemní­ vody“. Určeno pracovní­kům vodárenských společností­, hydrogeologům, projektantům a úřední­kům státní­ správy.

Kontakt: studio@studioaxis.cz

STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Tel.: 234 221 123 - 124

Pozvánka na SEMINÁŠ?E „HELUZ od A do Z“

01-04-2015 středa 8:30 14:00

Místo konání: Hradec Králové Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábř. 375

Popis:

Na letošní­ch semináří­ch se budeme věnovat zejména otázce, co je nového při navrhování­, stavění­ a uží­vání­ objektů z cihel. Podrobně probereme metody a technologie pro správnou cestu k pasivní­mu, pří­p. nulovému domu.

Semináře jsou zařazeny do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA. Pro účastní­ky bude k dispozici sborní­k přednášek, katalogy a prospekty zúčastněných firem.

Podrobný program na www.heluz.cz/seminare-heluz

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Zuzana Lání­ková, 286 882 021

Pozvánka na školení­ pro ČR - tuhá paliva

01-04-2015 středa 8:30 14:30

Místo konání: Bučovice Hotel Arkáda, Náměstí­ Svobody 32, Bučovice

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na tuhá pjavascript:galerie();void(0);aliva / automatické kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Pozvánka na školení­ pro ČR - plynové kotle

02-04-2015 čtvrtek 8:30 14:30

Místo konání: Bučovice Hotel Arkáda, Náměstí­ Svobody 32, Bučovice

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na plynové kondenzační­ kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Smlouvy o dí­lo ve stavebnictví­

02-04-2015 čtvrtek 9:00 16:00

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT v Praze 4 - Kunratice

Popis: Kurz se zaměřuje na problematiku uzaví­rání­ smluv o dí­lo v oblasti stavebnictví­, závazkových právní­ch vztahů mezi autorizovanou osobou a jinými subjekty podle nového ojavascript:galerie();void(0);bčanského zákoní­ku. Posluchači budou seznámeni s aktuální­ problematikou uzaví­rání­ smluv o dí­lo, se základní­mi postupy, zkušenostmi a poznatky z praxe pro výkon činnosti autorizované osoby, s právní­mi a etickými limity.

Kontakt: kurzy@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

Konzultační­ den "Design pro radiátory 2015"

02-04-2015 čtvrtek 8:00 15:00

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Průmyslová 631

Popis: Konzultační­ den je zaměřený na seznámení­ se s vyhlášeným projektem DESIGN PRO RADIÁTORY 2015, který probí­há v průběhu celého roku 2015. Zájemci mají­ pří­ležitost konzultovat pravidla projektu, seznámit se s manuálem a prohlédnout si výstavku prezentují­cí­ současný design otopných těles BITHERM.

Kontakt: lapacek@bitherm.cz

ELVL s. r. o.

František Lapáček

Místo konání: celá ČR

Popis: Odprezentována bude problematika čerpací­ch šachet (jejich navrhování­ a provoz) a odlehčovací­ch komor, včetně ekonomiky výstavby a dále i novinek pro rok 2015.

Kontakt: plotenym@asio.cz

ASIO, spol. s r.o.

Michal Plotěný


Převzato z http://www.tzb-info.cz.

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Energoblog

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

2005-11-29

Další


Doporučujeme
Komerční sdělení
Nᚠe-shop

Pasivní panelák? A to myslíte vážně?

obrázek - Pasivní panelák? A to myslíte vážně? Kniha je určena bytovým družstvům a sdružením vlastníků, ale i odborníkům a studentům. Shrnuje dnešní nejaktuálnější poznatky z oblasti rekonstrukcí panelových domů, realizovaných s cílem minimalizovat energetickou náročnost domu a provozní náklady při zachování ekonomické návratnosti investice.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější

Energetika.cz 2015 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft