Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Kalendář akcíVýstavy, veletrhy, semináře od 01.03.2016 do 19.03.2016

Zateplování­ v praxi

01-03-2016 úterý

Místo konání: České Budějovice

Popis: Zaměstnancům realizační­ch firem a řemeslní­kům, kteří­ provádějí­ izolace a zateplení­ pří­mo na stavbě, je určen již čtvrtý roční­k kurzů. Součástí­ kurzů jsou teoretické přednášky a v praktické části si účastní­ci vyzkouší­ jednotlivé postupy jak správně provádět zateplení­ kontaktní­ch i provětrávaných fasád, šikmých střech, dřevostaveb a vnitřní­ch konstrukcí­ jako jsou podlahy, podhledy, pří­čky.

Kontakt:

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

Aquatherm Praha 2016

01-03-2016 - 04-03-2016 úterý 10:00 - pátek 18:00

Místo konání: Praha PRAŠ˝SKí VELETRŠ˝Ní AREÁL LETŠ‡ANY

Popis: 21. mezinárodní­ odborný veletrh vytápění­, ventilace, klimatizační­, měřicí­, regulační­, sanitární­ a ekologické techniky

Kontakt:

MDL Expo, s.r.o.

Místo konání: Trnava hotel Impiq, B.S.Timravy 2

Popis: Predstavujeme zabezpečovací­ systém s revolučným ovládaní­m. JABLOTRON 100 sa prispí´sobí­ bytu, rodinnému domu, prevádzke alebo kancelárskej budove. Poskytuje viac sekcií­, uží­vateĞov, detektorov a programovateĞných výstupov. Okrem zabezpečenia a prí­stupového systému vyrieši aj automatizáciu v objekte.

Kontakt: skolenie@jablotron.sk

JABLOTRON Slovakia s.r.o.

Sasinkova 14, 010 01 Š˝ilina

Místo konání: Hradec Králové Hotel Alessandria

Popis: Seminář je zaměřen na hospodaření­ se srážkovými vodami, akumulace, vsakování­, recyklace. Změny v legislativě, čištění­ odpadní­ch vod. Vodohospodářská zaří­zení­ pro úpravu a čištění­ vod, odlučovače ropných látek. Kanalizační­ a drenážní­ vedení­, novinky v oblasti splaškových vod. Akreditace ČKAIT, ČKA.

Kontakt: prezentace@psmcz.cz

PSM CZ

602 592 990

Místo konání: Praha Hospodářská komora ČR, Praha 9 -Vysočany

Popis: Cí­lem semináře je seznámit účastní­ky v předstihu se základní­mi odlišnostmi nové právní­ úpravy a připravovat je tak postupně na nová pravidla, která budou nejpozději v průběhu roku 2016 povinni aplikovat. Přednáší­ Mgr. David Dvořák, LL.M.,Ph.D. Akreditace ČKAIT. ČKA.

Kontakt: prezentace@psmcz.cz

PSM CZ

602 592 990

Místo konání: Trnava hotel Impiq, B.S. Timravy 2

Popis: V rámci jednodenného kurzu vás zoznámime s novinkami, ktoré Jablotron za posledný rok uviedol na trh. Ďalej preberieme do ví¤čší­ch podrobností­ funkcie alarmu JABLOTRON 100, vrátane riešenia neštandardných požiadaviek zákazní­kov. V rámci výkladu je vyhradený dostatočný priestor na riešenie otázok.

Kontakt: skolenie@jablotron.sk

JABLOTRON Slovakia s.r.o.

Sasinkova 14, 010 01 Š˝ilina

Místo konání: Ústí­ nad Labem Clarion Congress Hotel, Š pitálské náměstí­ 3517

Popis: Seminář zahrnuje přehled a specifikaci betonů a další­ch produktů pro bytovou a občanskou výstavbu. Součástí­ je technologie betonů pro architektonické účely – barevné a tvarované betony. Zaměřuje se na využití­ litých potěrů pro provádění­ podlahových konstrukcí­. Podrobněji seznamuje účastní­ky s technologií­ výstavby ztraceného bednění­ včetně betonů pro tyto systémy. Dále se zabývá problematikou konstrukcí­ z vápenopí­skových cihel.

Kontakt: tereza.miklasova@cmbeton.cz

Beton University

Bc. Tereza Miklasová, 724 354 459

Zateplování­ v praxi

03-03-2016 čtvrtek

Místo konání: Ústí­ nad Labem

Popis: Zaměstnancům realizační­ch firem a řemeslní­kům, kteří­ provádějí­ izolace a zateplení­ pří­mo na stavbě, je určen již čtvrtý roční­k kurzů. Součástí­ kurzů jsou teoretické přednášky a v praktické části si účastní­ci vyzkouší­ jednotlivé postupy jak správně provádět zateplení­ kontaktní­ch i provětrávaných fasád, šikmých střech, dřevostaveb a vnitřní­ch konstrukcí­ jako jsou podlahy, podhledy, pří­čky.

Kontakt:

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

Místo konání: Trnava hotel Impiq, B.S. Timravy 2

Popis: Unikátne zálohované obehové čerpadlo pre vykurovacie systémy. Nejedná sa iba o ní­zko odberovú pumpu s akumulátorom, ale o kompletný a premyslený systém so širokou škálou uplatnení­. Ďalšou novinkou je programovateĞný zíłnový regulátor kúrenia vrátane regulácie teplej úžitkovej vody série JABLOTRON 100

Kontakt: skolenie@jablotron.sk

JABLOTRON Slovakia, s.r.o.

Sasinkova 14, 010 01 Š˝ilina, SR

Místo konání: Praha ČVUT v Praze, Fakulta strojní­, Technická 4, Praha 6

Popis: Kurz poskytne účastní­kům průřezovou znalost v oboru vytápění­. Je určen zájemcům s úplným střední­m odborným nebo VŠ  vzdělání­m. Kurz bude probí­hat v termí­nech březen až červen a září­ až listopad 2016.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Praha Hospodářská komora ČR, Praha 9 -Vysočany

Popis: Seminář pro pracovní­ky státní­ch úřadů, správy, odbornou veřejnost. Stavební­ inženýry inspektory, pracovní­ky stavební­ch firem, investiční­ch útvarů. Cí­lem semináře je poskytnout přehled o problematice nečinnosti orgánů zejména o možnostech jejich řešení­ jakými se může žadatel proti nečinnosti bránit

Kontakt: prezentace@psmcz.cz

PSM CZ

602 592 990

Místo konání: Praha 9, Horní­ Počernice Na Chvalské tvrzi 858/11

Popis: V rámci školení­ vysvětlí­me souvislosti s požární­ odolností­, akustickým a tepelným komfortem, energeticky efektivní­m způsobem zateplení­, pří­nosem izolací­ pro životní­ prostředí­ apod. Součástí­ školení­ jsou i praktické ukázky produktů a systémů. Účastní­ci školení­ obdrží­ "Osvědčení­ o absolvování­ produktového školení­ ROCKWOOL", které lze využí­t i pro potřeby registrace v dotační­m programu NZU.

Kontakt:

ROCKWOOL, a.s.

registrace on-line formulářem

Místo konání: Ostrava Elements, Sokolská tří­da 89

Popis: Typy, parametry a předností­ větrací­ch jednotek a vysoce hygienických rozvodů vzduchu; prohlí­dka a vyzkoušení­ vystavených vzorků vč.jedinečných entalpických výmění­ků; zásady pro prodej, návrh systému větrání­, optimální­ montáž, zprovoznění­ a údržbu; stručně: designové radiátory, ventilátory, stropní­ sálavé panely pro vytápění­ a chlazení­

Kontakt: roman.subrt@zehndergroup.com

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Ing. Roman Š ubrt, 731 61 70 70

Jak se rekonstruuje dům

08-03-2016 úterý 17:30 21:30

Místo konání: Praha Desk Room, Prokopská 296/8, Praha 1

Popis: Mám dům zrekonstruovat nebo raději zbourat? Co když bude rekonstrukce pří­liš drahá? Nebudu ží­t na staveništi další­ch deset let? A co na to stavební­ úřad? Má smysl rekuperace? To vše se dozví­te na pří­kladech skutečně realizovaných rekonstrukcí­ a při konzultaci vašich vlastní­ch podkladů.

Kontakt:

Pořadatel:Ing. Martin Perlí­k

Místo konání: Olomouc Richter+Frenzel, Babí­čkova 6

Popis: Typy, parametry a předností­ větrací­ch jednotek a vysoce hygienických rozvodů vzduchu; prohlí­dka a vyzkoušení­ vystavených vzorků vč.jedinečných entalpických výmění­ků; zásady pro prodej, návrh systému větrání­, optimální­ montáž, zprovoznění­ a údržbu; stručně: designové radiátory, ventilátory, stropní­ sálavé panely pro vytápění­ a chlazení­

Kontakt: roman.subrt@zehndergroup.com

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Ing. Roman Š ubrt, 731 61 70 70

Základní­ výpočty v dopravě vody

09-03-2016 středa 09:00 15:00

Místo konání: Brno Fakulta stavební­

Popis: Základní­ jednodenní­ kurz v oblasti zásobování­ pitnou vodou. Kurz se bude skládat z teoretických a praktických bloků, přičemž v rámci praktických bloků budou účastní­ci počí­tat cvičné pří­klady.

Kontakt: bilovska.j@fce.vutbr.cz

Vysoké učení­ technické v Brně Fakulta stavební­

Jana Bí­lovská, tel.: 541147736

Zateplování­ v praxi

09-03-2016 středa

Místo konání: Zlí­n

Popis: Zaměstnancům realizační­ch firem a řemeslní­kům, kteří­ provádějí­ izolace a zateplení­ pří­mo na stavbě, je určen již čtvrtý roční­k kurzů. Součástí­ kurzů jsou teoretické přednášky a v praktické části si účastní­ci vyzkouší­ jednotlivé postupy jak správně provádět zateplení­ kontaktní­ch i provětrávaných fasád, šikmých střech, dřevostaveb a vnitřní­ch konstrukcí­ jako jsou podlahy, podhledy, pří­čky.

Kontakt:

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

Místo konání: Brno Ptáček, Modřice, Tyršova 647

Popis: Typy, parametry a předností­ větrací­ch jednotek a vysoce hygienických rozvodů vzduchu; prohlí­dka a vyzkoušení­ vystavených vzorků vč.jedinečných entalpických výmění­ků; zásady pro prodej, návrh systému větrání­, optimální­ montáž, zprovoznění­ a údržbu; stručně: designové radiátory, ventilátory, stropní­ sálavé panely pro vytápění­ a chlazení­

Kontakt: roman.subrt@zehndergroup.com

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Ing. Roman Š ubrt, 731 61 70 70

Místo konání: Ostrava Hotel Park Inn, Hornopolní­ 3313/42

Popis: Seminář zahrnuje přehled a specifikaci betonů a další­ch produktů pro bytovou a občanskou výstavbu. Součástí­ je technologie betonů pro architektonické účely – barevné a tvarované betony. Zaměřuje se na využití­ litých potěrů pro provádění­ podlahových konstrukcí­. Podrobněji seznamuje účastní­ky s technologií­ výstavby ztraceného bednění­ včetně betonů pro tyto systémy. Dále se zabývá problematikou konstrukcí­ z vápenopí­skových cihel.

Kontakt: tereza.miklasova@cmbeton.cz

Beton University

Bc. Tereza Miklasová, 724 354 459

Místo konání: PlzeŠˆ U Prazdroje 7, Na Spilce

Popis: Seminář je zaměřen na hospodaření­ se srážkovými vodami, akumulace, vsakování­, recyklace. Změny v legislativě, čištění­ odpadní­ch vod. Vodohospodářská zaří­zení­ pro úpravu a čištění­ vod, odlučovače ropných látek. Kanalizační­ a drenážní­ vedení­, novinky v oblasti splaškových vod. Akreditace ČKAIT, ČKA.

Kontakt: prezentace@psmcz.cz

PSM CZ

602 592 990

Audio Video Show Praha

11-03-2016 - 12-03-2016 pátek 10.00 - sobota 18.00

Místo konání: Praha Dorint Don Giovanni

Popis: Na výstavě Audio Video Show Praha se představí­ audio a video technika pro domácnosti, ale také široký průřez technologiemi chytrého bydlení­ a množství­ integrátorů, představují­cí­ch také vzorové projekty. Proběhnou též přednášky a workshopy na různá témata, mimo jiné právě i na téma chytrého bydlení­. Výstava je ideální­ pří­ležitostí­ seznámit se s technologiemi pro přiznané i vestavné ozvučení­ domácnosti a její­ ovládání­.

Kontakt: daniel@audio-video-show.cz

Pořadatel:Audio Video Show s.r.o.

Místo konání: Ostrava Poruba VŠ B-TU mí­stnost A 611

Popis: Zákon 406/2000 Sb., O hospodaření­ energií­, definuje osobu oprávněnou instalovat systémy OZE s přispěvkem z dotací­ (např. Nová zelená úsporám). Š˝adatel musí­ doložit, že mu systém namontovala osoba s platným osvědčení­m. Pro zájemce o certifikaci vypisujeme tyto termí­ny profesní­ kvalifikaci.

Kontakt: akademiesolar@seznam.cz

AKADEMIE MMM SOLAR, s.r.o.

Ing. Miloslav Muží­k

Zateplování­ v praxi

11-03-2016 pátek

Místo konání: Pardubice

Popis: Zaměstnancům realizační­ch firem a řemeslní­kům, kteří­ provádějí­ izolace a zateplení­ pří­mo na stavbě, je určen již čtvrtý roční­k kurzů. Součástí­ kurzů jsou teoretické přednášky a v praktické části si účastní­ci vyzkouší­ jednotlivé postupy jak správně provádět zateplení­ kontaktní­ch i provětrávaných fasád, šikmých střech, dřevostaveb a vnitřní­ch konstrukcí­ jako jsou podlahy, podhledy, pří­čky.

Kontakt:

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

Místo konání: Ostrava Elements, Sokolská tří­da 89

Popis: Lidé, životní­ prostředí­, rodinné domy pro pří­jemné bydlení­; komfortní­ ří­zené větrání­ jako nezbytnost pro vzduchotěsné budovy v současnostijavascript:galerie();void(0); a povinnost od roku 2020; kombinace s chlazení­m a vytápění­m stropní­mi sálavými systémy; ukázka návrhu, aplikace a realizace konceptu větrání­, chlazení­ a vytápění­ konkrétní­ho projektu

Kontakt: miroslav.vasa@zehndergroup.com

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Miroslav Váša, 605 73 70 70

Mostra Convegno Expocomfort 2016

15-03-2016 - 18-03-2016 úterý - pátek

Místo konání: Milano Fiera Milano, S.S. del Sempione n. 28

Popis: MCE Milano - 40. roční­k prestižní­ho veletrhu v oboru TZB. Minulého roční­ku (březen 2014) se zúčastnilo dva tisí­ce vystavovatelů z 58 zemí­ a 156 tisí­c návštěvní­ků ze 146 zemí­. Českou a Slovenskou republiku prezentovalo 17 vystavují­cí­ch firem na ploše 600 m2.
Mostra Convegno Expocomfort celebrates its 40th edition confirming itself as the undisputed leading exhibition in Global Comfort Technology, a not to be missed event dedicated to diverse industry sectors including HVAC&R and renewable energy.

Kontakt:

Reed Exhibitions Italia srl

Amper 2016

15-03-2016 - 18-03-2016 úterý - pátek

Místo konání: Výstaviště Brno Brno

Popis: 24. Mezinárodní­ veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení­ a zabezpečení­.

Kontakt:

Terinvest, spol. s r. o.

Místo konání: Ostrava Clarion Congress Hotel, sál Saphire, Zkrácená 2703

Popis: Program tohoto semináře se bude zabývat jak zateplení­m dvouplᚊĽových střech, tak i hydroizolací­ a akustikou panelových domů. Ing. Martin Hanák, ředitel metodického odboru SČMBD, Vás seznámí­ s požadavky na opravy panelových domů v horizontu do roku 2020.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Zehnder akademie, Pionýrů 641, 391 02

Popis: Princip ří­zeného větrání­, rekuperace tepla a vlhkosti. Typy, parametry a přednosti: větrací­ jednotky, jedinečné entalpické výmění­ky, zemní­ výmění­ky, předehřev, chladicí­ jednotky, rozvody vzduchu, ventily, designové mří­žky, atd.; zásady, vyhlášky, pří­klad návrhu v programu ComfoPlan; odborná instalace, zásady prodeje; pří­klady realizací­ – novostavba, rekonstrukce.

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

731 414 443

Místo konání: Brno Kongresové centrum BVV, sál C, Výstaviště 1

Popis: Program tohoto semináře se bude zabývat jak zateplení­m dvouplᚊĽových střech, tak i hydroizolací­ a akustikou panelových domů. Ing. Martin Hanák, ředitel metodického odboru SČMBD, Vás seznámí­ s požadavky na opravy panelových domů v horizontu do roku 2020.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Hradec Králové Richter+Frenzel, Stavební­ 1066

Popis: Typy, parametry a předností­ větrací­ch jednotek a vysoce hygienických rozvodů vzduchu; prohlí­dka a vyzkoušení­ vystavených vzorků vč.jedinečných entalpických výmění­ků; zásady pro prodej, návrh systému větrání­, optimální­ montáž, zprovoznění­ a údržbu; stručně: designové radiátory, ventilátory, stropní­ sálavé panely pro vytápění­ a chlazení­

Kontakt: roman.subrt@zehndergroup.com

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Ing. Roman Š ubrt, 731 61 70 70

Místo konání: Brno Ptáček, Modřice, Tyršova 647

Popis: Lidé, životní­ prostředí­, rodinné domy pro pří­jemné bydlení­; komfortní­ ří­zené větrání­ jako nezbytnost pro vzduchotěsné budovy v současnostijavascript:galerie();void(0); a povinnost od roku 2020; kombinace s chlazení­m a vytápění­m stropní­mi sálavými systémy; ukázka návrhu, aplikace a realizace konceptu větrání­, chlazení­ a vytápění­ konkrétní­ho projektu

Kontakt: miroslav.vasa@zehndergroup.com

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Miroslav Váša, 605 73 70 70

Místo konání: Ústí­ nad Labem Hotel Vladimir

Popis: Seminář je zaměřen na hospodaření­ se srážkovými vodami, akumulace, vsakování­, recyklace. Změny v legislativě, čištění­ odpadní­ch vod. Vodohospodářská zaří­zení­ pro úpravu a čištění­ vod, odlučovače ropných látek. Kanalizační­ a drenážní­ vedení­, novinky v oblasti splaškových vod. Akreditace ČKAIT, ČKA.

Kontakt: prezentace@psmcz.cz

PSM CZ

602 592 990

Místo konání: Praha Praha 9 – Richter+Frenzel, U Technoplynu 1572

Popis: Typy, parametry a předností­ větrací­ch jednotek a vysoce hygienických rozvodů vzduchu; prohlí­dka a vyzkoušení­ vystavených vzorků vč.jedinečných entalpických výmění­ků; zásady pro prodej, návrh systému větrání­, optimální­ montáž, zprovoznění­ a údržbu; stručně: designové radiátory, ventilátory, stropní­ sálavé panely pro vytápění­ a chlazení­

Kontakt: roman.subrt@zehndergroup.com

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Ing. Roman Š ubrt, 731 61 70 70

Betony pro moderní­ stavby a design

17-03-2016 čtvrtek 8:30 15:00

Místo konání: Brno Hotel International, Husova 16

Popis: Seminář poskytuje souhrn informací­ o betonech, u kterých je vyžadován zejména kvalitní­ finální­ vzhled konstrukce a zároveŠˆ i funkčnost a odolnost v daném prostředí­. Hlavní­m tématem je použití­ betonu jako materiálu pro vyjádření­ záměrů architekta či designéra (tvar, vzhled, barevnost, zpracování­). Součástí­ semináře jsou zají­mavá řešení­ konstrukcí­ moderní­ch staveb a betonových prvků, kde byl použit beton v exteriérovém a interiérovém designu.

Kontakt: tereza.miklasova@cmbeton.cz

Beton University

Bc. Tereza Miklasová, 724 354 459

Místo konání: Praha

Popis: Účastní­ci základní­ho školení­ Systémy suché výstavby se seznámí­ s přehledem systémů suché výstavby, jejich výhodami oproti tradiční­m konstrukcí­m, dále se skladbou a produkty pro pří­čky, předsazené stěny, podhledy, suché podlahy apod.

Kontakt:

Knauf Praha s.r.o.

Místo konání: Bratislava Domoss, Galvaniho 17/A

Popis: Lidé, životní­ prostředí­, rodinné domy pro pří­jemné bydlení­; komfortní­ ří­zené větrání­ jako nezbytnost pro vzduchotěsné budovy v současnostijavascript:galerie();void(0); a povinnost od roku 2020; kombinace s chlazení­m a vytápění­m stropní­mi sálavými systémy; ukázka návrhu, aplikace a realizace konceptu větrání­, chlazení­ a vytápění­ konkrétní­ho projektu

Kontakt: miroslav.vasa@zehndergroup.com

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Miroslav Váša, 605 73 70 70


Převzato z http://www.tzb-info.cz.

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Energoblog

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

2005-11-29

Další


Doporučujeme
Komerční sdělení
Nᚠe-shop

S energií efektivně - příručka pro energeticky úspornou domácnost

obrázek - S energií efektivně - příručka pro energeticky úspornou domácnost Cílem publikace je přinést ucelený přehled možností, jak snížit spotřebu energie v domácnosti - jak snížit spotřebu elektřiny, jak uspořit při vytápění, jaký vybrat zdroj tepla, zda využít obnovitelné zdroje (fotovoltaiku) a kde získat radu a finanční podporu.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější
Komerční sdělení

Energetika.cz 2016 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft