Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Kalendář akcíVýstavy, veletrhy, semináře od 31.03.2015 do 07.04.2015

Pozvánka na SEMINÁŠ?E „HELUZ od A do Z“

31-03-2015 úterý 8:30 14:00

Místo konání: Praha Hotel STEP, Mahletova 1141

Popis:

Na letošní­ch semináří­ch se budeme věnovat zejména otázce, co je nového při navrhování­, stavění­ a uží­vání­ objektů z cihel. Podrobně probereme metody a technologie pro správnou cestu k pasivní­mu, pří­p. nulovému domu.

Semináře jsou zařazeny do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA. Pro účastní­ky bude k dispozici sborní­k přednášek, katalogy a prospekty zúčastněných firem.

Podrobný program na www.heluz.cz/seminare-heluz

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Zuzana Lání­ková, 286 882 021

Místo konání: Karlovy Vary Thermal Spa hotel, I. P. Pavlova 11

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na odborné semináře společností­ Regulus a Korado, jejichž první­ část bude zaměřena na program Nová Zelená úsporám, představena bude nová služba vzdálené správy RegulusRoute. Ve druhé části semináře se zaměří­me na výrobky pro ní­zkoenergetické vytápění­ v systému S-Control.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT v Praze 4 - Kunratice

Popis: osluchači budou seznámeni s novou právní­ úpravou zákona o obchodní­ch korporací­ch ve vztahu k podnikání­ v oblasti stavebnictví­, zejména s konsekvencemi, které tato změna přináší­, a s povinnostmi, které z ní­ pro dotčené osoby plynou.

Kontakt: kurzy@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

Místo konání: Brno Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1

Popis: Materiály a technologie pro výstavbu ekologicky šetrných a energeticky úsporných budov. Dřevostavby z pohledu současných požadavků na jejich spolehlivost a energetickou náročnost. Seminář je zařazen do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.:286 882 025

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Akademie Zehnder, Pionýrů 641

Popis: 9–14 h: Přehled a přednosti nejprodávanější­ch radiátorů pro koupelny, prodejní­ argumentace, pří­slušenství­, novinky; 14–16 h: Stylové, tiché, úsporné ventilátory pro koupelny, kuchyně. Cí­lová skupina obchodní­ci, instalatéři, projektanti

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

383 136 222

GAS 2015

31-03-2015 - 01-04-2015 úterý 8.00 - středa 14.15

Místo konání: Hradec Králové Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494

Popis: Š kolení­ je určeno odborným zaměstnancům, vedoucí­m zaměstnancům firem, podnikatelům v oboru plynových a souvisejí­cí­ch zaří­zení­, pracovní­kům orgánů a organizací­ státní­ a veřejné správy a ostatní­ch institucí­.

Kontakt:

ČSTZ - České sdružení­ pro technická zaří­zení­

Ing. Burišin Miroslav, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929

Konference "Podzemní­ vody ve vodárenské praxi 2015"

01-04-2015 - 02-04-2015 středa 08:30 - čtvrtek 17:00

Místo konání: Dolní­ Morava Hotel Vista

Popis: Akce se koná 1.-2. 4. (Dolní­ Morava) a zaměří­ se na dva okruhy „Nedostatek podzemní­ vody způsobený vlivem klimatického sucha“ a „Střet zájmů Vrty pro tepelná čerpadla versus ochrana podzemní­ vody“. Určeno pracovní­kům vodárenských společností­, hydrogeologům, projektantům a úřední­kům státní­ správy.

Kontakt: studio@studioaxis.cz

STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Tel.: 234 221 123 - 124

Pří­pravný kurz Koordinátor BOZP na staveništi

01-04-2015 - 03-04-2015 středa 9:00 - pátek 16:00

Místo konání: Olomouc Na Střelnici 48

Popis: Tří­denní­ pří­pravný kurz je určen pro všechny, kteří­ se chtějí­ připravit ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob k činnosti koordinátora BOZP na staveništi.

Kontakt: katerina.stiborova@arranogroup.cz

Arrano Group s.r.o.

Kateřina Stiborová

Pozvánka na SEMINÁŠ?E „HELUZ od A do Z“

01-04-2015 středa 8:30 14:00

Místo konání: Hradec Králové Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábř. 375

Popis:

Na letošní­ch semináří­ch se budeme věnovat zejména otázce, co je nového při navrhování­, stavění­ a uží­vání­ objektů z cihel. Podrobně probereme metody a technologie pro správnou cestu k pasivní­mu, pří­p. nulovému domu.

Semináře jsou zařazeny do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA. Pro účastní­ky bude k dispozici sborní­k přednášek, katalogy a prospekty zúčastněných firem.

Podrobný program na www.heluz.cz/seminare-heluz

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Zuzana Lání­ková, 286 882 021

Pozvánka na školení­ pro ČR - tuhá paliva

01-04-2015 středa 8:30 14:30

Místo konání: Bučovice Hotel Arkáda, Náměstí­ Svobody 32, Bučovice

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na tuhá pjavascript:galerie();void(0);aliva / automatické kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Místo konání: PlzeŠˆ Hotel Primavera, Nepomucká 128

Popis: Hlavní­ téma: systémy hrubé stavby, píłrobetonové a betonové tvarovky, pojiva, systémové malty a omí­tky. Odborná přednáška na téma: Ekonomika úsporných opatření­ v praxi - Ing. Karel Srdečný. Seminář je zařazen do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.:286 882 025

VolyŠ?ský seminář Dřevostavby

01-04-2015 - 02-04-2015 středa 7:45 - čtvrtek 15:10

Místo konání: Volyně Areál VOŠ  a SPŠ  Volyně, Resslova 440

Popis: Devatenáctý roční­k semináře Dřevostavby pořádá VOŠ  a SPŠ  Volyně ve dnech 1. a 2.dubna 2015. Připojuje rovněž pozvání­ na souběžně pořádanou konferenci zaměřenou na využití­ obnovitelných zdrojů a šetrného zacházení­ se zdroji energií­ pro oblast stavebnictví­ a zpracování­ dřeva. Konference proběhne ve spolupráci s Technickou vysokou školou v Deggendorfu v nově otevřených prostorech vzdělávací­ho centra v suterénu školy.

Kontakt:

Vyšší­ odborná škola Volyně

Ing. František Volmut, 383 457 025

Pozvánka na školení­ pro ČR - plynové kotle

02-04-2015 čtvrtek 8:30 14:30

Místo konání: Bučovice Hotel Arkáda, Náměstí­ Svobody 32, Bučovice

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na plynové kondenzační­ kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Smlouvy o dí­lo ve stavebnictví­

02-04-2015 čtvrtek 9:00 16:00

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT v Praze 4 - Kunratice

Popis: Kurz se zaměřuje na problematiku uzaví­rání­ smluv o dí­lo v oblasti stavebnictví­, závazkových právní­ch vztahů mezi autorizovanou osobou a jinými subjekty podle nového ojavascript:galerie();void(0);bčanského zákoní­ku. Posluchači budou seznámeni s aktuální­ problematikou uzaví­rání­ smluv o dí­lo, se základní­mi postupy, zkušenostmi a poznatky z praxe pro výkon činnosti autorizované osoby, s právní­mi a etickými limity.

Kontakt: kurzy@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

Konzultační­ den "Design pro radiátory 2015"

02-04-2015 čtvrtek 8:00 15:00

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Průmyslová 631

Popis: Konzultační­ den je zaměřený na seznámení­ se s vyhlášeným projektem DESIGN PRO RADIÁTORY 2015, který probí­há v průběhu celého roku 2015. Zájemci mají­ pří­ležitost konzultovat pravidla projektu, seznámit se s manuálem a prohlédnout si výstavku prezentují­cí­ současný design otopných těles BITHERM.

Kontakt: lapacek@bitherm.cz

ELVL s. r. o.

František Lapáček

Místo konání: celá ČR

Popis: Odprezentována bude problematika čerpací­ch šachet (jejich navrhování­ a provoz) a odlehčovací­ch komor, včetně ekonomiky výstavby a dále i novinek pro rok 2015.

Kontakt: plotenym@asio.cz

ASIO, spol. s r.o.

Michal Plotěný

Pozvánka na školení­ SK - tuhá paliva

07-04-2015 úterý 8:30 14:30

Místo konání: Omšenie Hostinec U Trokana, Omšenie 340

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na tuhá paliva / automatické kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné).

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011


Převzato z http://www.tzb-info.cz.

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Energoblog

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

2005-11-29

Další


Doporučujeme
Komerční sdělení
Nᚠe-shop

Pasivní panelák? A to myslíte vážně?

obrázek - Pasivní panelák? A to myslíte vážně? Kniha je určena bytovým družstvům a sdružením vlastníků, ale i odborníkům a studentům. Shrnuje dnešní nejaktuálnější poznatky z oblasti rekonstrukcí panelových domů, realizovaných s cílem minimalizovat energetickou náročnost domu a provozní náklady při zachování ekonomické návratnosti investice.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější

Energetika.cz 2015 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft