Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Kalendář akcíVýstavy, veletrhy, semináře od 01.06.2016 do 11.06.2016

Místo konání: Kolí­n Woodcote Kolí­n

Popis: Na konkrétní­ch pří­kladech Vám opět ukážeme, proč při srovnání­ dvou desek pro suchou výstavbu – fermacellu a sádrokartonu – vychází­ fermacell jako lepší­ sádroš. Představí­me ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani pří­klady použití­ desek fermacell. Na všechny účastní­ky čekají­ drobné praktické dárky a letos naví­c grilování­!

Kontakt: info@lepsisadros.cz

Fermacell GmbH, org. složka

Klaus Křeválek

Místo konání: PlzeŠˆ Budova Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, mí­stnost M18

Popis: Přednášky v rámci vzdělávací­ho programu jsou určeny jak zástupcům měst a obcí­, pří­spěvkových organizací­, tak i firem. Přednášky jsou vedeny s důrazem na praktické pří­klady z oblastí­ správy budov a majetku, plánování­ investic a energetického managementu.

Kontakt: ops@porsenna.cz

PORSENNA o.p.s.

+420 244 013 186

BIM ve stavebnictví­ 2016

02-06-2016 čtvrtek 9:00 18:00

Místo konání: Praha Václavské náměstí­ 31, Praha 1

Popis: Konference je zaměřena na modernizaci a spolupráci ve stavebnictví­ prostřednictví­m metodiky BIM. Tato spolupráce se dotýká předevší­m projektantů, stavební­ch firem dodavatelů, investorů - stavební­ků, státní­ správy, facility managementu a také škol - všechny čeká mnohem těsnější­ spolupráce než dosud.

Kontakt: zdrahalova@abf-nadace.cz

Odborná rada pro BIM

Ivana Zdráhalová, 224 225 001

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil tel: 541 142 581, doc. Jan Fiedler tel: 541 142 574

Místo konání: Hradec Králové MPL Trading Hradec Králové

Popis: Na konkrétní­ch pří­kladech Vám opět ukážeme, proč při srovnání­ dvou desek pro suchou výstavbu – fermacellu a sádrokartonu – vychází­ fermacell jako lepší­ sádroš. Představí­me ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani pří­klady použití­ desek fermacell. Na všechny účastní­ky čekají­ drobné praktické dárky a letos naví­c grilování­!

Kontakt: info@lepsisadros.cz

Fermacell GmbH, org. složka

Klaus Křeválek

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil tel: 541 142 581, doc. Jan Fiedler tel: 541 142 574

Místo konání: Praha MPL Trading Praha Krč

Popis: Na konkrétní­ch pří­kladech Vám opět ukážeme, proč při srovnání­ dvou desek pro suchou výstavbu – fermacellu a sádrokartonu – vychází­ fermacell jako lepší­ sádroš. Představí­me ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani pří­klady použití­ desek fermacell. Na všechny účastní­ky čekají­ drobné praktické dárky a letos naví­c grilování­!

Kontakt: info@lepsisadros.cz

Fermacell GmbH, org. složka

Klaus Křeválek

Windforce 2016 Conference

07-06-2016 - 09-06-2016 úterý - čtvrtek

Místo konání: Bremen Německo

Popis: 12. roční­k odborné konference věnované větrným elektrárnám na moři. Je určena pro všechny zástupce hodnotového řetězce od výzkumných ústavů přes výrobce, projektanty a dodavatele, servisní­ a logistické společnosti, až po pojistitele a provozovatele.

Kontakt:

Pořadatel:WAB

Místo konání: Praha Topinfo s.r.o., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

Popis: TZB-info pořádá již v červnu jednodenní­ tématický seminář pro facility managery na téma poplachové zabezpečovací­ a tí­sŠˆové, kamerové a pří­stupové systémy a jejich kombinace. Jak to je s výběrem podle ceny a jak si v praxi poradit při výběru nejvhodnější­ho řešení­?

Kontakt: adela.bystricka@topinfo.cz

Odborný portál TZB-info

Adéla Bystřická

Windforce 2016 International Trade Fair

07-06-2016 - 10-06-2016 úterý - pátek

Místo konání: Bremen Německo

Popis: Třetí­ roční­k jediného německého veletrhu věnovaného větrným elektrárnám na moři. Je určen pro všechny zástupce hodnotového řetězce od výzkumných ústavů přes výrobce, projektanty a dodavatele, servisní­ a logistické společnosti, až po pojistitele a provozovatele.

Kontakt:

Pořadatel:WAB

Místo konání: Klatovy Woodcote Klatovy

Popis: Na konkrétní­ch pří­kladech Vám opět ukážeme, proč při srovnání­ dvou desek pro suchou výstavbu – fermacellu a sádrokartonu – vychází­ fermacell jako lepší­ sádroš. Představí­me ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani pří­klady použití­ desek fermacell. Na všechny účastní­ky čekají­ drobné praktické dárky a letos naví­c grilování­!

Kontakt: info@lepsisadros.cz

Fermacell GmbH, org. složka

Klaus Křeválek

Voda v krajině: problematika sucha a fosforu

08-06-2016 středa 9:00 16:00

Místo konání: Praha ČSVTS, Novotného lávka 5

Popis: Hlavní­ témata konference jsou věnována závažným problémům nedostatku vody, krajinnému plánování­ a potřebným opatření­m vedoucí­m k nápravě současného stavu včetně finanční­ho zajištění­. Druhá část konference se bude zabývat fosforem ve vodách.

Kontakt: radek.adamek@bidservices.cz

B.I.D. services s.r.o.

Radek Adámek

Místo konání: VodŠˆany Jaf Holz VodŠˆany

Popis: Na konkrétní­ch pří­kladech Vám opět ukážeme, proč při srovnání­ dvou desek pro suchou výstavbu – fermacellu a sádrokartonu – vychází­ fermacell jako lepší­ sádroš. Představí­me ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani pří­klady použití­ desek fermacell. Na všechny účastní­ky čekají­ drobné praktické dárky a letos naví­c grilování­!

Kontakt: info@lepsisadros.cz

Fermacell GmbH, org. složka

Klaus Křeválek

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil tel: 541 142 581, doc. Jan Fiedler tel: 541 142 574

Místo konání: Karlovy Vary Karlomix Trade Karlovy Vary

Popis: Na konkrétní­ch pří­kladech Vám opět ukážeme, proč při srovnání­ dvou desek pro suchou výstavbu – fermacellu a sádrokartonu – vychází­ fermacell jako lepší­ sádroš. Představí­me ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani pří­klady použití­ desek fermacell. Na všechny účastní­ky čekají­ drobné praktické dárky a letos naví­c grilování­!

Kontakt: info@lepsisadros.cz

Fermacell GmbH, org. složka

Klaus Křeválek

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil tel: 541 142 581, doc. Jan Fiedler tel: 541 142 574

Místo konání: Teplice Woodcote Teplice

Popis: Na konkrétní­ch pří­kladech Vám opět ukážeme, proč při srovnání­ dvou desek pro suchou výstavbu – fermacellu a sádrokartonu – vychází­ fermacell jako lepší­ sádroš. Představí­me ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani pří­klady použití­ desek fermacell. Na všechny účastní­ky čekají­ drobné praktické dárky a letos naví­c grilování­!

Kontakt: info@lepsisadros.cz

Fermacell GmbH, org. složka

Klaus Křeválek


Převzato z http://www.tzb-info.cz.

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Energoblog

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

2005-11-29

Další


Doporučujeme
Komerční sdělení
Nᚠe-shop

S energií efektivně - příručka pro energeticky úspornou domácnost

obrázek - S energií efektivně - příručka pro energeticky úspornou domácnost Cílem publikace je přinést ucelený přehled možností, jak snížit spotřebu energie v domácnosti - jak snížit spotřebu elektřiny, jak uspořit při vytápění, jaký vybrat zdroj tepla, zda využít obnovitelné zdroje (fotovoltaiku) a kde získat radu a finanční podporu.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější
Komerční sdělení

Energetika.cz 2016 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft