Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Kalendář akcíVýstavy, veletrhy, semináře od 01.03.2015 do 02.04.2015

Odborná exkurze do Německa na téma energetická efektivita budov

02-03-2015 - 05-03-2015 pondělí­ 9:00 - čtvrtek 17:30

Místo konání: Norimberk, Erlangen, Mainburg, Nördlingen, Mnichov Spolková republika Německo

Popis: Česko-německá obchodní­ a průmyslová komora pořádá od 2. do 5.3. 2015 informační­ cestu pro české odborní­ky do Německa na téma Energetická efektivita budov. Účastní­ci exkurze navští­ví­ firmy a instituce specializují­cí­ se na inovativní­ řešení­ a technologie pro sní­žení­ energetické náročnosti budov.

Kontakt: knollova@dtihk.cz

Pořadatel:Česko-německá obchodní­ a průmyslová komora

Renáta Knollová

Společnost REMAK, a.s. na veletrhu Mir Klimata 2015

03-03-2015 - 06-03-2015 úterý - pátek

Místo konání: Moskva Moskevské výstaviště Crocus Expo

Popis: REMAK se těší­ na setkání­ v naší­ business zíłně. V produkt zíłně Vám rádi představí­me celou řadu novinek. Pří­mo na stánku uvidí­te vzduchotechnické jednotky v provedení­ pro čisté prostory a zdravotnictví­, novou generaci jednotek pro bazénové haly, připravovanou novou řadu malých kompaktní­ch jednotek, nové vysoce účinné ventilátory RE a fancoily fCube!.

Kontakt:

Pořadatel:MIR KLIMATA 2015

Místo konání: Brno

Popis: Srdečně Vás zveme na školení­ Komí­nové systémy HELUZ. Přijďte se seznámit s novinkami i zají­mavostmi z oboru a jejich využití­m v praxi. Produktové školení­ je určeno pro prodejce, stavební­ a montážní­ firmy, projektanty a širokou veřejnost.

Kontakt: coufalĂ­k@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Martin Coufalí­k, Tel.: 602 284 566

Místo konání: Olomouc Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 36

Popis: Hlavní­ téma: materiály a technologie pro stavbu a zaří­zení­ moderní­ch, energeticky úsporných domů. Program a další­ informace naleznete v přiložené pozvánce. Seminář je určen pro odbornou stavební­ veřejnost a je zařazen do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286882025

Certifikace DELTA - Fí?RUM 2015

03-03-2015 úterý 8:00 13:45

Místo konání: Brno Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1

Popis: Cí­lem letošní­ho DELTA - Fí“RA, je rozší­ření­ všeobecně platných pravidel, pojmů a technických řešení­ ku prospěchu šikmých střech i všech, kteří­ se na jejich návrzí­ch a realizací­ch podí­lejí­. Všem absolventům DELTA - Fí“RA bude, na základě údajů z prezenční­ listiny, vystaven a zaslán certifikát.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

PREFA ACADEMY 2015

03-03-2015 - 04-03-2015 úterý - středa

Místo konání: Praha PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., K Zelenči 2883/14, Praha 9 – Horní­ Počernice

Popis: Pro dlouhodobou funkci střešní­ch a fasádní­ch systémů je důležitým faktorem nejen vysoce kvalitní­ materiál, ale také profesionální­ instalace. Proto nabí­zí­ PREFA Aluminiumprodukte možnost praktického proškolení­ všech partnerů ve špičkově vybavených školicí­ch prostorách pod názvem PREFA Academy.

Kontakt: denisa.musilova@prefa.com

Prefa Aluminiumprodukte, s.r.o.

Denisa Musilová, 234 496 501

Semináře Protherm 2015

04-03-2015 středa 9:00 12:30

Místo konání: Praha Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na odborné semináře značky PROTHERM. Program semináře bude zaměřen na novinky v legislativě technických zaří­zení­ budov v roce 2014. Na semináři budou představeny inovace ve výrobní­m sortimentu značky PROTHERM pro rok 2015.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Ostrava

Popis: Srdečně Vás zveme na školení­ Komí­nové systémy HELUZ. Přijďte se seznámit s novinkami i zají­mavostmi z oboru a jejich využití­m v praxi. Produktové školení­ je určeno pro prodejce, stavební­ a montážní­ firmy, projektanty a širokou veřejnost.

Kontakt: coufalĂ­k@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Martin Coufalí­k, Tel.: 602 284 566

Certifikace DELTA - Fí?RUM 2015

04-03-2015 středa 8:00 13:45

Místo konání: Brno Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1

Popis: Cí­lem letošní­ho DELTA - Fí“RA, je rozší­ření­ všeobecně platných pravidel, pojmů a technických řešení­ ku prospěchu šikmých střech i všech, kteří­ se na jejich návrzí­ch a realizací­ch podí­lejí­. Všem absolventům DELTA - Fí“RA bude, na základě údajů z prezenční­ listiny, vystaven a zaslán certifikát.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Dolní­ Bukovsko Dolní­ Bukovsko 395, 373 65

Popis: V rámci zařazení­ společnosti Heluz cihlářský průmysl, v.o.s. do systému celoživotní­ho vzdělávání­ členů Společenstva kominí­ků České republiky, si vás dovolujeme pozvat do našeho školí­cí­ho mí­sta. Za účast na školení­ vám budou připsány 3 body do systému celoživotní­ho vzdělávání­ SKČR.

Kontakt: coufalĂ­k@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Martin Coufalí­k, Tel.: 602 284 566

Š kolení­ komí­nového systému HELUZ

05-03-2015 čtvrtek 10:00 15:00

Místo konání: Dolní­ Bukovsko Dolní­ Bukovsko 395, České Budějovice

Popis: V rámci zařazení­ společnosti Heluz cihlářský průmysl, v.o.s. do systému celoživotní­ho vzdělávání­ členů Společenstva kominí­ků České republiky, si vás dovolujeme pozvat do našeho školí­cí­ho mí­sta, kde budou probí­hat školení­ pouze pro členy.

Kontakt: coufalik@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Martin Coufalí­k Tel.: 602 284 566

Konzultační­ den "Design pro radiátory 2015"

05-03-2015 čtvrtek 8:00 15:00

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Průmyslová 631

Popis: Konzultační­ den je zaměřený na seznámení­ se s vyhlášeným projektem DESIGN PRO RADIÁTORY 2015, který probí­há v průběhu celého roku 2015. Zájemci mají­ pří­ležitost konzultovat pravidla projektu, seznámit se s manuálem a prohlédnout si výstavku prezentují­cí­ současný design otopných těles BITHERM.

Kontakt: lapacek@bitherm.cz

ELVL s.r.o.

František Lapáček

Certifikace DELTA - Fí?RUM 2015

05-03-2015 čtvrtek 8:00 13:45

Místo konání: Ostrava Seminární­ centrum Akademie, Hrušovská 16

Popis: Cí­lem letošní­ho DELTA - Fí“RA, je rozší­ření­ všeobecně platných pravidel, pojmů a technických řešení­ ku prospěchu šikmých střech i všech, kteří­ se na jejich návrzí­ch a realizací­ch podí­lejí­. Všem absolventům DELTA - Fí“RA bude, na základě údajů z prezenční­ listiny, vystaven a zaslán certifikát.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Zateplování­ v praxi

06-03-2015 pátek

Místo konání: Olomouc

Popis: Š kolení­ je určeno řemeslní­kům a zaměstnancům realizační­ch firem, kteří­ provádějí­ izolace a zateplení­ pří­mo na stavbě. Naučí­te se správně provádět zateplení­ kontaktní­ch i provětrávaných fasád, vnitřní­ch konstrukcí­ jako jsou podlahy, podhledy, pří­čky a šikmé střechy. Dozví­te se, jak na stavební­ detaily, pochopí­te stavební­ souvislosti a neuniknou Vám ani „vychytávky“ odborní­ků. Přihlaste sebe nebo své zaměstnance na Zateplování­ v praxi ve Zlí­ně, Táboře Ústí­ nad Labem, Praze nebo Pardubicí­ch . Účast je bezplatná a vše, co se naučí­te, si odnesete domů nejen v hlavě, ale i vytištěno v pracovní­m sešitě.

Kontakt: milan.pokrivcak@knaufinsulation.com

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

Pokrivčák Milan, 602 627 219

Provádění­ a kontrola sanací­ betonových konstrukcí­

09-03-2015 - 12-03-2015 pondělí­ 9:00 - čtvrtek 17:00

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT v Praze 4 - Kunratice

Popis: Kurz je zaměřen na problematiku sanací­ železobetonových konstrukcí­, na základy technologie a zkoušení­ betonu. Hovořit se bude o konkrétní­ch pří­kladech řešení­ různých pří­padů sanací­.

Kontakt: kurzy@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

Místo konání: Dolní­ Bukovsko Dolní­ Bukovsko 395, 373 65

Popis: V rámci zařazení­ společnosti Heluz cihlářský průmysl, v.o.s. do systému celoživotní­ho vzdělávání­ členů Společenstva kominí­ků České republiky, si vás dovolujeme pozvat do našeho školí­cí­ho mí­sta. Za účast na školení­ vám budou připsány 3 body do systému celoživotní­ho vzdělávání­ SKČR.

Kontakt: coufalĂ­k@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Martin Coufalí­k, Tel.: 602 284 566

Š kolení­ komí­nového systému HELUZ

10-03-2015 úterý 10:00 15:00

Místo konání: Dolní­ Bukovsko Dolní­ Bukovsko 395, České Budějovice

Popis: V rámci zařazení­ společnosti Heluz cihlářský průmysl, v.o.s. do systému celoživotní­ho vzdělávání­ členů Společenstva kominí­ků České republiky, si vás dovolujeme pozvat do našeho školí­cí­ho mí­sta, kde budou probí­hat školení­ pouze pro členy.

Kontakt: coufalik@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Martin Coufalí­k Tel.: 602 284 566

Š kolení­ servisní­ch techniků 2015

10-03-2015 - 11-03-2015 úterý 9:00 - středa 16:00

Místo konání: Rožnov pod Radhoštěm sí­dlo firmy REMAK, Zuberská 2601

Popis: Š kolení­ servisní­ch techniků 2015 pro zaří­zení­ REMAK se zaměření­m na měření­ a regulaci. Š kolení­ účastní­ky seznamuje s aktuální­ problematikou, se současnými technikami a novými výrobky firmy REMAK. V současné době připravujeme následují­cí­ dvoudenní­ školení­ a semináře.

Kontakt: kotrla@remak.cz

REMAK, a. s.

Mgr. Pavel Kotrla, 571 877 149

Pozvánka na Saint-Gobain Fíłrum 2015

11-03-2015 středa 8:30 13:30

Místo konání: České Budějovice Clarion Congress Hotel, Pražská tř. 2306/14, sál Rožmberk

Popis: Přijměte pozvání­ na sérii konferencí­ s výstižnou tématikou: "Od střechy a fasády přes okno až do interiéru". Divize Weber zde představí­ technologie a materiály v rámci renovace a rekonstrukce s cí­lem sní­žení­ energetické náročnosti budovy. Druhá přednáška bude věnována podlahám z pohledu požadavků teorie a skutečné praxe.

Kontakt: monika.ruffrova@weber-terranova.cz

Divize WEBER
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Monika Ruffrová, 272 701 137

Strojí­renské forum 2015

11-03-2015 - 12-03-2015 středa - čtvrtek

Místo konání: Praha Obecní­ dům, Praha

Popis:

Zástupci největší­ch strojí­renských společností­, představitelé ministerstev, významných institucí­ a experti v oboru se sejdou k diskuzi nad problematikou odborného školství­ a vzdělávání­, českého exportu do zahraničí­ a nad další­mi palčivými problémy současného českého strojí­renství­.

Kontakt:

Exponex, s.r.o.

Místo konání: České Budějovice Clarion Congress Hotel, sál Rožmberk, Pražská tří­da 2306/14

Popis: Saint – Gobain Fíłrum se zaměří­ na novinky v oblasti plochých střech, využití­ technologií­ a materiálů Weber v rámci renovací­. Věnovat se bude také akustice v interiérech a kvalitě vnitřní­ho prostředí­. Zástupkyně SFŠ˝P Ing. K. Ferinová Vás seznámí­ s možností­ využití­ aktuální­ch dotační­ch programů.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Konzultační­ den "Design pro radiátory 2015"

12-03-2015 čtvrtek 8:00 15:00

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Průmyslová 631

Popis: Konzultační­ den je zaměřený na seznámení­ se s vyhlášeným projektem DESIGN PRO RADIÁTORY 2015, který probí­há v průběhu celého roku 2015. Zájemci mají­ pří­ležitost konzultovat pravidla projektu, seznámit se s manuálem a prohlédnout si výstavku prezentují­cí­ současný design otopných těles BITHERM.

Kontakt: lapacek@bitherm.cz

ELVL s.r.o.

František Lapáček

PREFA ACADEMY 2015

12-03-2015 - 13-03-2015 čtvrtek - pátek

Místo konání: Praha PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., K Zelenči 2883/14, Praha 9 – Horní­ Počernice

Popis: Pro dlouhodobou funkci střešní­ch a fasádní­ch systémů je důležitým faktorem nejen vysoce kvalitní­ materiál, ale také profesionální­ instalace. Proto nabí­zí­ PREFA Aluminiumprodukte možnost praktického proškolení­ všech partnerů ve špičkově vybavených školicí­ch prostorách pod názvem PREFA Academy.

Kontakt: denisa.musilova@prefa.com

Prefa Aluminiumprodukte, s.r.o.

Denisa Musilová, 234 496 501

Pozvánka na Saint-Gobain Fíłrum 2015

17-03-2015 úterý 8:30 13:30

Místo konání: Praha Hotel Step, Malletova 1141, sál A

Popis: Přijměte pozvání­ na sérii konferencí­ s výstižnou tématikou: "Od střechy a fasády přes okno až do interiéru". Divize Weber zde představí­ technologie a materiály v rámci renovace a rekonstrukce s cí­lem sní­žení­ energetické náročnosti budovy. Druhá přednáška bude věnována podlahám z pohledu požadavků teorie a skutečné praxe.

Kontakt: monika.ruffrova@weber-terranova.cz

Divize WEBER
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Monika Ruffrová, 272 701 137

Místo konání: Praha Hotel Step, sál A, Malletova 1141

Popis: Saint – Gobain Fíłrum se zaměří­ na novinky v oblasti plochých střech, využití­ technologií­ a materiálů Weber v rámci renovací­. Věnovat se bude také akustice v interiérech a kvalitě vnitřní­ho prostředí­. Zástupkyně SFŠ˝P Ing. K. Ferinová Vás seznámí­ s možností­ využití­ aktuální­ch dotační­ch programů.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Pozvánka na Saint-Gobain Fíłrum 2015

18-03-2015 středa 8:30 13:30

Místo konání: PlzeŠˆ Hotel Primavera, Nepomucká 128, Congress Hall

Popis: Přijměte pozvání­ na sérii konferencí­ s výstižnou tématikou: "Od střechy a fasády přes okno až do interiéru". Divize Weber zde představí­ technologie a materiály v rámci renovace a rekonstrukce s cí­lem sní­žení­ energetické náročnosti budovy. Druhá přednáška bude věnována podlahám z pohledu požadavků teorie a skutečné praxe.

Kontakt: monika.ruffrova@weber-terranova.cz

Divize WEBER
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Monika Ruffrová, 272 701 137

Místo konání: PlzeŠˆ Hotel Primavera, Congress Hall, Nepomucká 128

Popis: Saint – Gobain Fíłrum se zaměří­ na novinky v oblasti plochých střech, využití­ technologií­ a materiálů Weber v rámci renovací­. Věnovat se bude také akustice v interiérech a kvalitě vnitřní­ho prostředí­. Zástupkyně SFŠ˝P Ing. K. Ferinová Vás seznámí­ s možností­ využití­ aktuální­ch dotační­ch programů.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Š kolení­ projektantů MaR

19-03-2015 čtvrtek 9:00

Místo konání: Pardubice U Panasonicu 376, Pardubice – Staré Čí­vice

Popis: Pro projektanty ří­dicí­ch systémů Domat. Důraz bude kladen na nejčastěji se vyskytují­cí­ chyby, zapojení­ zemí­, ochranu proti přepětí­, napájecí­ poměry atd. Budeme se ale věnovat i komunikaci po RS485, integraci cizí­ch systémů s přihlédnutí­m k rekonstrukci starší­ch systémů MaR a ochraně investic, sí­ŠĽovým topologií­m, možnostem záznamu dat do databází­ i další­m tématům, která při projektování­ přinášejí­ nejví­ce otazní­ků.

Kontakt: skoleni@domat.cz

Domat Control System s.r.o.

461 100 823

Konzultační­ den "Design pro radiátory 2015"

19-03-2015 čtvrtek 8:00 15:00

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Průmyslová 631

Popis: Konzultační­ den je zaměřený na seznámení­ se s vyhlášeným projektem DESIGN PRO RADIÁTORY 2015, který probí­há v průběhu celého roku 2015. Zájemci mají­ pří­ležitost konzultovat pravidla projektu, seznámit se s manuálem a prohlédnout si výstavku prezentují­cí­ současný design otopných těles BITHERM.

Kontakt: lapacek@bitherm.cz

ELVL s.r.o.

František Lapáček

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT v Praze 4 - Kunratice

Popis: Kurz je zaměřen na problematiku průmyslových podlah, zejména na úskalí­ jejich návrhu a realizace, na časté vady a poruchy a jejich možnou prevenci. Zvláštní­ zřetel bude brán na podlahy hromadných garáží­ a problematiku rovinnosti průmyslových podlah.

Kontakt: kurzy@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

Dvousemestrální­ kurz Větrání­ a klimatizace

23-03-2015 - 25-03-2015 pondělí­ 9:00 - středa 16:30

Místo konání: Praha ČVUT v Praze, Fakulta strojní­, Technická 4, Praha 6

Popis: Obsahem základní­ho kurzu jsou teoretické a praktické základy větrání­ a klimatizace a je určen zájemcům s úplným střední­m (střední­m odborným) nebo vysokoškolským vzdělání­m. Studium je orientováno na výkon povolání­ kombinovanou rozšiřují­cí­ formou (přednášky, cvičení­, samostatné studium).

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT v Praze 4 - Kunratice

Popis: Kurz je zaměřen na problematiku podlah v bytové a občanské výstavbě, zejména na úskalí­ jejich návrhu a realizace, na časté vady a poruchy a jejich možnou prevenci. Zvláštní­ zřetel bude brán na podlahové potěry, suché skladby podlah a různé typy podlahových krytin (dřevěné podlahy, dlažba, textilní­, pružné a laminátové podlahy). Posluchači budou seznámeni také s normovými požadavky na navrhování­ a realizaci podlah v občanské a bytové výstavbě.

Kontakt: kurzy@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

Amper 2015

24-03-2015 - 27-03-2015 úterý - pátek

Místo konání: Veletrhy Brno, a.s.

Popis:

23. mezinárodní­ veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení­ a zabezpečení­

Největší­ elektrotechnická událost v ČR se koná na VíSTAVIŠ TI BRNO. Současně probí­há několik desí­tek konferencí­ a seminářů na aktuální­ oborová témata. Každoročně se účastní­ ví­ce než 600 vystavovatelů a 40 000 návštěvní­ků.

Kontakt:

Terinvest, spol. s r. o.

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT v Praze 4 - Kunratice

Popis: Cí­lem kurzu je seznámit posluchače s vybranými postupy týkají­cí­mi se pozice, odpovědnosti a práv stavbyvedoucí­ho podle zákona č. 183/2006 Sb., o územní­m plánování­ a stavební­m řádu (v aktuální­m znění­ dle komplexní­ novely č. 350/2012 Sb.), a to z pohledu právní­ka a současně autorizované osoby (kombinace pohledu technického a právní­ho) a ve spojení­ se zákonem č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání­ autorizovaných architektů a o výkonu povolání­ autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Kontakt: kurzy@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

Š kolení­ softwarových techniků – SoftPLC

26-03-2015 čtvrtek 9:00 17:00

Místo konání: Pardubice U Panasonicu 376, Pardubice – Staré Čí­vice

Popis: Základní­ seznámení­ s prostředí­m SoftPLC IDE pro programování­ procesní­ch stanic, funkční­ bloky, komunikace s I/O moduly, nahrávání­ programu, dálková diagnostika, tvorba LCD menu, webový pří­stup. Pro ty, kdo chtějí­ začí­t programovat oblí­bené regulátory MiniPLC. V průběhu jednoho dne uvidí­te hodnoty z vlastní­ho programu na embedded webovém serveru.

Kontakt: skoleni@domat.cz

Domat Control System s.r.o.

461 100 823

Konzultační­ den "Design pro radiátory 2015"

26-03-2015 čtvrtek 8:00 15:00

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Průmyslová 631

Popis: Konzultační­ den je zaměřený na seznámení­ se s vyhlášeným projektem DESIGN PRO RADIÁTORY 2015, který probí­há v průběhu celého roku 2015. Zájemci mají­ pří­ležitost konzultovat pravidla projektu, seznámit se s manuálem a prohlédnout si výstavku prezentují­cí­ současný design otopných těles BITHERM.

Kontakt: lapacek@bitherm.cz

ELVL s.r.o.

František Lapáček

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT v Praze 4 - Kunratice

Popis: Seminář je zaměřen na problematiku provádění­ a navrhování­ sanací­ stavební­ch konstrukcí­, zejména železobetonu a vlhkého zdiva, dále na použití­ specifických materiálů a technologií­. Obsahem semináře je rovněž téma provádění­ hydroizolací­ staveb a porovnání­ možných postupů hydroizolací­. Konkrétní­ problematika bude ilustrována na četných pří­kladech z praxe.

Kontakt: kurzy@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT v Praze 4 - Kunratice

Popis: osluchači budou seznámeni s novou právní­ úpravou zákona o obchodní­ch korporací­ch ve vztahu k podnikání­ v oblasti stavebnictví­, zejména s konsekvencemi, které tato změna přináší­, a s povinnostmi, které z ní­ pro dotčené osoby plynou.

Kontakt: kurzy@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

Smlouvy o dí­lo ve stavebnictví­

02-04-2015 čtvrtek 9:00 16:00

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT v Praze 4 - Kunratice

Popis: Kurz se zaměřuje na problematiku uzaví­rání­ smluv o dí­lo v oblasti stavebnictví­, závazkových právní­ch vztahů mezi autorizovanou osobou a jinými subjekty podle nového ojavascript:galerie();void(0);bčanského zákoní­ku. Posluchači budou seznámeni s aktuální­ problematikou uzaví­rání­ smluv o dí­lo, se základní­mi postupy, zkušenostmi a poznatky z praxe pro výkon činnosti autorizované osoby, s právní­mi a etickými limity.

Kontakt: kurzy@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.


Převzato z http://www.tzb-info.cz.

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Energoblog

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

2005-11-29

Další


Doporučujeme
Komerční sdělení
Nᚠe-shop

Pasivní panelák? A to myslíte vážně?

obrázek - Pasivní panelák? A to myslíte vážně? Kniha je určena bytovým družstvům a sdružením vlastníků, ale i odborníkům a studentům. Shrnuje dnešní nejaktuálnější poznatky z oblasti rekonstrukcí panelových domů, realizovaných s cílem minimalizovat energetickou náročnost domu a provozní náklady při zachování ekonomické návratnosti investice.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější

Energetika.cz 2015 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft