Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Kalendář akcíVýstavy, veletrhy, semináře od 01.06.2015 do 02.07.2015

Pozvánka na školení­ pro ČR - tuhá paliva

01-06-2015 - 02-06-2015 pondělí­ 8:30 - úterý 14:30

Místo konání: Kladno Hotel Kladno, Náměstí­ Sí­tná 3113, Kladno

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na tuhá pjavascript:galerie();void(0);aliva / automatické kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Klimatizace datových center

02-06-2015 úterý 8.30 13.30

Místo konání: Masarykova kolej ČVUT Thákurova 1, Praha 6 Dejvice

Popis: V rámci semináře budou prezentovány trendy a moderní­ zaří­zení­ určená pro zajištění­ vnitřní­ho prostředí­ ve výpočetní­ch centrech. Představeny budou metody návrhu a projektování­ výpočetní­ch center včetně uplatnění­ počí­tačových simulací­ a uvedení­ provozní­ch zkušenosti z této oblasti.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

ICEBMP 2015 - Ekologie a nové stavební­ hmoty a výrobky

02-06-2015 - 04-06-2015 úterý - čtvrtek

Místo konání: Černá Hora HOTEL SLADOVNA, Černá Hora 3/5, Černá Hora 679 21

Popis: V průběhu konference ICEBMP 2015 budou prezentovány nejnovější­ poznatky a progresivní­ trendy z oblasti ekologie a vývoje nových stavební­ch materiálů a výrobků. Prezentovány budou výsledky výzkumu prováděného nejen ve Výzkumném ústavu stavební­ch hmot,a.s., ale i na další­ch výzkumných pracoviští­ch, vysokých školách a v podnicí­ch soukromé sféry formou ústní­ch prezentací­ pří­slušných problematik nebo posterů.

Kontakt: vustah@vustah.cz

Výzkumný ústav stavební­ch hmot, a.s.

513 036 090

Pozvánka na školení­ pro ČR - plynové kotle

03-06-2015 - 05-06-2015 středa 8:30 - pátek 14:30

Místo konání: Kladno Hotel Kladno, Náměstí­ Sí­tná 3113, Kladno

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na plynové kondenzační­ kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Výtahy 2015

04-06-2015 čtvrtek 09:00 13:00

Místo konání: Praha STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání­ ve stavebnictví­, Argentinská 38, Praha 7

Popis: 4. 6. 2015 Praha: 4. roční­k semináře zaměřený na novinky v technické normalizaci, normy EN 81-20 a 81-50 – CEN/TR 81-12, poznatky z udělování­ osvědčení­ „Autorizovaná servisní­ firma“, provoz výtahů a povinnosti majitele a problematika pří­stupnosti výtahů osobami s omezenou schopností­ pohybu.

Kontakt: studio@studioaxis.cz

STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Ing. Petr Dolejš

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojní­ho inženýrství­ Vysokého učení­ technického v Brně jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky. Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační­ kurzy pracovní­ků z neenergetických specializací­ pracují­cí­ch v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejí­cí­mi z řad akademických pracovní­ků Energetického ústavu Fakulty strojní­ho inženýrství­ Vysokého učení­ technického v Brně.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Pořadatel:Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil 541 142 581, doc. Jan Fiedler 541 142 574

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Průmyslová 631

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v projektu moderní­ho vytápění­, se kterým máte pří­ležitost se seznámit na konzultační­m dnu organizovaném pro Vás. Projekt je exklusivní­ a atraktivní­ výzvou pro autorizované osoby z oblasti vytápění­, projektování­ staveb, architekty nebo bytové a produktové designéry.

Kontakt: lapacek@bitherm.cz

ELVL s.r.o.

František Lapáček

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojní­ho inženýrství­ Vysokého učení­ technického v Brně jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky. Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační­ kurzy pracovní­ků z neenergetických specializací­ pracují­cí­ch v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejí­cí­mi z řad akademických pracovní­ků Energetického ústavu Fakulty strojní­ho inženýrství­ Vysokého učení­ technického v Brně.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Pořadatel:Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil 541 142 581, doc. Jan Fiedler 541 142 574

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Akademie Zehnder, Pionýrů 641

Popis: Princip ří­zeného větrání­, rekuperace tepla a vlhkosti; Typy, parametry a přednosti: větrací­ jednotky, jedinečné entalpické výmění­ky, zemní­ výmění­ky, předehřev, chladicí­ jednotky, rozvody vzduchu, ventily, designové mří­žky, atd.;Zásady, vyhlášky, pří­klad návrhu v programu ComfoPlan; Odborná instalace, program Zehnder „Výrobky & služby”; Pří­klady realizací­ – novostavba, rekonstrukce. Cí­lová skupina: instalatéři & specialisti obchodní­ci, projektanti

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

383 136 222

Windforce 2015 Conference

09-06-2015 - 11-06-2015 úterý - čtvrtek

Místo konání: Bremerhaven Německo

Popis: 11. roční­k odborné konference věnované větrným elektrárnám na moři. Je určena pro všechny zástupce hodnotového řetězce od výzkumných ústavů přes výrobce, projektanty a dodavatele, servisní­ a logistické společnosti, až po pojistitele a provozovatele.

Kontakt:

Pořadatel:WAB

Autoalarmy a prí­slušenstvo, kurz K1

09-06-2015 úterý 8:00 16:00

Místo konání: Š˝ilina Hotel Slovakia

Popis: Na funkčných paneloch uvidí­te praktické ukážky funkcií­ a nastavení­ autoalarmov a detektorov. Predvedieme Vám programovanie, lokalizáciu vozidla aj jeho blokovanie. Zoznámime vás s možnosŠĽami monitoringu prevádzky firemných flotí­l aj s možnosŠĽami využitia našej aplikácie pre bežného uží­vateĞa vozidla

Kontakt: dhartel@jablotron.sk

JABLOTRON Slovakia s.r.o.

Daniel Hartel

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Akademie Zehnder, Pionýrů 641

Popis: 9–14 h: Přehled a přednosti nejprodávanější­ch radiátorů pro koupelny, prodejní­ argumentace, pří­slušenství­, novinky; 14–16 h: Stylové, tiché, úsporné ventilátory pro koupelny, kuchyně. Cí­lová skupina obchodní­ci, instalatéři, projektanti

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

383 136 222

Místo konání: Hotel Yasmin

Popis: Cí­lem semináře bude seznámení­ se základní­mi principy návrhu nového zákona, jeho věcnou a osobní­ působností­, navrhovanými výjimkami z jeho působnosti, typy zadávací­ch ří­zení­, novinkami týkají­cí­mi se kvalifikace a řadou další­ch aspektů připravované úpravy. Seminář je určen jak zadavatelům, tak dodavatelům.

Kontakt:

KŠ B Institut, s.r.o.

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Akademie Zehnder, Pionýrů 641

Popis: Princip ří­zeného větrání­, rekuperace tepla a vlhkosti; Typy, parametry a přednosti: větrací­ jednotky, jedinečné entalpické výmění­ky, zemní­ výmění­ky, předehřev, chladicí­ jednotky, rozvody vzduchu, ventily, designové mří­žky, atd.;Zásady, vyhlášky, pří­klad návrhu v programu ComfoPlan; Odborná instalace, program Zehnder „Výrobky & služby”; Pří­klady realizací­ – novostavba, rekonstrukce. Cí­lová skupina: instalatéři & specialisti obchodní­ci, projektanti

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

383 136 222

Místo konání: Praha Š kolí­cí­ středisko Stiebel Eltron - pří­zemí­, Praha 5, Stodůlky, K Hájům 946/10

Popis: Zatí­m 2 školení­ pro zájemce o montហnebo projektování­ tepelných čerpadel Stiebel Eltron. Š kolení­ podmí­nkou pro souhlas výrobce s montáží­ a také poskytnutí­ prodloužených záruk na tepelná čerpadla. Absolventi dostanou certifikát potřebný pro NZÚ, OPŠ˝P a veřejná výběrová ří­zení­.

Kontakt:

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

Pozvánka na školení­ pro ČR - tuhá paliva

10-06-2015 středa 8:30 14:30

Místo konání: Tišnov Autoklub U Střelnice 1729, Tišnov

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na tuhá pjavascript:galerie();void(0);aliva / automatické kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Místo konání: Š˝ilina Hotel Slovakia

Popis: Predstaví­me zabezpečovací­ systém s revolučným ovládaní­m. JABLOTRON 100 sa prizpí´sobí­ bytu, rodinnému domu, prevádzke alebo kancelárskej budove. Poskytuje viac sekcií­, uží­vateĞov, detektorov a programovateĞných výstupov. Okrem zabezpečenia a prí­stupového systému vyrieši aj automatizáciu v objekte.

Kontakt: dhartel@jablotron.sk

JABLOTRON Slovakia s.r.o.

Daniel Hartel

Certifikační­ kurz EU-CERT.HP

11-06-2015 - 13-06-2015 čtvrtek 10.00 - sobota 15.00

Místo konání: Brno Střední­ polytechnická škola, Jí­lová 36g

Popis: Tento ojedinělý specializovaný kurs poskytuje rozsáhlé informace vycházejí­cí­ z nejnovější­ch poznatků v oboru tepelných čerpadel. Studijní­ materiály byly zpracovány evropskými specialisty, působí­cí­ v Evropské asociaci tepelných čerpadel.

Kontakt: info@avtc.cz

Pořadatel:AVTČ

Ing. Dagmar Vaverková, sekretariát AVTČ, Mobil: 721363610

Místo konání: Praha Park Holiday Congress & Wellness Hotel, Květnového povstání­ 194, 103 00 Praha 10 – Benice

Popis: Š kolení­ je určeno pro odborné montážní­ firmy. Zaměřeno je na zálohované oběhové čerpadlo, regulaci topení­ a detektory prostředí­. Po školení­ se stáváte montážní­m partnerem Jablotronu a zí­skáváte celu řadu výhod (prodloužený servis na pět let, vzorové projekty a bezplatné odborné poradenství­ a další­).

Kontakt: mildnerova@jablotron.cz

JABLOTRON ALARMS a.s.

Jitka Mildnerová, 488 055 232

Pozvánka na školení­ pro ČR - plynové kotle

11-06-2015 čtvrtek 8:30 14:30

Místo konání: Tišnov Autoklub U Střelnice 1729, Tišnov

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na plynové kondenzační­ kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Průmyslová 631

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v projektu moderní­ho vytápění­, se kterým máte pří­ležitost se seznámit na konzultační­m dnu organizovaném pro Vás. Projekt je exklusivní­ a atraktivní­ výzvou pro autorizované osoby z oblasti vytápění­, projektování­ staveb, architekty nebo bytové a produktové designéry.

Kontakt: lapacek@bitherm.cz

ELVL s.r.o.

František Lapáček

Š etrné budovy 2015

11-06-2015 čtvrtek 8.00 17.00

Místo konání: Praha Plodinová burza, Kongresové centrum ČNB, Senovážné náměstí­ 30, Praha 1

Popis: Téma: zdraví­, komfort a produktivita v budovách. Prezentace pří­padových studií­ špičkových současných budov a výzkumů, aktivní­ho a šetrného designu vnitřní­ho prostředí­, šetrných materiálů, technologických inovací­ nebo i pří­klady zdravého vnitřní­ho prostředí­ veřejných budov a budov pro bydlení­.

Kontakt: moki.topiarzova@czgbc.org

Pořadatel:Česká rada pro šetrné budovy

Moki Topiarzová, manažerka konference, tel: +420 777 415 989

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Akademie Zehnder, Pionýrů 641

Popis: 9–12 h: Ocelové stropní­ panely Zehnder pro výrobní­, skladovací­ a sportovní­ haly, autosalíłny, kanceláře, školy, nemocnice; 13–16 h: Sádrokartíłnové stropní­ a stěnové panely pro rodinné domy, byty a ostatní­ interiéry. Cí­lová skupina: projektanti, instalatéři

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

383 136 222

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojní­ho inženýrství­ Vysokého učení­ technického v Brně jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky. Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační­ kurzy pracovní­ků z neenergetických specializací­ pracují­cí­ch v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejí­cí­mi z řad akademických pracovní­ků Energetického ústavu Fakulty strojní­ho inženýrství­ Vysokého učení­ technického v Brně.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Pořadatel:Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil 541 142 581, doc. Jan Fiedler 541 142 574

Pozvánka na školení­ pro ČR - tuhá paliva

16-06-2015 úterý 8:30 14:30

Místo konání: Prostějov VTK, Kostelecká 296/40, Prostějov

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na tuhá pjavascript:galerie();void(0);aliva / automatické kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Š kolení­ servisní­ch techniků 2015

16-06-2015 - 17-06-2015 úterý 9:00 - středa 16:00

Místo konání: Rožnov pod Radhoštěm sí­dlo firmy REMAK, Zuberská 2601

Popis: Š kolení­ servisní­ch techniků 2015 pro zaří­zení­ REMAK se zaměření­m na měření­ a regulaci. Š kolení­ účastní­ky seznamuje s aktuální­ problematikou, se současnými technikami a novými výrobky firmy REMAK. V současné době připravujeme následují­cí­ dvoudenní­ školení­ a semináře.

Kontakt: kotrla@remak.cz

REMAK, a. s.

Mgr. Pavel Kotrla, 571 877 149

Pozvánka na školení­ pro ČR - plynové kotle

17-06-2015 - 18-06-2015 středa 8:30 - čtvrtek 14:30

Místo konání: Prostějov VTK, Kostelecká 296/40, Prostějov

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na plynové kondenzační­ kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Š kolení­ softwarových techniků – SoftPLC

18-06-2015 čtvrtek 9:00 17:00

Místo konání: Pardubice U Panasonicu 376, Pardubice – Staré Čí­vice

Popis: Základní­ seznámení­ s prostředí­m SoftPLC IDE pro programování­ procesní­ch stanic, funkční­ bloky, komunikace s I/O moduly, nahrávání­ programu, dálková diagnostika, tvorba LCD menu, webový pří­stup. Pro ty, kdo chtějí­ začí­t programovat oblí­bené regulátory MiniPLC. V průběhu jednoho dne uvidí­te hodnoty z vlastní­ho programu na embedded webovém serveru.

Kontakt: skoleni@domat.cz

Domat Control System s.r.o.

461 100 823

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Průmyslová 631

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v projektu moderní­ho vytápění­, se kterým máte pří­ležitost se seznámit na konzultační­m dnu organizovaném pro Vás. Projekt je exklusivní­ a atraktivní­ výzvou pro autorizované osoby z oblasti vytápění­, projektování­ staveb, architekty nebo bytové a produktové designéry.

Kontakt: lapacek@bitherm.cz

ELVL s.r.o.

František Lapáček

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojní­ho inženýrství­ Vysokého učení­ technického v Brně jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky. Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační­ kurzy pracovní­ků z neenergetických specializací­ pracují­cí­ch v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejí­cí­mi z řad akademických pracovní­ků Energetického ústavu Fakulty strojní­ho inženýrství­ Vysokého učení­ technického v Brně.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Pořadatel:Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil 541 142 581, doc. Jan Fiedler 541 142 574

Dvousemestrální­ kurz Větrání­ a klimatizace

22-06-2015 - 24-06-2015 pondělí­ 9:00 - středa 16:30

Místo konání: Praha ČVUT v Praze, Fakulta strojní­, Technická 4, Praha 6

Popis: Obsahem základní­ho kurzu jsou teoretické a praktické základy větrání­ a klimatizace a je určen zájemcům s úplným střední­m (střední­m odborným) nebo vysokoškolským vzdělání­m. Studium je orientováno na výkon povolání­ kombinovanou rozšiřují­cí­ formou (přednášky, cvičení­, samostatné studium).

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Pozvánka na školení­ pro ČR - tuhá paliva

23-06-2015 úterý 8:30 14:30

Místo konání: Úpice Penzion Suchovršice, Suchovršice 124, Úpice

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na tuhá pjavascript:galerie();void(0);aliva / automatické kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Místo konání: Úpice Penzion Suchovršice, Suchovršice 124, Úpice

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat na periodické školení­ smluvní­ch servisní­ch organizací­ akciové společnosti VIADRUS se zaměření­m na plynové kondenzační­ kotle. Toto jednodenní­ školení­ je určeno pro smluvní­ servisní­ organizace, které mají­ uzavřenou platnou smlouvu s VIADRUS centrem (a je povinné). Po absolvování­ školení­ obdrží­ zúčastněné servisní­ organizace CERTIFIKÁT.

Kontakt: viadrus@email.cz

VIADRUS a.s.

Ing. Dagmar Š eděnková, 00420 732 406011

Místo konání: Suchdol nad Odrou Komenského 32,školí­cí­ mí­stnost Romotop

Popis: Š kolení­ partnerů je určené pro prodejce krbových kamen, kamnáře i krbaře. 1) novinky v krbových vložkách a krbových kamnech Romotop. 2) novinky v pří­slušenství­ch - akumulace, regulace 2) nové produkty Hein - keramických závodů. Prezence účastní­ků 8:30 - 9:00 hodin, ukončení­ školení­ 15:30. Přihlašte se on-line na odkazu www.romotop.cz/cz/skoleni.php

Kontakt: grzegorz.marian@romotop.cz

Romotop s.r.o.

Ing. Marian Grzegorz

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Průmyslová 631

Popis: Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v projektu moderní­ho vytápění­, se kterým máte pří­ležitost se seznámit na konzultační­m dnu organizovaném pro Vás. Projekt je exklusivní­ a atraktivní­ výzvou pro autorizované osoby z oblasti vytápění­, projektování­ staveb, architekty nebo bytové a produktové designéry.

Kontakt: lapacek@bitherm.cz

ELVL s.r.o.

František Lapáček

Průmyslové ČOV, Energie, OZE

26-06-2015 pátek 09:30 11:00

Místo konání: celá ČR

Popis: NEW je akronym pro nový pří­stup k čištění­ vod zohledŠˆují­cí­ minimalizaci spotřeby vody a její­ recyklaci, recyklaci nutrientů a energetickou stránku čištění­ odpadní­ch vod – tj. jak úspory ve spotřebě, tak i zí­skávání­ tepla a el. energie z odpadní­ch vod.

Kontakt: plotenym@asio.cz

ASIO, spol. s r.o.

Michal Plotěný

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Technická 2, budova A3, mí­stnost 515

Popis: Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojní­ho inženýrství­ Vysokého učení­ technického v Brně jsou určeny pro zí­skání­ nebo připomenutí­ znalostí­ v základní­ch disciplí­nách energetiky. Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační­ kurzy pracovní­ků z neenergetických specializací­ pracují­cí­ch v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří­ ucelený průřez základní­ch znalostí­ umožŠˆují­cí­ dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejí­cí­mi z řad akademických pracovní­ků Energetického ústavu Fakulty strojní­ho inženýrství­ Vysokého učení­ technického v Brně.

Kontakt: oei@fme.vutbr.cz

Pořadatel:Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta strojní­ho inženýrství­, Energetický ústav

doc. Jiří­ Pospí­šil 541 142 581, doc. Jan Fiedler 541 142 574


Převzato z http://www.tzb-info.cz.

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Energoblog

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

2005-11-29

Další


Doporučujeme
Komerční sdělení
Nᚠe-shop

Investice do úspor energií v budovách versus budoucnost malých systémů centralizovaného zásobování teplem

obrázek - Investice do úspor energií v budovách versus budoucnost malých systémů centralizovaného zásobování teplem Trend snižování energetické náročnosti budov a jejich odpojování od CZT vede k tomu, že jsou nyní některé systémy CZT předimenzované. Teplárenské subjekty se dostávají do komplikované situace, kdy jsou povinny dodržet parametry teplonosného média potřebné pro připojené objektya to i za situace, kdy je množství dodávaného tepla velmi malé. Vznikají dodatečné náklady, které teplárenské subjekty buď nesou samy, nebo je přenášejí na odběratele tepla. Publikace rozebírá mechanismy a možné scénáře tohoto jevu.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější
Komerční sdělení

Energetika.cz 2015 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft