Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...
Ampér 2014

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Kalendář akcíVýstavy, veletrhy, semináře od 01.06.2014 do 30.06.2014

Místo konání: Kladno stavebniny DEKTRADE a.s

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Místo konání: Teplice stavebniny Stavebniny Havi

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

ICEBMP 2014: Ekologie a nové stavební­ hmoty a výrobky

03-06-2014 - 05-06-2014 úterý - čtvrtek

Místo konání: Černá Hora HOTEL SLADOVNA **** Černá Hora 3/5

Popis: Tradiční­ XVIII. mezinárodní­ konference prezentují­cí­ nejnovější­ poznatky a progresivní­ trendy z oblasti ekologie a vývoje nových nejen stavební­ch materiálů a výrobků. V průběhu konference "ICEBMP 2014 budou prezentovány nejnovější­ poznatky a progresivní­ trendy z oblasti ekologie a vývoje nových stavební­ch materiálů a výrobků. Vybrané odborné pří­spěvky budou publikovány ve vědeckém mezinárodní­m časopise "Advanced Materials Research" a budou indexovány ve významných akademických databází­ch. Tématické okruhy: Kompozitní­ materiály, Pojiva, Stavební­ materiály na bázi druhotných surovin, Technologie a zkušební­ metody.

Kontakt: vustah@vustah.cz; smetanova@vustah.cz

Pořadatel:Výzkumný ústav stavební­ch hmot, a.s.

Renewable Energy World Conference & Expo Europe

03-06-2014 - 05-06-2014 úterý - čtvrtek

Místo konání: Köln, Německo Koelnmesse

Popis: Now in its eighth year, Renewable Energy World Europe offers a comprehensive conference and exhibition for the European renewable power industry. Over three days, the Renewable Energy World Europe conference program will cover strategic and technical topics chosen and presented by industry professionals.

Kontakt:

PennWell

http://www.renewableenergyworld-europe.com/contacts.html

Místo konání: Chomutov stavebniny DEKTRADE a.s

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Tepelná čerpadla Atlantic Alfea

04-06-2014 středa 10:00 14:00

Místo konání: Praha školí­cí­ centrum Brilon a.s.s

Popis: Zveme Vás na jarní­ školení­ tepelných čerpadel vzduch/voda s invertorovou technologií­ Atlantic Alfea

Kontakt: info@brilon.cz

BRILON a.s.

tel. 226 21 21 21

Místo konání: Karlovy Vary stavebniny Karlomix Trade

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky, jsou vhodné i jako rekvalifikační­ kurzy. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Pořadatel:Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil - tel.: 541 142 581, doc. Jan Fiedler - tel.: 541 142 574

Místo konání: Jablonec nad Nisou JABLOTRON ALARMS a.s., Pod Skalkou 4567/33, 46601 Jablonec nad Nisou

Popis:

Š kolení­ je určeno pro odborné montážní­ firmy a je zaměřeno předevší­m na zálohované oběhové čerpadlo a regulaci topení­. Po školení­ je možné stát se montážní­m partnerem Jablotronu a zí­skat celu řadu výhod (prodloužený servis na pět let, vzorové projekty a bezplatné odborné poradenství­, a další­).

Kontakt: skoleni@jablotron.cz

JABLOTRON ALARMS a.s.

483 559 951

Místo konání: Sokolov stavebniny DEKTRADE a.s

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky, jsou vhodné i jako rekvalifikační­ kurzy. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Pořadatel:Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil - tel.: 541 142 581, doc. Jan Fiedler - tel.: 541 142 574

Místo konání: Ústí­ nad Labem stavebniny SGBD Raab Karcher

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Místo konání: Praha ČVUT v Praze, Fakulta strojní­, Technická 4, Praha 6

Popis: Cí­lem kurzu je poskytnout informační­ nadstavbu pro projektanty, kteří­ se ve své praxi stále častěji setkávají­ s požadavkem na energetické úspory, aŠĽ už při realizaci novostaveb podle současné legislativy, tak při rekonstrukcí­ch budov. Jedná se o šestidenní­ kurz, pořádaný ve dvou tří­denní­ch částech.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: (seminář pro instalatéry, velkoobchody) Sezimovo Ústí­ II Zehnder Akademie, sí­dlo společnosti Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Pionýrů 641

Popis: 1-denní­ školení­, cí­lová skupina: instalatéři, specialisti velkoobchodů, projektanti. Obsah::● Princip systému ří­zeného větrání­, rekuperace tepla a vlhkosti ● Typy, parametry a výhody větrací­ch jednotek s rekuperací­ tepla až 95%, entalpických výmění­ků, zemní­ch výmění­ků, chladicí­ch jednotek a ostatní­ho pří­slušenství­ ● Druhy a instalace vysoce hygienických rozvodů vzduchu, ventilů a designových mří­žek ● Zásady a pří­klad návrhu systému větrání­ v programu Zehnder ComfoPlan, ukázky realizací­ ● Nová zelená úsporám, certifikát

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

T +420 383 136 222, M + 420 731 414 443

Místo konání: Ústí­ nad Labem stavebniny DEKTRADE a.s

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Strojí­renské fíłrum

10-06-2014 - 11-06-2014 úterý - středa

Místo konání: Praha ANDEL‘S HOTEL PRAGUE ****, Stroupežnického 21

Popis: První­ roční­k konference vznikl ve spolupráci s řadou odborných asociací­. V pražském hotelu Andel’s budou s představiteli průmyslových firem hovořit zástupci svazů, ministerstev průmyslu a obchodu, financí­ i školství­, České exportní­ banky, EGAPu a řada další­ch.

Kontakt:

Svaz strojí­renské technologie

Právní­ seminář pro SVJ a BD

10-06-2014 - 10-06-2014 úterý 14:00 - úterý 19:00

Místo konání: Pardubice Hotel Euro, Jiráskova 2781

Popis: Seminář vás seznámí­ se změnami obsaženými v novém občanském zákoní­ku, zákoně o obchodní­ch korporací­ch a navazují­cí­ch právní­ch normách, které jsou účinné od 1. 1. 2014, a připraví­ vás na potí­že spojené s jejich aplikací­ v praxi.

Kontakt: eliska.frankova@pronasdum.cz

Pro nᚠdům, o. s.

Eliška Franková

Š kolení­ techniků a montážní­ch firem I. - III.

10-06-2014 - 11-06-2014 úterý - středa

Místo konání: Rožnov pod Radhoštěm Š kolí­cí­ středisko REMAK, a.s., Zuberská 2601

Popis: Pravidelný cyklus dvoudenní­ch školení­ firmy REMAK pro servisní­ a montážní­ firmy. Tentokrát bude pozornost zaměřena zejména na oblast MaR a popis funkcí­ nových ří­dicí­ch jednotek VCS. Na školení­ se budete moci podrobněji seznámit s novinkami našeho výrobní­ho programu a prakticky si odzkoušet ovládání­ použí­vaných ří­dicí­ch jednotek. První­ den budou účastní­ci seznámeni v teoretické rovině s jednotlivými komponenty MaR, druhý den bude následovat praktické zapojování­ a řešení­ modelových situací­ včetně odstraŠˆování­ poruch.

Kontakt: skoleni@remak.cz

REMAK, a. s.

Ing. Ivan Gajdarus - Tel.: + 420 571 877 750

Místo konání: Děčí­n stavebniny DEKTRADE a.s

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

AutoCAD Civil 3D 2014 - základní­ školení­ (3 dny)

11-06-2014 - 13-06-2014 středa 09:00 - pátek 16:30

Místo konání: Brno CAD Studio, Sochorova 23

Popis: V rámci 3-denní­ho školení­ se naučí­te využí­vat AutoCAD Civil 3D pro projekci iženýrských staveb, zemní­ch prací­, geodézie. Š kolení­ je zaměřeno zejména na tvorbu DMT, tvorbu zemní­ch těles, výpočty objemů, trasování­ horizontální­ a vertikální­ geometrie.

Kontakt: info@cadstudio.cz

CAD Studio a.s.

Tepelná čerpadla Stiebel Eltron

11-06-2014 - 11-06-2014 středa 9.00 - středa 13.30

Místo konání: Praha Stiebel Eltron spol. s r.o., K Hájům 946, 155 00 Praha 5

Popis: Tepelná čerpadla německé firmy Stiebel Eltron jsou vyráběna od roku 1974 a na český trh dodávána od roku 1983. Pro úvodní­ seznámení­ s projektování­m a montáží­ výrobků naší­ značky si Vás dovolujeme pozvat na školení­ zabývají­cí­ se touto tématikou.

Kontakt: info@stiebel-eltron.cz

Stiebel Eltron spol. s r.o.

Stiebel Eltron spol. s r.o., K Hájům 946, 155 00 Praha 5

Právní­ seminář pro SVJ a BD

11-06-2014 - 11-06-2014 středa 14:00 - středa 19:00

Místo konání: Liberec Hotel Liberec, Š aldovo náměstí­ 1345/6

Popis: Seminář vás seznámí­ se změnami obsaženými v novém občanském zákoní­ku, zákoně o obchodní­ch korporací­ch a navazují­cí­ch právní­ch normách, které jsou účinné od 1. 1. 2014, a připraví­ vás na potí­že spojené s jejich aplikací­ v praxi.

Kontakt: eliska.frankova@pronasdum.cz

Pro nᚠdům, o. s.

Eliška Franková

Místo konání: Česká lí­pa stavebniny DEKTRADE a.s

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Místo konání: Liberec stavebniny SGBD Raab Karcher

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky, jsou vhodné i jako rekvalifikační­ kurzy. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Pořadatel:Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil - tel.: 541 142 581, doc. Jan Fiedler - tel.: 541 142 574

Místo konání: Česká Třebová stavebniny Jaf Holz

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Místo konání: Svitavy stavebniny DEKTRADE a.s

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Komplexní­ systém HELUZ - Dolní­ Bukovsko

17-06-2014 úterý 8:30 14:00

Místo konání: Dolní­ Bukovsko, okr. České Budějovice Zasedací­ mí­stnost výrobní­ho závodu firmy HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Dolní­ Bukovsko 295

Popis: Proškolení­ komplexní­m stavební­m systémem zaměřené na dodržování­ zásad a technologických postupů při uplatŠˆování­ výrobků HELUZ při realizaci stavební­ho dí­la. Na základě tohoto školení­ můžete zí­skat: "Osvědčení­ proškolení­ komplexní­ho cihelného systému HELUZ", "Osvědčení­ proškolení­ o komí­nových systémech HELUZ".

Kontakt: lomsky@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Jiří­ Lomský, mobil: +420 602 274 894

Místo konání: Š umperk stavebniny DEKTRADE a.s

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Komplexní­ systém HELUZ - Hevlí­n

18-06-2014 středa 8:30 14:00

Místo konání: Hevlí­n, okr. Znojmo Zasedací­ mí­stnost výrobní­ho závodu firmy HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Hevlí­n

Popis: Proškolení­ komplexní­m stavební­m systémem zaměřené na dodržování­ zásad a technologických postupů při uplatŠˆování­ výrobků HELUZ při realizaci stavební­ho dí­la. Na základě tohoto školení­ můžete zí­skat: "Osvědčení­ proškolení­ komplexní­ho cihelného systému HELUZ", "Osvědčení­ proškolení­ o komí­nových systémech HELUZ".

Kontakt: mohelsky@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Ing. Miroslav Mohelský, +420 725 120 565

Místo konání: Prostějov stavebniny MPL Trading

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Místo konání: Hodoní­n stavebniny DEKTRADE a.s

Popis: Na předváděcí­ akci v době od 7:30 do 13 hod. představí­ expertní­ tým fermacell ukázky řezání­, pevnosti či tmelení­, chybět nebudou ani aktuální­ informace z oboru suché výstavby a pří­klady použití­ desek fermacell. Pro účastní­ky bude připravena lahodná káva Nespresso, naví­c se mohou zúčastnit slosování­ o hodnotné kávovary Nespresso. Za aktivní­ účast na ukázkách zí­ská každý z účastní­ků jako odměnu reklamní­ dárky Fermacell. V prodejně, před kterou bude prezentační­ akce probí­hat, bude naví­c možné zakoupit materiály fermacell za zvýhodněné ceny. Ví­ce na www.lepsisadros.cz

Kontakt:

Fermacell GmbH, org. složka

Mapu obchodní­ch zástupců v celé ČR najdete na www.stavebniny-fermacell.cz

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky, jsou vhodné i jako rekvalifikační­ kurzy. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Pořadatel:Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil - tel.: 541 142 581, doc. Jan Fiedler - tel.: 541 142 574

Energetická náročnost budov - pří­pravný kurz ke zkoušce na MPO ČR

23-06-2014 - 25-06-2014 pondělí­ 09:00 - středa 15:30

Místo konání: Praha TíœV SíœD Czech s.r.o.

Popis: Kurz je určen všem, kteří­ se chystají­ zí­skat oprávnění­ vypracovávat průkazy energetické náročnosti budov a dále energetickým auditorům, autorizovaným inženýrům a technikům, stavební­kům, pří­padně těm, kteří­ se o problematiku ENB zají­mají­.

Kontakt: jitka.jandusova@tuv-sud.cz

Pořadatel:TíœV SíœD Czech s.r.o.

Bc. Jitka Jandusová

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky, jsou vhodné i jako rekvalifikační­ kurzy. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Pořadatel:Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil - tel.: 541 142 581, doc. Jan Fiedler - tel.: 541 142 574

Místo konání: celá ČR on-line seminář

Popis: V duchu udržitelnosti tj. při sní­žení­ nákladů na vodu a teplo lze realizovat rekonstrukce a nové zdravotně technické instalace. Použitá voda představuje nemalý a využitelný zdroj energie. Další­ úspory je pak možno v souvislosti s vodou hledat i při její­ recyklaci nebo využití­ srážkové vody.

Kontakt: plotenym@asio.cz

ASIO, spol. s r.o.

Michal Plotěný


Převzato z http://www.tzb-info.cz.

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Energoblog

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

2005-11-29

Další


Doporučujeme
Komerční sdělení
Nᚠe-shop

Pasivní panelák? A to myslíte vážně?

obrázek - Pasivní panelák? A to myslíte vážně? Kniha je určena bytovým družstvům a sdružením vlastníků, ale i odborníkům a studentům. Shrnuje dnešní nejaktuálnější poznatky z oblasti rekonstrukcí panelových domů, realizovaných s cílem minimalizovat energetickou náročnost domu a provozní náklady při zachování ekonomické návratnosti investice.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější

Energetika.cz 2014 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft